1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Proč musíme o našich městech přemýšlet jako o obřích zařízeních na sběr vody

Wavin Ekoplastik 16Stejně jako jiné pandemie v minulosti, pandemie onemocnění COVID-19 nás poučila o tom, jak můžeme zlepšit život ve městech.

Mimo jiného vyzdvihla uvědomění si, jak je náš svět propojený a jak je důležité zohlednit naši vzájemnou závislost při přijímání veškerých druhů rozhodnutí, od veřejného zdraví až po životní prostředí.

Onemocnění COVID také zdůraznilo hodnotu často přehlížených konceptů, jakým je odolnost a cirkularita, jelikož došlo k narušení dodavatelských řetězců a v několika aspektech městského života vystřídal nedostatek hojnost jako převládající stav. Náš současný městský model velmi závisí na křehkých rozsáhlých systémech, které jsou náchylné k destabilizaci při neočekávaných událostech, jakou je pandemie. Onemocnění COVID ozřejmilo fakt, že musíme život ve městech uspořádat lokálnějším a cirkulárnějším způsobem, který bude v jádru odolný a udržitelný. To nabývá na ještě větším významu, pokud se jedná o základní aspekt civilizace: vodu.
Nakládání s vodou je neefektivní

Způsob, kterým dnes nakládáme s vodou je neudržitelný a neefektivní. Jakmile se dostane do našich měst, ať už se jedná o povrchovou vodu, podzemní vodu či dešťovou vodu, snažíme se jí zbavit. S vodou nakládáme lineárně - od zdroje k použití až k likvidaci - namísto cirkulárně, což představuje obrovskou příležitost pro města budoucnosti a pro to, abychom je učinili obyvatelnějšími v následujících staletích.

Bez ohledu na dlouhodobé a krátkodobé výpadky se konvenční přístup navrhování centralizovaných městských systémů technické infrastruktury řídí technologickými zásadami z 19. století, které se používaly v době, kdy byl dostatek zdrojů a relativně menší poptávka. Pokud je vody dostatek, je tento kompromis možný. V hustěji osídleném světě, který je zpustošen změnou klimatu, se tento kompromis převrací. O hospodaření s vodou ve městech musíme s ohledem na současnost a budoucnost přemýšlet jinak.

Města mohou vytvořit řízené vodovodní cykly

Namísto toho, abychom každý systém zapojený do městského vodovodního cyklu vnímali jako samostatný a nezávislý, můžeme tyto systémy lokálně propojit a řídit. Od odpadní vody přes dešťovou vodu až po vodu z kohoutku můžeme vytvořit cirkulární a řízené vodovodní cykly kolem budov, městských částí a dokonce i měst. Cirkularita znamená, že je voda použita opakovaně, nikoli jen jednou a pak už ne.

V tomto duchu musíme naše města vnímat jako obrovská zařízení pro sběr vody. Vzhledem k tomu, že jsou srážky nepravidelné, musí být města připravena zachytávat vodu tam, kde spadne - například na střechách a v ulicích, čímž se vyhne nákladné přepravě čisté vody odjinud.

Důraz na decentralizované hospodaření s vodou - které rozptyluje vodu blíže ke zdroji a minimalizuje povrchové odvádění vody - dovolí větší flexibilitu a menší plýtvání. Sníží náklady na infrastrukturu, zlepší odolnost a pomůže jak lidem, tak životnímu prostředí.

Lokální hospodaření s vodou - a každá kapka se počítá - bude ještě významnější, jakmile změna klimatu destabilizuje dodávky vody. Rozvoj měst si žádá více vody na obyvatele, protože tání ledovců a změny v zemědělství způsobují její nedostatek. Potřebujeme nové cesty pro hospodaření s vodou v budoucnosti.

Díky decentralizaci je možné vodu vyčistit a filtrovat, pokud to bude nutné a uložit při deštivých dnech, které budou stále vzácnější a intenzivnější. Uloženou vodu lze znovu použít k lokálnímu zavlažování vegetace - která vedle dalších významných výhod ochlazuje a čistí vzduch - nebo k chlazení měst během horkých a suchých období. Přívalové srážky se mohou pomalu vsakovat zpět do půdy a doplňovat podzemní vodu, místo toho, aby zaplavovaly převládající betonové a asfaltové povrchy, aniž by byly jedinkrát využity.
Wavin nabízí technologii StormHarvester pro využití sesbírané vody

Společnost Wavin toto již provádí v menším měřítku prostřednictvím své inovativní technologie StormHarvester, která sbírá padající srážky a následně umožňuje různé způsoby jejich využití. Sesbíranou vodu lze použít znovu nebo vrátit do půdy podle toho, co je zapotřebí a podle předpovědi, kolik vody bude k dispozici (což StormHarvester neustále měří).

Například Kodaň zavedla ve větší míře lokální hospodaření s vodou v reakci na přívalové srážky a zvedající se hladinu moře. Město buduje Cloudbursty, ekologická a biologicky rozmanitá místa rozptýlená po celé oblasti, která slouží jako živoucí rekreační prostory za suchého počasí a jako sběrny vody za deště. Dešťovou vodu shromážděnou při bouřích lze kdekoli uložit nebo z města odčerpat. Kodaň předpokládá, že vybuduje stovky Cloudburstů, aby se připravila na teplejší budoucnost.

Onemocnění COVID zdůraznilo, že pokud jde o základní zboží a služby, je moderní svět plný nerovností a plýtvání. Pokud jde o hospodaření s vodou ve městech, většina z toho pramení ze zastaralého pohledu na vodu, který je v 21. století nepraktický. S tím, jak se města postupně stávají základními organizačními subjekty civilizace, s větší mocí vytvářet příležitosti a výsledky pro miliardy lidí na světě, musí svým obyvatelům zajistit čistou a snadno dostupnou vodu, ať již bude vlhko, nebo sucho.

Klíčem, jak přeměnit tuto vizi ve skutečnost je vybudovat lokální, cirkulární vodovodní sítě, které upřednostní udržitelnost a odolnost. To zajistí, že bez ohledu na rostoucí složité společenské okolnosti, od pandemie po extrémní počasí, bude vždy dostupná čistá voda každému obyvateli města na světě.

17.06.2022

PŘEDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

 

Nenechte si ujít...