1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Wanzl, s.r.o.

Wanzl 19Maloobchod je stále ve středu našeho zájmu

Prioritou společnosti Wanzl, s.r.o., dlouhodobě zůstává oblast nakupování a prodeje. Firma, jejíž roční obrat se pohybuje kolem 1,3 miliard korun, pečuje o dlouhodobé vazby se svými zákazníky. Nejen v oblasti maloobchodu reaguje na nové trendy. „Dá se říct, že maloobchod nyní prochází druhou revoluční vlnou srovnatelnou se zavedením samoobslužného systému prodeje. Realitou dneška je omnichannel, digitalizace, automatizace, vznik nových formátů jako například shop&go či prodej potravin online,“ říká v rozhovoru výkonný ředitel společnosti Marek Ryšavý.

Značka Wanzl je už od roku 1947 synonymem pohodlného nakupování a prodeje. Můžete představit vaše řešení?

Wanzl byl již od svého vzniku v úzkém kontaktu se svými zákazníky z řad maloobchodníků a později maloobchodních řetězců. Pro ně vyvíjel nové produkty, které zlepšovaly a zatraktivňovaly prostředí prodejen a přinášely prodejnám vyšší přidanou hodnotu. Jednalo se nejen o nákupní vozíky, ale i o regálové systémy, prodejní stoly, vstupní zařízení apod. Wanzl je znám vysokou kvalitou svých výrobků, atraktivním designem a inovativním řešením. Na těchto třech pilířích postupně vybudoval i další obchodní oblasti, jako jsou Hotelové služby, Secuirity Solutions, Letiště, Logistika a průmysl.

Nabízíte přes 100-tisíc produktů, to je skutečně široký záběr. Je něco, co je spojuje?

Náš výrobní program byl postaven na drátěných nákupních vozících. Jsme jejich největším producentem na světě. To, co jsme zvládli dokonale a co se odráží v mnoha našich výrobcích, je kvalita zpracování drátu podpořená precizností, kterou obecně našim výrobkům věnujeme. Od začátku tak platí: „Co vyrábí Wanzl, musí mít dlouhou životnost v každodenním používání.“

Jaký je příběh společnosti Wanzl v České republice? Jak úzce spolupracujete s mateřskou firmou?

Asi málokterý nadnárodní koncern s působností ve většině států světa se může pochlubit svými kořeny právě v České republice. Zakladatel, pan Rudolf Wanzl pocházel z Hané, takže logicky právě zde v roce 1991 založil obchodní zastoupení. To se posléze rozšířilo o výrobní aktivity. Vzhledem k pozitivním výsledkům bylo v několik etapách rozhodnuto o dalším rozvoji. Od navýšení výstupů produktů v oblasti logistiky a průmyslu, přes vlastní galvanovnu, až po nejnovější 2D závod. Poměrně významná část našich výrobních kapacit je využívána mateřskou firmou. A to nejen ve formě dílů, ale hlavně konečných výrobků, které pak dodáváme zákazníkům do celé Evropy. Oproti tomu obchodní aktivity jsou v zcela opačném gardu, kdy na území České republiky i Slovenska prodáváme výrobky produkované mateřskou firmou. Nejnovější oblastí spolupráce je rozvoj vývojových aktivit. Naši konstruktéři se aktivně podílejí na přípravě nových výrobků, bez ohledu na pozdější výrobní lokalitu.

Jaký je konkrétně výrobní program vašich závodů?

I když v Hněvotíně stále vyrábíme některé typy nákupních vozíků a košíků, naše síla se díky investicím z posledních let přesunula do jiných oblastí. V 2D závodě vyrábíme precizní dvoudimenzionální díly pro celou Evropu. V závodě L+I pak produkty pro logistiku a průmysl, jejichž objem narostl spolu s rozvojem online obchodů a růstem průmyslové výroby. Konkrétně třeba vytížení kapacit přepravních a doručovatelských služeb je nutí k zefektivnění celého procesu. Pro jednu z největších transportních firem na světě jsme za posledních 5 let vyrobili více než 90-tisíc poštovních kontejnerů. Mimo to dodáváme také rollkontejnery, regálové vozíky, paletové podvozky, nástavce, držáky a podvozky do e-rámů například pro automobilový průmysl. Díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení jsme schopni vyvinout i individuální řešení intralogistiky dle požadavků zákazníka.

Jste známí experti na oblast nakupování a prodeje. Jaké jsou aktuální trendy v této oblasti? Jak se proměňují požadavky lidí, kteří nakupují – tedy koncových zákazníků?

Ano, tato oblast je pro nás stále prioritou. Naše dlouhodobé vazby s maloobchodními zákazníky všude ve světě nás zavazují k vývoji produktů, které reagují na nové trendy.  Proces změny maloobchodu se projevuje už několik let. Dá se říct, že prochází druhou revoluční vlnou srovnatelnou se zavedením samoobslužného systému prodeje. Realitou dneška je omnichannel, digitalizace, automatizace, vznik nových formátů jako například shop&go, přechod do e-shopů z kamenných prodejen, prodej potravin online, zážitkový prodej i zájem o eko a regionální produkty. Vše reaguje na nákupní chování lidí, které se mění rychleji, než na co byl maloobchod dosud zvyklý. Schopnost adaptace a aplikace inovací rozhoduje nejen o budoucích tržbách ale někde i o přežití.

S čím přichází Wanzl, aby pomohl v tomto období klasickým maloobchodníkům?

Inovace jsou naštěstí zabudovány pevně do naší firmy, a to díky zakladateli, který byl vizionář, konstruktér a obchodník. Trendy tak nejen sledujeme, ale vyvíjíme i odpovídající produkty. Zmínil bych například Wanzl Connect, což je softwarové řešení, s nímž lze řídit všechny procesy prodejny. Sestává z mnoha modulů, které optimalizují činnosti v obchodě. Velmi úspěšnou se stala realizace bezobslužné prodejny 24/7 pro řetězec Würth, jehož prodejny jsou pro registrované zákazníky přístupné opravdu kdykoliv. Vloni vyhrál náš chytrý regálový displej „pure tech i“ kategorie sekce „Digitální komunikace“ soutěže Popai Awards 2018. To jsou jen některé příklady digitalizace. Spoustu novinek, co se týče designu ale i logistiky obchodu, uvedeme na mezinárodním veletrhu Euroshop, který se bude konat v únoru 2020 v Düsseldorfu.

Na špici vás bezpochyby udržují i investice. Pořídili jste v poslední době nové vybavení nebo technologie? Případně jaké investice chystáte?

Jak jsem již zmínil, za posledních pět let jsme rozšířili výrobní plochu závodu L+I a vybudovali 2D závod. Jednalo se o investice v hodnotě stovek miliónů korun. Nyní pracujeme na projektu druhé galvanovny, která by nám pomohla pokrýt kapacitní požadavky naší výroby. Aktuálně je tento projekt ve fázi schvalování.

Jak při investicích nebo dalším rozvoji firmy zohledňujete životní prostředí?

Aspekt životního prostředí je zohledňován nejen při rozvojových investicích, ale také při každodenních činnostech společnosti. Jedná se samozřejmě o jednu z našich nejvyšších priorit.

Kolik lidí v České republice zaměstnáváte? Jak konkurujete na pracovním trhu, který je přece jen vyčerpaný?

K dnešnímu dni je nás ve dvou lokalitách, v Praze a Hněvotíně, celkem 546. Oproti mnohým, rychle rostoucím firmám, máme výhodu v historii. Úspěch společnosti je založen na „srdcařích“, kteří jsou ve firmě zaměstnáni dlouhodobě a jež „okysličujeme“ novými kolegy. Vážíme si zaměstnanců, kteří jsou s námi od vzniku společnosti a těší nás, že u nás pracují i celé rodiny. Vytvoření motivačních podmínek pro dlouhodobou spolupráci, podpořené individuálním přístupem, je základním úkolem managementu.

Jaké projekty máte nyní na pracovním stole? Kde byste rád firmu viděl za pět nebo deset let?

Možná to bude znít zvláštně, ale chci se zaměřit na spokojenost. Firma může být podle mého názoru úspěšná pouze v případě, že všechny dotčené skupiny budou alespoň do určité míry spokojeny. Mám tím na mysli obchodní partnery, majitele, koncernové vedení, lokální management, spolupracovníky i lokální autority. K tomu budou definovány jak krátkodobé, tak dlouhodobé priority. Krátkodobé cíle tedy povedou k záměru firmu stabilizovat, standardizovat a zjednodušit některé procesy. To vše je spojené s transparentním krátkodobým i střednědobým plánováním. Jednou z podpůrných částí bude úprava motivačního systému s cílem stabilizovat vlastní pracovníky firmy. Dlouhodobým cílem je pak zlepšení jednotlivých procesů, což je spojené s vyšší mírou automatizace a se standardizací dílů i jednotlivých dílčích činností.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...