1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven-engineering70 % našich tržeb bude generováno v zahraničí

Ekologické hledisko hraje v současné době u mnoha průmyslových objektů, továren, elektráren a tepláren rozhodující roli. Nejen v České republice, ale i v dalších zemích bývalého východního bloku je kladen vysoký důraz na snižování emisí.

Významným partnerem, který dokáže nabídnout komplexní řešení v ekologickém strojírenství, je společnost ZVVZ Enven Engineering z Milevska. Její obchodní ředitel Ing. Milan Václavík hovořil nejen o obchodních úspěších firmy na zahraničních trzích, ale představil i její nejdůležitější produkty a možnosti dalšího rozvoje v následujících letech.

Činnost vaší společnosti je zaměřena na tři hlavní obory: komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, dodávky zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot a dodávky zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizací budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra. Která oblast z těchto tří jmenovaných se nejvíce podílí na tržbách vaší firmy? Jakou část tržeb generují ostatní oblasti?

Rád bych k tomu doplnil ještě náš nejnovější produkt, kterým je odsiřovací zařízení. Nejvíce se na tržbách podílejí elektrické odlučovače tuhých a plynných znečišťujících látek, na které připadá přibližně 40 %. Do budoucna budou hrát větší roli látkové filtry a postupně překonají odlučovače.

V jakých oblastech se vaše zařízení nejčastěji uplatňují? Kdo jsou vaši nejdůležitější zákazníci?

Jedná se o zákazníky, kteří potřebují technologicky odprášit určitou část výroby od tuhých materiálů. Jsou to především elektrárny, teplárny a průmyslové objekty všude tam, kde se vyskytují emise tuhých látek.

Kde hledáte nové zákazníky? Jakou uplatňujete obchodní strategii?

Posledních několik let se orientujeme především na zahraniční trhy, a to především na východ od České republiky. Je to tedy hlavně Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko, i když vzhledem k současné politické situaci je Ukrajina momentálně ve fázi útlumu našich aktivit. Nicméně tento trh neopouštíme a i nadále tam funguje naše obchodní zastoupení. Stejně jako obchodní zastoupení v Rusku a Bulharsku. Letos se chceme soustředit na polský trh, kde také máme obchodní zastoupení, a který vidíme zejména v roce 2015 jako velmi atraktivní. Rádi bychom akvizicí získali nějakou polskou firmu. Dále nás velmi zajímají státy na Balkáně, zejména bývalá Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. V minulosti jsme uplatňovali obchodní strategii, při níž jsme využívali exkluzivní obchodní partnery ve všech lokalitách. V současné době naši zákazníci žádají větší komplexnost nabídek, proto zakládáme v řadě zemí pobočky. V pobočkách pracují naši pracovníky, kteří se věnují nejen obchodu, ale zabývají se i servisem.

Jaká část vaší produkce zůstává na domácím trhu? Kolik ji směřuje na zahraniční trhy? Které jsou ty nejdůležitější?

Přibližně 30 % exportujeme, 70 % v průměru zůstává na domácím trhu. Každý rok se podíl mírně mění, ale nijak výrazně. V budoucnu, přibližně během tří až pěti let, ale očekáváme výrazný obrat, kdy by lokální prodej v České republice a na Slovensku měl dosahovat pouze 30 % a většina produkce směřovat na zahraniční trhy.

Můžete přiblížit vaše hospodářské výsledky v uplynulých letech?

Hospodářský výsledek má v posledních letech vzrůstající tendenci. Před třemi lety jsme realizovali obrat kolem jedné miliardy korun, v roce 2013 jsme se dostali na 1,3 miliardy korun a loni na 1,5 miliardy. V následujících letech předpokládáme pozvolný růst kolem 5 % ročně, a to především konsolidovaných výsledků.

Jakou část vašeho obratu investujete zpět do společnosti? Do čeho nejčastěji?

Marginální část investic směřuje do technického rozvoje a jedná se řádově o 10 milionů korun ročně. Jsou to především projekty na technický rozvoj stávajících produktů.

Kolik v současné době zaměstnáváte pracovníků?

Máme přibližně 250 zaměstnanců, přičemž využíváme i další externí spolupracovníky.

Zúčastňujte se celé řady veletrhů. Jak hodnotí odborná veřejnost vaše zařízení? Daří se vám získávat nové zákazníky na veletrzích?

Firma má dlouholetou tradici a na trhu se pohybuje bezmála 60 let, takže zákazníci mají s našimi výrobky dlouhodobou zkušenost. To je také jedna z našich konkurenčních výhod. Kromě toho naši zákazníci oceňují i náš záruční a pozáruční servis.

Na konci roku 2012 jste uvedli do provozu novou laboratoř na testování nových i použitých filtračních médií všech typů látkových filtrů. Jaké služby nabízí zákazníkům?

Vybavení našich laboratoří umožňuje analyzovat filtrační elementy ze všech typů látkových filtrů. Testování filtračních médií tvoří spolu s technickým a realizačním servisem komplexní portfolio služeb naší firmy a poskytujeme tak technickou podporu našim zákazníkům v oblasti látkové filtrace. Moderní měřící a testovací zařízení spolu s dlouholetými zkušenostmi využíváme při dlouhodobém sledování stavu filtračních elementů i při řešení havarijních a nestandardních provozních stavů všech typů látkových filtrů. V laboratořích vybavených nejmodernějšími zkušebními zařízeními a speciálně vyvinutými testovacími stroji analyzujeme a testujeme hlavně nová filtrační média, dále použité filtrační elementy a také povrchové úpravy opěrných košů.

Kromě dodávek zařízení jsou součástí vaší nabídky i servisní služby. Jaký je o ně zájem? Co všechno zákazníkům nabízíte v oblasti servisu?

Nabídka servisu je relativně nová služba. Nejedná se o standardní nabídku pro všechny zákazníky, proto zájemcům musíme pečlivě vysvětlit, jaké výhody z ní vyplývají. Je to hlavně možnost plánování oprav stávajících zařízení a s ním související snížení provozních nákladů. Máme k dispozici také mobilní laboratoř a i další servisní služby se dostávají do povědomí našich zákazníků.

Kde vidíte další možnosti rozvoje společnosti do budoucna?

Další rozvoj firmy vidíme především v zahraničí, hlavně v zemích bývalého Sovětského svazu. Tam hodláme dále rozvíjet činnost naší firmy formou obchodních zastoupení. Kromě toho bychom se chtěli věnovat uplatňování nových technologií v oblasti odsíření. A v neposlední řadě se chceme také zaměřit na spalovny komunálního odpadu a dodávky pro ně.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...