1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

LIBERTY Steel Group má nového globálního generálního ředitele pro řízení ocelářských a integrovaných těžebních podniků skupiny

liberty logoSkupina LIBERTY Steel oznámila jmenování nového generálního ředitele Paramjita Kahlona, který bude řídit integrované hutní a těžební podniky skupiny LIBERTY Steel.

Nově vytvořená role spojí veškerou primární výrobu oceli v LIBERTY a integrované těžební společnosti do jedné globální struktury, která zajistí součinnost celé skupiny a zvýší její provozní efektivitu.
Paramjit Kahlon

Paramjit Kahlon patří mezi vrcholové manažery na ocelářském trhu. V letech 2008-2019 pracoval na vedoucích pozicích v ArcelorMittal, kde působil jako technický ředitel, provozní ředitel a donedávna zastával pozici generálního ředitele společnosti pro státy SNS a Blízkého Východu.

„Těší mě, že dnes mohu oznámit jmenování Paramjita Kahlona jako generálního ředitele pro integrované hutní a těžební podniky. Zkušenosti, které dlouhá léta získával na vedoucích pozicích v našem oboru, budou důležité při určování naší globální strategie, řízení kooperace napříč skupinou a v neposlední řade při dosažení našeho cíle uhlíkové neutrality do roku 2030,“ komentuje nové jmenování Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.

Paramjit Kahlon bude dohlížet na chod integrovaných hutí a těžebních podniků skupiny LIBERTY Steel v České republice, Rumunsku a Austrálii. Hned po nástupu se zaměří na řešení koronavirové krize a zajištění dlouhodobé udržitelnosti výroby prostřednictvím investic do technologií s nižšími emisemi uhlíku, jako jsou vodík, přímá redukce železa a nové elektrické obloukové pece.

„Mám radost, že se mohu připojit ke skupině LIBERTY Steel právě ve chvíli, která je stěžejní pro její růst. Těším se na spolupráci se Sanjeevem Guptou a ostatními. Věřím, že společně zvládneme současnou krizi způsobenou pandemií COVID-19 a vydáme se na cestu, která nám pomůže stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním výrobcem oceli,“ říká Paramjit Kahlon, nově jmenovaný generální ředitel společnosti LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je osmým největším výrobcem oceli na světě mimo Čínu s výrobní kapacitou 18 milionů tun ocelových výrobků za rok. Zaměstnává 30 000 lidí v 10 zemích a je rozdělená do tří divizí: LIBERTY Primary Steel a Integrated Mining, LIBERTY GREENSTEEL a LIBERTY Steel Synergies.

V dubnu 2020 oznámila skupina LIBERTY Steel vytvoření představenstva, které se skládá z výkonných a nezávislých ředitelů. Koncem letošního roku LIBERTY Steel Group zveřejní své první konsolidované účetní závěrky za rok končící k 31. březnu 2020.

03.07.2020

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...