1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s.

Vitkovice mechanika 1 14Strojárstvu robíme osvetu kvalitou

Ostravská akciová spoločnosť Vítkovice Mechanika je plnokrvným členom skupiny Vítkovice Machinery Group. Orientuje sa predovšetkým na údržbu a servis zariadení dcérskych spoločností, no vysoko profesionálne služby ponúka aj externým zákazníkom.

Druhým hlavným odvetvím činností je strojárska výroba. Treťou, a nesmierne perspektívnou líniou, je inžiniering technologických dodávok zariadení a celkov do energetiky aj ťažkého strojárstva. Dnes spoločnosť predstavuje firmu schopnú poskytovať strojársky „full servis“. Základnými atribútmi je poskytnúť služby v maximálnej technologickej úrovni a kvalite. Podľa obchodného riaditeľa Ing. Vlastimila Kaplarczyka má strojárstvo budúcnosť napriek tomu, že na trhu je problém s fundovanými odborníkmi. Aj tí sú preto konkurenčnou výhodou firmy Vítkovice Mechanika.

Dobré roky sa vrátia len vďaka rozvoju

Strojárstvo má v Českej republike dlhú históriu. Spoločnosť Vítkovice Mechanika sa podľa obchodného riaditeľa pohybuje v dobrých číslach. Obrat sa vie vyšplhať na cifru okolo miliardy českých korún. Tento trend je dlhodobým a za posledná dva roky sa obrat pohybuje na úrovni približne 900 miliónov. „Stav obratu je vyhovujúci, hoci pred troma rokmi sme sa dostali aj na sumu 1,4 miliardy českých korún. To záleží od aktuálnej ponuky a dodávok. Preto sa už dnes pripravujeme na návrat do lepších čísel. Tento rok máme v pláne realizovať zákazku v Pakistane. Pri nej počítame s navýšením obratu na spomínaných 1,4 až 1,5 miliardy korún,“ vykresľuje situáciu Vlastimil Kaplarczyk.

Roky 2012 a 2013 sa vo Vítkoviciach niesli v duchu vyššej konkurencie na trhu a poklesu dopytu. Výrobky sa uchytili rovnako na zahraničnom trhu, hoci aj tu sa objavilo šetrenie vo vývoji aj opravách. Vedenie spoločnosti však ostáva naladené pozitívne. „Nepredpokladáme razantné skoky, ale máme dobré ceny a chceme sa presadzovať aj na ďalších trhoch. Práve vlastné projekty a nové produkty sú kľúčom k úspechu. Pakistanský projekt spolupráce je výsledkom trojročného úsilia a takýchto projektov plánujeme v budúcnosti viac,“ prezrádza Kaplarczyk.

Komplexné konštrukcie na mieru

Spoločnosť už dlhé roky pracuje so zahraničnými spoločnosťami ako Waldrich Siegen, ktoré sú top značkami na poli obrábacej techniky. Postupom času zo servisov prešli na komplexnú správu zariadení a začali realizovať kompletné rekonštrukcie. Skúsenosti získali na vlastných strojoch vo Vítkoviciach, ale aj v rámci spolupráce s nemeckými partnermi. Dnes dodávajú Vítkovice Mechanika aj montovanú výrobu pre nemecké spoločnosti na báze vlastnej konštrukcie. „Montujeme výrobu v podobe strojov do ťažiarní, pretláčacích zariadení, prekladačov, odvaľovačov, strihačiek, kaličiek, valcovne a ďalších zariadení,“ vymenúva niektoré dodávky Kaplarczyk.

V súčasnosti spoločnosť participuje aj na projekte výstavby tepelnej elektrárne Yunus Emre Power Plant v Turecku. V rámci neho Vítkovice Mechanika pracujú na dodávke štyroch vodných okruhov. „V tejto konštrukcii spolupracujeme s našou sesterskou spoločnosťou Vítkovice Power Engineering, ktorá sa zaoberá primárne energiou a my dodávame upravované vody a požiarne a pomocné okruhy. Všetko, čo sa týka vody a jej úpravy,“ ozrejmuje obchodný riaditeľ a jeho slová len podčiarkujú význam kooperácie v rámci Machinery Group, ktorá im dodáva medzinárodnú silu.

Virtuálne plynovody majú potenciál

V ostatnej dobe sa spoločnosť Vítkovice Mechanika začala sústreďovať aj na oblasť plynovodov, všeobecne CNG zariadení, ktoré dnes umožňujú fungovanie a prevádzku aj takzvaných virtuálnych plynovodov. Medzi novinky na trhu z ich dielne patrí CNG Trailer slúžiaci k prevážaniu zemného plynu na stredné vzdialenosti po pozemných komunikáciách. Ako hovorí obchodný riaditeľ, ide v podstate o zásobník. Vítkovice Mechanika nezabezpečujú len skladovanie, ale aj komplexnú funkciu virtuálneho plynovodu. „Poskytujeme celú skupinu zariadení, ktoré podľa potreby vytvárajú virtuálny plynovod. Na Slovensku a v Čechách je dostatok klasických plynovodov. Sú však krajiny, najmä na Blízkom východe, kde je plyn k dispozícii, no nie sú dostatočné rozvody ani možnosti na ich vybudovanie. V rámci virtuálnych plynovodov preto ponúkame aj dodávky materských staníc v podobe kompresorov na stláčanie plynu spolu so zásobníkmi, či už stabilnými, alebo mobilnými,“ vysvetľuje Kaplarczyk. Spoločnosť prišla aj s novým modelom zásobníkov, ktoré sú aktuálne certifikované pre železničnú a automobilovú dopravu a disponujú veľkosťou 5200 m³ zemného plynu. Ide o energiu približne 50 MWh, čo energeticky pokryje spotrebu dvoch až troch rodinných domov na celý rok. Štyri kontajnery poskytnú hodinový výkon elektrárne Tušimice.

Staré kádre potrebujú odbornú náhradu

Spoločnosť Vítkovice Mechanika od svojich začiatkov stavia na konkurenčnej výhode poctivých českých rúk. Vyškolený personál je veľkou devízou výroby, ktorej kvality poznajú aj nemecké spoločnosti. „185 rokov histórie a spojenie pod vlajkou Vítkovice Machinery Group predstavuje vietor v plachtách pred konkurenciou. V rámci skupiny vieme skooperovať mnoho technologických a technických detailov, čo sa ukázalo aj pri tureckej elektrárni. Vieme okamžite realizovať všetko v oblasti strojárskej výroby a keďže sa spoliehame aj na pomoc z IT, dodávame produkty na kľúč. To je nesmierna výhoda,“ prízvukuje obchodný riaditeľ. Komplexnosť dodávok bez subdodávateľov má dnes aj v strojárskom priemysle dobrý zvuk. Vďaka sebestačnosti vedia Vítkovice poskytovať aj adekvátne ceny a spoľahlivú kvalitu.

V každom odvetví sa môžu spoľahnúť na vyškolený personál, čo nie je na európskej ani svetovej pôde úplná samozrejmosť. Problémy generačnej výmeny sa však nevyhli ani závodu Vítkovice Mechanika. Napriek tomu všetky chýbajúce články vedia adekvátne nahradiť. „Veľa škôd sa urobilo negatívnou reklamou strojárstva medzi mládežou, ktorá stratila záujem venovať sa mu. Našou výhodou je, že v Ostrave máme stále dostatočne silnú základňu aj možnosti uplatnenia. Navyše sme sa vrátili k modelu vlastnej priemyselnej školy, kde si vieme vychovať všetkých odborníkov v technických odboroch. Naša škola je najväčšou v tejto oblasti v Čechách. Okrem toho organizujeme dni otvorených dverí a propagujeme strojárstvo aj ako odbor budúcnosti,“ hovorí o osvete Kaplarczyk.

Nové výzvy neutíchajú

Propagácia odvetvia je dôležitá. Podľa vedenia už vidieť prvé ovocie v prebúdzajúcom sa záujme o klasické strojárske smery. Pod nové pracovné sily a optimistický postoj sa podpisujú aj vízie spoločnosti Vítkovice Mechanika, ktorá sa stále viac od servisov posúva k plnohodnotnej strojárni, s čím súvisia aj ďalšie plány spoločnosti. „Sme schopní ponúkať strojárske výrobky a dodávky všeobecného charakteru a nie sme sériový výrobca, ale malosériový výrobca podľa vlastnej dokumentácie. Sme schopní vyrábať aj jednotlivé kusy do váhy 20 ton. S tým smerujeme do ťažkého a hutného priemyslu, chémie a energetiky,“ hovorí Vlastimil Kaplarczyk.

Rozvoj spoločnosť vidí aj v ceste vlastného výrobku a typizácie, ako aj inžinieringu, teda dodávky kontraktov, ktoré sú modernizačného a investičného rázu. Závod dnes ponúka celý rad prestavieb, aj nových plynových pecí pre strojárne a kovospracujúci priemysel. Tretím smerom budúcnosti bude CNG program. Ten spoločnosť realizuje spolu s ďalšími pod Vítkovice Group. Mechanika dodáva návrhy, projekty a riešenia technologických uzlov pre virtuálne plynovody, ktorých rozvoj má stúpajúcu tendenciu najmä na trhoch Egypta, Afriky a Blízkeho východu. Tu sa neoplatí realizovať klasické plynovody. S jasnými víziami tak spoločnosť vidí v strojárstve budúcnosť a nové príležitosti, ktoré stačí len využiť.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...