1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Wikov MGI, a.s.

Wikov MGI 1 14Rusko je pro nás v současné obchodní strategii nejvýznamnějším trhem

Jedním z nejvýznamnějších producentů převodovek na českém trhu je společnost Wikov MGI, a.s., jejíž historie sahá v Hronově až do 80. let 19. století.

 

Její současný generální ředitel Zbyněk Berger hovořil nejen o aktuálním postavení firmy na českém trhu, ale především o jejím širokém působení v řadě zemí po celém světě – od Ameriky, přes Evropu až po Rusko a země Dálného východu.

Můžete stručně přiblížit historii vaší firmy?

Počátky společnosti Wikov MGI, a.s., se v Hronově datují k roku 1884 a společnost za dobu své existence změnila několikrát své jméno. Zcela zásadním milníkem v novodobé historii výroby mechanických převodovek v Hronově byl však rok 2002, kdy rozhodující podíl akcií ČKD Hronov (tehdejší název firmy, pozn. red.) získává Martin Wichterle, který se posléze v roce 2004 stává majoritním vlastníkem. V té době vzniká i název Wikov MGI, a.s.

Jaké je postavení společnosti Wikov MGI v rámci holdingu?

Wikov MGI je součástí skupiny firem patřících společnosti Wikov Industry, která je ze 100 % vlastněná Martinem Wichterlem. Z pohledu obratu i počtu zaměstnanců jsme největší a nejvýznamnější dceřinou firmou v holdingu Wikov.

Co tvoří hlavní výrobní program vaší společnosti?

Dnes tvoří výrobní program firmy především velké planetové převodovky pro větrné elektrárny a převodovky pro kolejová vozidla. Třetí velkou skupinou jsou průmyslové převodovky pro metalurgické závody nebo pro míchací linky na technickou a pneumatikářskou pryž v gumárenském průmyslu. Řadíme sem i převodovky pro malé vodní elektrárny a různé obory ve zpracovatelském průmyslu, například převodovky pro lisy na olej.

Jak hodnotíte vaše postavení na českém trhu? Jaké jsou vaše komparativní výhody?

Ve většině hlavních oborů, do kterých převodovky dodáváme, držíme více jak 50-% podíl na českém trhu. Tak velké procento je dáno především dlouhodobými tradičními vztahy s našimi zákazníky. Na druhou stranu musím říci, že jen tradice by nás dnes na českém trhu neudržela. Neustále vyvíjíme nové a inovujeme stávající produkty tak, aby plně splňovaly požadavky stále náročnějších českých zákazníků. Naší velkou devízou je především flexibilita - zákazník se nemusí přizpůsobovat našemu řešení, my se přizpůsobujeme jemu. Samozřejmě, že zde probíhá neustálá vzájemná interakce, hledání ideálního řešení. Ve výsledku tím zvyšujeme zákazníkovu konkurenční výhodu, protože on pak přichází na trh s lepším produktem.

Jaký je podíl produkce pro český trh a jaká část směřuje do zahraničí?

Dlouhodobě připadá zhruba 1/4 naší produkce pro český trh. Ale oněch 25 % z velké částí končí v zahraničí v rámci větších investičních celků. 75 % přímo vyvážíme za hranice České republiky k zahraničním zákazníkům.

Máte přímé zastoupení na trhu v Číně a v Rusku. Proč v těchto teritoriích? Uvažujete o dalším zastoupení? Na jaké další trhy exportujete?

Čína se pro nás v posledních letech stala významným teritoriem, především s ohledem na větrnou energetiku. Bohužel tam ale teď trh stagnuje, nestaví se nové větrné parky, menší výrobci zastavili výrobu, větší sotva přežívají. Nicméně v roce 2012 jsme tam dodali převodovky pro větrnou turbínu o výkonu 5,5 MW s největším rotorem na světě. Vloni jsme dodali jinému čínskému zákazníkovi další dvě 5MW prototypové převodovky. Čína, i přes aktuální stagnaci, je pro nás ve větrné energetice významná, především potenciálem převodovek s výkonem pro 5 a více MW. Věřím, že půjde o stále zajímavý trh.

Rusko je pro nás v současné obchodní strategii nejvýznamnějším trhem, a proto jsme loni v Moskvě otevřeli obchodní kancelář. Jsme úspěšní především v dodávkách převodovek pro ruské výrobce tramvají a dalších kolejových vozidel. Slibně se rýsují kontrakty na dodávky převodovek pro ocelárny, kam jsme v roce 2012 dodali první kusy. Aktuálně mapujeme situaci v gumárenském průmyslu, kam plánujeme dodávky v rámci rekonstrukcí a výměn míchacích linek.

Další významnou oblastí je Asie, kde jsme zaznamenali významné exportní úspěchy zejména s planetovými převodovkami pro větrnou energetiku. Uplatnily se v Jižní Koreji, kde končí velká část převodovek pro větrnou energetiku od nás. Z Asie bych připomněl ještě Indii, kam jsme v roce 2012 uskutečnili několik dodávek 2MW převodovek pro větrné elektrárny. V Severní Americe máme určité plány týkající se malých vodních elektráren, ale dodávky zatím neuskutečňujeme. Nezanedbatelnou zakázkou je opakovaná dodávka ozubených kol pro dieselové lokomotivy společnosti General Electric. Naše výrobky v Americe končí mnohdy nepřímo, například dodáme převodovku pro evropský Continental, který pak postaví celou míchárnu v USA včetně našich převodovek.

Aktuálně přímé zastoupení v ostatních částech světa neplánujeme, avšak stojí za zmínku, že efektivně využíváme obchodních služeb našich smluvních zástupců například v Jižní Koreji, Singapuru, Indonésii, Indii, USA, Nizozemsku či Bulharsku.

Jaké byly hospodářské výsledky firmy v roce 2012? Jaký očekáváte výsledek za uplynulý rok?

V roce 2012 jsme dosáhli tržeb na úrovni 900 milionů Kč, podobné číslo očekáváme i za rok 2013. Pro letošní rok plánujeme tržby v hodnotě 1,3 až 1,4 miliardy Kč, a to zejména díky velkému kontraktu na dodávku převodovek pro zvedací zařízení ropných plošin (tzv. Jack-up) pro holandského zákazníka Gusto MSC.

Kolik zaměstnáváte pracovníků? Investujete i do vzdělávacích projektů a zvyšování kvalifikace pro vaše zaměstnance?

Zaměstnáváme asi 450 pracovníků. Zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců je záležitost, které jsme se začali intenzivně věnovat, nicméně stále této oblasti ještě něco dlužíme. Organizujeme pro naše lidi jazykové kurzy, využíváme externích firem k odborným školením – ať už to jsou metody průmyslového inženýrství, nebo ryze technicky zaměřená školení, vysíláme vybrané kolegy na různé semináře a přednášky. Pro nově příchozí zaměstnance do výrobního úseku máme propracovaný adaptační program trvající asi tři měsíce (v závislosti na stávající kvalifikaci zaměstnance).

Ke konci roku 2013 jste otevřeli nové vývojové pracoviště pro převodovky kolejových vozidel. Co je jeho hlavním úkolem? Jaké další investice do moderních technologií plánujete?

V Evropě je v současnosti jen několik málo takto sofistikovaných vývojových zkušebních pracovišť pro převodovky kolejových vozidel a jedno z nich je právě zde, v Hronově, na což jsme právem hrdí. Hlavním úkolem pracoviště je testovat převodovky kolejových vozidel v podmínkách, které se blíží podmínkám reálným. Na testovacím standu lze odzkoušet převodovky pro tramvaje, jednotky metra nebo například lokomotivy do výkonu až 1,4 MW se simulovaným dynamickým zatížením až 300 m.s-2.

Hlavním přínosem takových testů je ověření životnosti nových konstrukčních řešení v relativně krátkém čase, poskytnutí zpětné vazby konstruktérovi na jeho design a tím mu umožnit vyvinout co nejspolehlivější převodovku. V těchto dnech probíhají jednání o nákupu dalších obráběcích center, která by nám měla výrazně zvýšit kapacitní soběstačnost především pro sériovou výrobu převodovek pro kolejová vozidla a převodovek jack-up.

Jakým způsobem řídíte kvalitu vašich výrobků? Jaké máte možnosti kontroly kvality?

Naprostým standardem je Plán kvality na každou zakázku. To znamená, že už v době uzavírání kontraktu víme, co a v jakém rozsahu budeme na dané převodovce kontrolovat, dokumentovat, testovat. Ten proces je poměrně složitý, ale obecně řečeno, začíná přejímkami a kontrolami dílců u našich dodavatelů, přes vstupní kontrolu do závodu, zkouškami materiálu v naší laboratoři, přes mezioperační kontroly na strojích a jednotlivých pracovištích až po kontrolu montáže a rozsáhlé zátěžové testování převodovek nebo kompletních pohonů. Velkou výhodou je, že díky velkým investicím jsme v současnosti z pohledu řízení kvality výrobků naprosto soběstační, veškerá měření a zkoušky provádíme přímo v našem závodě.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...