1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ŽĎAS, a.s.

ŽĎAS 1 14Továreň v záhrade

Nedá sa byť medzi svetovou priemyselnou elitou a pritom sa nesprávať zodpovedne k prostrediu, v ktorom priemyselný gigant produkuje svoje výrobky. Nedá sa uspieť v dnešnom svete plnom spotreby a nedržať pritom ruku na tepe vedecko-technického pokroku.

Nedá sa produkovať tak, aby bol o výrobky neutíchajúci záujem, a zároveň nemyslieť na nové trhy a nepripravovať sa na operatívnu konverziu výrobkového portfólia. Tieto atribúty podnikateľskej stratégie tradičnej priemyselnej značky ŽĎAS vyniesli podnik Žďár nad Sázavou medzi svetovú špičku vo svojich odboroch. Zaručujú, že držať sa svojho kopyta je perspektíva, na ktorej sa dá dlhodobo stavať budúcnosť tisícok ľudí, ktorí z produkcie žďárskej mamutej fabriky roky dobre žijú. O ceste a stratégii podniku sme sa rozprávali s Ing. Miroslavom Šabartom, generálnym riaditeľom tejto akciovej spoločnosti.

Čerstvá správa z diania vo vašom podniku – stali ste sa členom ISRI, prestížneho amerického inštitútu pre spracovanie kovového šrotu. Čo to pre praktický život vašej spoločnosti znamená?

Členstvo v ISRI nám otvorilo cestu na severoamerický trh. Ide o to, že zariadenia na spracovanie kovového šrotu patria k najúspešnejšiemu artiklu našej spoločnosti. Vôbec najpredávanejším typom sú mobilné nožnice na šrot s označením CNS 400 K. Doteraz sme predali takmer 200 týchto výrobkov v krajinách Európskej únie, čo nás motivuje umiestniť ich aj na ďalších trhoch mimo Európy. Napríklad na taký zaujímavý trh, ako je ten severoamerický. Podmienkou vstúpiť naň je však členstvo v tamojších odborových organizáciách. Odbory umožňujú svojim členom rozširovanie informácií a predovšetkým účasť na vôbec najväčšom svetovom veľtrhu v tejto brandži, ktorý sa každoročne koná v USA. V minulom roku sme sa zúčastnili veľtrhu ISRI v Orlande na Floride. Naše zariadenie tam vzbudilo mimoriadny záujem priamo medzi podnikateľmi v odbore, ale aj medzi vrcholnými predstaviteľmi americkej profesijnej spoločnosti.

Vašu produkciu tvorí široká škála výrobkov pre ťažké strojárstvo – od nástrojov, cez metalurgické a valcované produkty až po výrobu tvárniacich strojov a špeciálnych strojov na zákazku. Čo je vaším rozhodujúcim produktom a aké sú benefity takejto širokej diverzifikácie výroby?

Pri otvorení našej výroby, ešte v roku 1951, padlo strategické rozhodnutie o rozdelení výrobných odborov na výrobu metalurgických komponentov, na produkciu tvárniacich strojov a zariadení pre valcovne. V posledných desaťročiach tieto odbory skompletizovala výroba tvárniacich nástrojov. Takéto portfólio umožňuje rozložiť výrobu do oblastí, ktoré si v prípade krízy alebo nevyťažených kapacít navzájom pomáhajú. A táto viac ako 60-ročná podnikateľská prax sa osvedčuje dodnes. V každom odbore existuje prestížny výrobok, akási vlajková loď. V metalurgii sú to polotovary pre energetiku, v čom patríme medzi špičkových svetových producentov. Spomedzi tvárniacich strojov sú jednotkou lisy pre voľné kovanie a zariadenia na spracovanie šrotu. V skupine výrobkov pre valcovne sú prestížnymi inšpekčné a vyrovnávacie linky a v oblasti výroby nástrojov lisovacie nástroje pre automobilový priemysel.

Aká je vaša najvýznamnejšia konkurencia a aké sú vaše komparatívne konkurenčné
výhody?

V jednotlivých produktových skupinách patríme medzi svetových, či prinajmenšom európskych lídrov. Ponúkame našim zákazníkom kompletnú výrobu – od spracovania polotovarov v metalurgii až po uvedenie do prevádzky, vrátane dodávok hydraulických komponentov a riešenia riadenia a automatizácie. Takýto komplexný prístup môžeme dnes ponúkať aj vďaka tomu, že v čase prudkej privatizácie sa firma nerozdelila na drobnejšie subjekty.

Automobilový priemysel hýbe ekonomikou, a zrejme aj preto nemohol obísť ani váš podnik. Ako ste citliví na súčasnú recesiu v tomto odvetví a čím kompenzujete znížený záujem o nové automobily, a tým aj o vaše produkty?

Automobilový priemysel je naozaj veľmi citlivý na výkyvy trhu. Široká diverzifikácia výrobných odborov našej firmy nám dáva priestor vyrovnať sa s prípadnou recesiou. Napriek tomu výroba nástrojov, ktorej sa dopady recesie automobilovej výroby najviac dotýkajú, produkuje s predstihom pred štandardnou sériovou výrobou. Navyše, pracovníci v nástrojárni sú skutočnou remeselnou špičkou, a tak je v súčasnosti témou dňa výroba pre vodnú energetiku. Verím, že práve tento sortiment predstavuje určitú novú produktovú možnosť, ktorej by sme sa mohli venovať.
 
ŽĎAS sa stal silnou priemyselnou značkou, za ktorou stojí mnoho odborných ocenení a prestížnych pracovných úspechov. Čo by ste zaradili do pomyselnej siene slávy vašich výrobkov a prečo?
 
V minulom roku sme sa zúčastnili už 55. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Tento veľtrh patrí k najdôležitejším miestam stretnutí priemyselnej verejnosti v strednej Európe. Získali sme tu už 27 zlatých medailí. To je jeden z dôkazov toho, ako nás hodnotia odborníci. Samozrejme, samotná medaila predaj produkcie nezaručí. Musíme byť neustále marketingovo aktívni a vyhľadávať nové cesty na svetové trhy. Viac ako 60 % produkcie exportujeme do krajín po celom svete. Napríklad v Japonsku, Indii i v rade európskych krajín pracuje naše integrované kovacie zariadenie a v roku 2012 sme kompletne zmodernizovali starší typ takéhoto zariadenia na šiestom kontinente – v Austrálii. Podobne by som mohol vymenovať mnoho iných produktov z ďalších odborov, ktorým sa venujeme, ale oveľa dôležitejšie je to, že ŽĎAS ako člen prestížnej skupiny Železiarne Podbrezová Group má svoje pevné miesto na svetových trhoch.

Na čom stojí systém kvality vo vašom podniku?

Podmienkou k tomu, aby sme sa mohli na trhu úspešne etablovať, je kvalitná certifikácia nielen celého systému, ale aj jednotlivých výrobných odborov či konkrétnych výrobkov. V súčasnosti preto vlastníme medzinárodné certifikáty v súlade s normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

V modernom svete podnikania je neodmysliteľným princípom akejkoľvek priemyselnej produkcie spoločensky zodpovedné podnikanie. Ako táto téma rezonuje vo vašej spoločnosti a ako sa prejavuje v bežnej činnosti podniku?

Sme najväčším zamestnávateľom na Českomoravskej Vysočine. Samotné mesto Žďár nad Sázavou zaznamenalo v súvislosti s výstavbou našej firmy mimoriadny nárast počtu obyvateľov. Preto, akosi prirodzene, spolupráca pri rozvoji regiónu i samotného mesta patrí k nepretržitým úlohám vedenia našej spoločnosti. Ďalším faktorom, ktorý sme povinní rešpektovať je skutočnosť, že ŽĎAS so svojimi prevádzkami ťažkého priemyslu je prakticky v centre prísne chránenej krajinnej oblasti Žďárske vrchy. Od začiatku výroby to rešpektujeme, a tak sa dodnes môžeme pýšiť tradičným označením „továreň v záhrade“. Vedenie akciovej spoločnosti takisto veľmi zodpovedne spolupracuje s odbormi a pri aplikácii kolektívnej zmluvy sa potom podieľajú všetci zamestnanci bez výnimky.

Ťažké strojárstvo sa spája s predstavou agresívneho činiteľa pre kvalitu životného prostredia. Aký je váš vzťah ku kvalite života v regióne?

Do ochrany životného prostredia sme investovali niekoľko stoviek miliónov českých korún. Máme vlastného ekológa, jeho monitoring prostredia pravidelne vyhodnocujeme a starostlivo strážime, aby sa všetky štátne i medzinárodné normatívy precízne dodržiavali.

Aká je inovačná stratégia a na čom stoja perspektívy vášho podniku?

Cieľom zostáva udržať sa na popredných pozíciách vo všetkých odboroch, na ktorých je založená naša produkcia. To sa samozrejme nezaobíde bez neustáleho vývoja a rozvoja jednotlivých skupín strojov a komponentov. Prostriedky pre túto činnosť nezískavame len z vlastných zdrojov, ale úspešne sa podieľame na celom rade grantových programov, ktoré sa realizujú v spolupráci s vybranými odbornými ústavmi a katedrami technických vysokých škôl. Veľmi dobrú spoluprácu máme napríklad s VUT Brno či s Vysokou školou banskou v Ostrave.

Veľký význam má pre nás predovšetkým kolektív odborníkov a technických pracovníkov, ktorý sám o sebe predstavuje dôležitú základňu pre vznik či modernizáciu jednotlivých strojov v rámci vlastného výrobného programu. Vďaka pochopeniu majoritného vlastníka môžeme významne investovať a rozvíjať vlastnú výrobnú základňu. Verím, že naďalej dokážeme udržať svoje významné postavenie vo svete priemyslu a obchodu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...