1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ZKL, a.s.

ZKL 23Zajímají nás železnice, i pro ně inovujeme ložiska

Světu ložisek vládnou inovace. Dobře to ví společnost ZKL, a.s., která se v této strojírenské oblasti pohybuje už od roku 1921. Ačkoli nyní musí čelit celé řadě výzev, které souvisí s globální krizí, nepřestává investovat do výzkumu, vývoje a nových technologií. Potenciál pak vidí v ložiscích pro železnice a zákaznických aplikacích. „Právě v tomto segmentu chystáme řadu novinek a rozšiřujeme i výrobní kapacity,“ říká Ing. Libor Nohál, Ph.D., technický ředitel koncernu a výkonný ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

Jak z pohledu technického ředitele koncernu ZKL hodnotíte rok 2023? Splnili jste všechny stanovené cíle?

Nakonec ano, ačkoli to nebylo vůbec jednoduché, zejména s ohledem na ekonomickou situaci. Museli jsme reagovat na celou řadu změn, včetně zákaznických požadavků na produkty a uzpůsobovat je. S veškerým nasazením a úsilím se nám podařilo dosáhnout kýžených výsledků, a za to patří velké poděkování našim zaměstnancům.

Většina průmyslových oborů prochází již několik posledních let globálními krizemi. Podle původních prognóz měl být rok 2023 již rokem stability. Potvrdilo se to, nebo si musíme na stabilitu (a také na opětovnou konjunkturu) ještě počkat?

Současnou situaci bych hodnotil spíše jako turbulentní. Stabilizaci očekáváme až v polovině roku 2024. Do té doby si myslím, že se ještě krize v některých oblastech prohloubí. Jedním z příkladů je zpracující a těžký průmysl, kde krize dobíhá, to vidíme i z pohledu dokončování zakázek. Naštěstí dodáváme do více odvětví a působíme globálně, což pokles v těchto segmentech vyrovnává.

Jak náročné je udržet si navzdory krizi pozici ve světové špičce? Jaké jsou vaše konkurenční výhody?

Naší největší výhodou je flexibilita a schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníků, řešit jejich potřeby. Jsme dobří také v oblasti aplikačního inženýrství, takže našim partnerům umíme navrhnout vhodné řešení pro jejich zařízení a aplikace. To vše v krátkém čase a za dynamické komunikace.

Jaké hlavní věci se v koncernu ZKL udály v roce 2023? Realizovali jste například významnou investici do nové technologie nebo do rozšíření výrobních kapacit?

Stalo se hned několik událostí. Podařilo se nám zvýšit digitalizaci procesu ve výrobě i mimo výrobu. Zahájili jsme fungování online zákaznické sekce, podpořili jsme elektronickou komunikaci. V brněnském závodě jsme investovali do výrobních technologií pro železniční segment a kuželíková ložiska, zatímco v kláštereckém závodě jsme zase rozšířili technologie pro výrobu nápravových ložisek pro železnice.

Působíte také jako výkonný ředitel pro výzkum a vývoji. Co všechno jste v poslední době zvládli v této oblasti?

V roce 2023 se nám podařilo vyvinout několik nových typů ložisek pro železniční aplikace. Zaměřili jsme se i na jejich testování – tato oblast je přitom velmi náročná. Rozšířili jsme také know-how v oblasti pokročilých technologií a nových metod tepelného zpracování i povrchových úprav.

Jakými vývojovými kapacitami disponujete? Máte dostatek kvalifikovaných odborníků s dobrými nápady?

Naše skupina na rozvoji vývojových kapacit dlouhodobě pracuje, zejména se snažíme zajistit dostatek odborníků, což není úplně jednoduché. Spolupracujeme s VUT v Brně, odkud k nám přichází mladé talenty. Vývojové kapacity rozšiřujeme i po technologické stránce – nedávno jsme pořídili například zařízení na optické 3D skenování, měřidla pro vývoj anebo technologie na elektronovou mikroskopii.

Spolupracujete také se špičkovými výzkumnými pracovišti u nás i v zahraničí. Mohl byste uvést příklad společného projektu z poslední doby?

Zrovna jsme ve spolupráci s VUT Brno a Národním centrem kompetence MESTEC 2 zahájili nový projekt zaměřený na extrémní tribologii, tedy na mazání kontaktních ploch v ložiscích, jež jsou významně zatěžována. Od výsledků tohoto projektu očekáváme zvýšení přidané hodnoty ložisek, snížení energetických ztrát, což ocení naši zákazníci.

Existují trhy nebo produktové segmenty, ve kterých byste se do budoucna rádi prosadili ještě více, než je tomu dosud?

Jedním z našich strategických cílů je prosadit se v oblasti dopravy a moderních energetických zařízení. 

S jakými plány a cíli vstupujete do roku 2024? Co nového chystáte v technické a vývojové části, za kterou máte zodpovědnost?

Rozhodně budeme pokračovat ve vývoji a budeme prohlubovat své know-how v různých oblastech, o nichž předpokládáme, že budou v následujících letech klíčové. Jedná se zejména o snížení energetické náročnosti provozu ložisek a jejich výroby, o optimalizaci výrobních procesů, o rozšiřování robotizace. Připravujeme i nové produkty do segmentů speciálních a zákaznických ložisek. Chystáme se také na rozšíření výrobních kapacit v oblasti železnice a výroby komponentů pro ložiska.

Jako koncern ZKL jste příkladem globálně úspěšné české firmy. Co podle vás je a bude klíčové pro konkurenceschopnost českého průmyslu? Kde vidíte největší přednosti a kde naopak slabiny nebo výzvy, které bude třeba zvládnout?

Výhodou českého průmyslu jednoznačně je, že má dlouholetou strojírenskou tradici. Stále máme i špičkové odborníky, kteří jsou na světové úrovni. Krom toho se umíme prosazovat i na východoevropských trzích. Jako slabinu pak vnímám reformy české vlády, které se v podstatě dlouhodobě nedějí, a potom i evropskou politiku v oblasti Green Deal – ten by měl podle mého projít revizí s ohledem na současnou globální ekonomickou situaci. Další věcí jsou ceny energií, jež jdou proti konkurenceschopnosti českých firem.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...