1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Vertiv Czech Republic, s.r.o.

vertiv 191Inovace jsou u nás permanentní stav

Zásadními změnami, které proběhly na globální i lokální úrovni, prošla v posledních třech letech společnost Vertiv Czech Republic, jejíž hlavní výrobní závod se nachází v jihočeských Nišovicích. Tradiční firma, do září roku 2017 známá jako Knürr, jejímž stěžejním programem je kovovýroba serverových a rozvodných skříní, se stala součástí amerického nadnárodního koncernu. Pod značkou Vertiv plánuje další růst a investice.

Novým ředitelem společnosti, která byla založena již v roce 1993, se loni stal Miloš Pospíšil. Manažer se zkušenostmi z nadnárodních i středně velkých firem. Uplynulý rok byl podle něj především o vstřebávání novinek, zároveň ale přinesl i povzbudivé výsledky. „Letos jsme třetí rok součástí koncernu Vertiv, který zaměstnává 20-tisíc lidí po celém světě. Po zásadních změnách souvisejících s příchodem nového majitele bylo třeba, aby se zapracovaly nové vnitřní procesy a mechanismy a lidé na všech úrovních si na ně zvykli,“ říká ředitel společnosti Vertiv Czech Republic.

Vstup nového majitele přinesl změny například v zákaznické struktuře či obchodních vazbách. „S ohledem na to, jak náročný byl loňský rok, nás těší, že se povedlo výrazně zapracovat na tom, abychom byli flexibilnější z hlediska výkyvů trhu a reakce na požadavky našich zákazníků. Zatímco v prvním pololetí naše kapacita ještě nebyla plně vytížená, od července se situace radikálně obrátila. Zejména čtvrtý kvartál byl v historii firmy rekordní,“ pokračuje Miloš Pospíšil.

Kyslík datových center

Koncern Vertiv v celé Evropě dosáhl obratu těsně pod hranicí jedné miliardy dolarů, což zhruba odpovídalo plánu na rok 2018. V posledním rekordním kvartále činil obrat přes 300 milionů dolarů. Co se týče výsledků samotné společnosti Vertiv Czech Republic, pohybovaly se v posledních letech mezi 800 až 900 miliony korun. Pro výrobce, který má kromě Nišovic provozovny také v Maninách a Prachaticích, je klíčová kovovýroba dílů a následná montáž serverových a rozvodných skříní a dále tzv. inteligentních zásuvek.

S výrobky, které tvoří infrastrukturu datových center a platformu pro snadné zprovoznění IT technologií, se lze setkat prakticky všude. Skříně, sestavované nejčastěji z hliníkových a ocelových profilů, se vyrábějí v několika řadách lišících se od sebe způsobem využití, rozměry či statickou únosností. „Náš produkt je na první pohled nenápadný, ale s oblibou říkám, že je to kyslík datových center. Bez našich skříní a inteligentních zásuvek se skutečně neobejdou,“ zdůrazňuje ředitel společnosti, jejímiž zákazníky jsou významní hráči z oblasti IT a telekomunikací.

Přestože v IT přicházejí trendy, jako jsou cloudová úložiště, stále rostoucí objemy dat musejí být vždy někde fyzicky uloženy. Na tom, aby disková pole v serverových místnostech měla co nejlepší podmínky, pracují právě odborníci společnosti Vertiv Czech Republic. Zákazníky mají prakticky po celém světě. „V rámci naší struktury tvoříme menší podskupinu neboli region EMEA. Exportně pokrýváme celou Evropu, Afriku a Střední východ. Určité produkty pak míří do Spojených států i zbytku světa. Část výrobků dodáváme přes distribuční síť Vertiv a další část přímo koncovým zákazníkům,“ vysvětluje Miloš Pospíšil.

Řešení na míru

Navzdory mnoha změnám podle něj zůstávají základní pilíře firemní strategie stabilní. Od samých počátků, tedy od roku 1993, kdy původní rodinný podnik fungoval v pronajatých prostorách s 12 zaměstnanci, je prioritou orientace na zákazníka a dodání řešení na míru.„Portfolio našich produktů je velice široké. To znamená, že neděláme velké série o tisících kusů. Naopak, naše síla je v tom, že umíme dělat série v řádu jednotek a desítek kusů. Přizpůsobíme se přesně tomu, co zákazník potřebuje. I proto jsou u nás inovace permanentní stav, byť samozřejmě máme základní modely a standardizované komponenty, na kterých stavíme,“ upřesňuje ředitel společnosti, která ve výrobě klade maximální důraz na flexibilitu a garanci optimálních dodacích lhůt.

Pokud jde například o série dvaceti skříní standardní konfigurace, může je zákazník mít do dvou týdnů. V případě konstrukčních úprav na míru, se může dodací lhůta protáhnout na čtyři až šest týdnů podle náročnosti. Za příklad jednoho ze špičkových řešení považuje serverové skříně řady Miracel 2, u které bylo v loňském roce realizováno několik inovačních vln. Kromě inovací je podstatným ukazatelem také kvalita výroby. Jedním z nástrojů, kterým ji lze aktivně ovlivňovat, je rozvoj systému řízení kvality s výslednou certifikací podle normy ISO 9001. „Další oblastí, která má vliv na kvalitu, je neustálý rozvoj kompetencí pracovníků. Chceme mít univerzální zaměstnance, kteří komplexně rozumí tomu, jak jejich práce ovlivňuje kolegy i výsledný produkt. Dáváme jim možnosti, aby si zvyšovali kvalifikaci a byli připraveni na nové požadavky,“ doplňuje Miloš Pospíšil. Garance kvality se v zakázkové výrobě týká každé fáze výrobního procesu. Vše začíná kovoobráběním, pokračuje lakováním ve vlastní lakovně, na kterou navazuje předmontáž, finální montáž a nakonec balení a expedice.

Pokračování růstu

S jakými cíli vstoupila dlouhodobě úspěšná výrobní společnost do roku 2019? „V letošním roce by měl pokračovat další růst. Věříme, že to může být růst v řádu 10 až 20 % z hlediska obratu a zisku. Naše cíle tedy nejsou malé. Čekají nás také poměrně zásadní investice do technologií a posílení vícesměnného provozu tak, abychom z našeho stávajícího areálu v Nišovicích vytěžili maximum. Potom můžeme přednést koncernu vize na další roky a pokračovat i stavební expanzí,“ odpovídá ředitel společnosti Vertiv Czech Republic.

Letošní investice ve výši 1,5 milionu euro budou částečně směřovat do zařízení, jako je manipulační technika, ale zejména do nákupu nových a rozvoje již instalovaných ohýbacích center, u kterých je stále možné zvyšovat technické parametry. „Jsme přesvědčeni o tom, že ohýbací centrum nové generace nás v kovoobrábění posune na ještě vyšší úroveň z hlediska produktivity, průběžných časů, flexibility i kvality,“ plánuje Miloš Pospíšil s tím, že díky investicím a za předpokladu realizace všech připravených projektů se výroba na konci letošního roku dostane na maximální kapacitu. Až se tak stane, budou další projekty podmíněny rozšířením areálu o nové budovy, ale shrnout argumenty a data pro tento záměr bude poměrně jednoduché.

Důležitý bude také vývoj v personální oblasti. Ve firmě, která zaměstnává takřka 400 pracovníků, je dlouhodobě zdravé jádro. Svědčí o tom fakt, že přes 50 zaměstnanců v ní působí 20 a více let. „Jsme rádi, že se nám v roce 2018 leccos podařilo i v personální politice. Došlo ke stabilizaci personálu, zejména lidí, kteří u nás byli krátce. Dříve vysokou fluktuaci nově příchozích jsme snížili z 25 % na 6 až 7 %. To je další zásadní změna, která nám dává lepší možnosti, jak s lidmi systematicky pracovat,“ doplňuje ředitel. Zaměstnanci, mezi které se postupně dokázali zapracovat i pracovníci z Ukrajiny či Rumunska, se podle něj mohli přesvědčit o tom, že má smysl mít v období změn trpělivost a že nejsou bráni jako „pouhý“ lidský zdroj. „Tento termín nerad používám, protože je příliš neosobní. Lidé jsou pro nás klíčem. Jedině se správnými lidmi můžeme firmu rozvíjet. Myslím si, že v současné době máme velice zajímavý mix zkušených i nových lidí ve všech profesích a že právě díky tomu firma funguje,“ dodává Miloš Pospíšil.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...