1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

ustav hematologie cr 19Oceňuje zaměstnance pro jejich solidaritu a nasazení

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha (ÚHKT) je největší hematologické centrum v České republice, které zde působí už téměř 70 let. O pacienty se v této instituci starají špičkoví lékaři a rozvoj a kvalitu péče zajišťuje tým 80 vědců. V čele ÚHKT stojí od roku 2013 prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, který je zároveň přednostou Ústavu klinické a experimentální hematologie, společného pracoviště 1. LF UK a ÚHKT. S Petrem Cetkovským jsme si mimo jiné povídali o diagnózách, které jsou v ústavu léčeny, a způsobech, jakými lze zvyšovat účinnost této léčby.

Můžete přiblížit, kdy a za jakých okolností vznikl Ústav hematologie a krevní transfuze? Které milníky v jeho historii považujete za nejdůležitější?

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) slaví v letošním roce 67 let od svého založení: byl ustanoven 1. ledna 1952 dekretem tehdejšího ministra zdravotnictví a byly mu přiděleny budovy a pozemky v blízkosti bývalého barokního kláštera. ÚHKT svoji šanci využil a vznikl ucelený a kompaktní zdravotnický a výzkumný areál. V současné době se v ÚHKT kromě programu haploidentických transplantací hematopoetických buněk rozvíjí také imunoterapie akutních leukémií, jež nereagují na doposud používané metody léčby, a začínají zde probíhat první studie podávání sofistikovaných buněčných produktů u nemocných, kteří jsou současnými postupy nevyléčitelní.

Procházela vaše instituce v posledním období nějakou významnou transformací z hlediska organizační struktury, zaměření či rekonstrukce areálu?

V roce 2013 jsme představili program celkové rekonstrukce ÚHKT pod názvem Vize 2020. Jedná se o kompletní program výstavby budov a zároveň rekonstrukci budov transfúzního i klinického úseku. Později byl program transformován na vyspělejší verzi Vize 2030.

V rámci organizační struktury ÚHKT zaujímá významné místo Klinický úsek. Čím se zde zabývá tým lékařů a dalšího odborného personálu?

Na Klinickém úseku provádíme diagnostiku a léčbu nemocných s nádorovými i nenádorovými onemocněními krvetvorby, nejčastěji s akutními a chronickými leukémiemi, myelodysplastickým syndromem, myeloproliferativními onemocněními a vrozenými nebo získanými poruchami krevní srážlivosti. V indikovaných případech pacienty alogenně transplantujeme a zajišťujeme také možnost intenzivní hematologické péče. Všechny diagnostické i léčebné postupy prováděné v ÚHKT splňují nejpřísnější světové standardy. ÚHKT je proto již několik let držitelem prestižní mezinárodní akreditace Joint Commission International. Spolupracujeme také s řadou předních hematologických organizací v Česku i v Evropě, například s Českou leukemickou skupinou pro život a s European LeukemiaNet. Klinický úsek se věnuje také výuce studentů v rámci 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a probíhá zde také postgraduální profesní vzdělávání lékařů.

Zmínil jste diagnózy, kterými se ve vašem ústavu zabýváte. U kterých z nich dosahujete významnějších úspěchů či pokroku?

Na tomto místě bych se rád zmínil o novém programu s názvem Transplantace napůl shodných dárců, tedy haploidentických dárců. Jedná se o mimořádný zákrok několikanásobně rozšiřující okruh dárců: pro dárcovství můžeme díky němu využít nejen shodného sourozence, jak tomu bylo dříve, ale lze spárovat i rodiče a děti. Dalším zásadním cílem, ke kterému teď směřujeme, je rozvoj imunoterapie. V rámci programu rozvoje moderních terapií v ÚHKT jsme navázali výzkumnou spolupráci se Skotskou společností TC Biopharm a připravujeme v Česku první klinické hodnocení alogenních gama delta T lymfocytů v léčbě AML. Kromě toho jsme dokončili výstavbu čistých prostor pro výrobu léčivých přípravků genové terapie (T lymfocytů s chimerickými antigenními receptory proti antigenu CD19) a zahájili výrobu pilotních šarží.

Jakými způsoby lze zvýšit účinnost léčby u diagnóz, jimiž se zabýváte?

Účinnost léčby je velmi individuální záležitost. Mohu však říci, že vysoce specializovaná zdravotnická péče v oblasti hematoonkologických onemocnění, poruch krvetvorby a poruch krevního srážení je v ÚHKT propojena s výzkumem těchto onemocnění a s implementací nových poznatků do laboratorní diagnostiky a následné léčby nemocných, takže naše efektivita je opravdu unikátní.

Společným základem mnoha projektů řešených ve výzkumných laboratořích ÚHKT je analýza molekulárních mechanismů vzniku a vývoje hematoonkologických poruch a laboratorní monitorace působení klinicky používaných postupů a léčiv. Řada výzkumných projektů se zabývá problematikou krevní srážlivosti, vrozených defektů krvetvorby a vývojem nových léčebných postupů založených na podpoře funkce imunitního systému. Využíváme moderní techniky z oblasti genomiky, cytogenetiky, molekulární genetiky, proteomiky, metabolomiky či buněčné a molekulární biologie a imunologie. Významnou součástí práce výzkumného úseku je vývoj a zavádění nových diagnostických metod pro klinickou praxi.

Vzpomenete si na nějaký mimořádný a úspěšně uzavřený příběh léčeného pacienta?

Jednoznačně zapamatovatelný je příběh pana Romana, válečného veterána z misí v Iráku či bývalé Jugoslávii. V roce 2005 mu byla diagnostikována první onkologická diagnóza, po níž následovala operace a vysoké dávky chemoterapie. Začal však aktivně běhat a zúčastnil se 6 maratonů a 30 půlmaratonů v rámci seriálu závodů RunCzech. Po několika měsících byl opět hospitalizován v nemocnici, tentokrát s diagnózou akutní myeloidní leukémie. Následoval zánět močových cest a velké problémy s ledvinami. Byl šest týdnů trvale upoután na lůžku a poté se znovu učil chodit. Z nemocnice byl propuštěn v květnu 2017. Nicméně už po krátké době znovu startoval na závodech Birell Grand Prix Praha 2018 v rámci série běhů RunCzech. Závod s ním absolvoval personál ÚHKT, kde byl transplantován, a personál Českého registru dárců krvetvorných buněk, který mu pomohl vyhledat vhodného dárce. Romanova víra je obdivuhodná, a navíc oceňuji i naše zaměstnance pro jejich solidaritu a nasazení.

Jakými způsoby zvyšujete komfort pacientů hospitalizovaných ve vašem ústavu?

Velký komfort našich pacientů spatřuji v jednolůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. Také jsme zajistili nového dodavatele stravy, se kterým panuje obecně velká spokojenost. Dále se podílíme na řešení zdravotně sociální problematiky nemocných v kontextu dlouhodobého onemocnění. Zdravotně-sociální péči cíleně plánujeme dle indikace lékaře a individuálních potřeb pacienta. V průběhu hospitalizace zdravotně sociální pracovník kontaktuje pacienta a jeho blízké a společně vytvářejí plán návazných zdravotně sociálních a podpůrných služeb v terénu nebo v lůžkových zařízeních. Cílem služby je bezpečné propuštění pacienta do přirozeného domácího prostředí, případně do adekvátního lůžkového zařízení. Na pracovišti existuje shoda ohledně poskytování kvalitní péče hematoonkologickým pacientům a v tomto ohledu se snažíme o optimální propojení kurativní a paliativní péče. Úzce spolupracujeme se zařízeními hospicového typu. Zajišťujeme také kompletní servis fyzioterapeutické, psychologické, nutriční a spirituální péče.

Dosud jsme mluvili o pozitivních stránkách a úspěších, kterých vaše instituce dosáhla. Mohl byste zmínit i nějaké ožehavé téma, které aktuálně řešíte?

Stát připravuje reformu DRG, což jsou pacientské klasifikační systémy, které ve většině vyspělých zemí hrají důležitou úlohu v monitoringu a financování zdravotní péče. Nejčastěji jsou tyto systémy využívány v oblasti akutní lůžkové péče. DRG restart má na starosti multioborový tým z Ústavu zdravotnické a informační statistiky. Jejich data jsou validní, ale nemohou hodnotit kvalitu poskytované zdravotní péče. Pro medicínu, jako je ta naše – která je velmi drahá, specifická a má vlastní výzkum – nese DRG určitá rizika. Tuto situaci prozatím diskutujeme i s ostatními zdravotnickými zařízeními a snažíme se najít vhodné alternativy, aby tato reforma neměla negativní dopad na naše financování, a tím neohrozila péči o pacienty.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...