1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

SUAS Recyklační připravuje nové centrum pro recyklaci stavebních odpadů

mini buldozerSokolov - Společnost SUAS Recyklační, člen skupiny SUAS Group, v srpnu zahájí provoz centra pro recyklaci inertních stavebních odpadů. Technologie bude mobilní a šetrná k životnímu prostředí. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

 

Technologickým jádrem recyklačního centra budou dvě samostatná zařízení. "Jedním z nich je drticí linka, která bude v případě potřeby dotřídění výstupního materiálu na vybrané frakce doplněna o samostatnou třídicí linku. Obě zařízení budou mít centrální pevné stanoviště v sousedství skládky tuhého komunálního odpadu a průmyslového odpadu Chodov, která se nachází nedaleko obce Vřesová. Zároveň budou však obě zařízení mobilní s možností přemístění například do místa demolice stavebního objektu, kde mohou drtit a třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Mobilní charakter obou zařízení tak uspoří nejen náklady vlastníka odpadů, ale zejména vedlejší emise vzniklé při přepravě většího množství odpadů," uvedl člen rady jednatelů linie ECOLOGY skupiny SUAS GROUP Tomáš Jiruška.

Obě zařízení budou navíc fungovat také na elektřinu, takže jejich provoz ve spojitosti s možným transportem do lokality vzniku odpadů bude velmi šetrný k životnímu prostředí, uvedla firma.

Další výhodou obou zařízení bude jejich funkce, která drcením vhodných stavebních odpadů s vytříděním železných částí vyprodukuje nikoli odpad, ale výrobek (recyklát), který již nepodléhá režimu odpadů. Může tak být využit při stavbě pozemních a liniových staveb, při úpravách terénu a podobně. "Jde o udržitelný přístup k nakládání s odpady, které byly dosud bez užitku skládkovány. Současně dochází k úspoře původních materiálů, jež by bylo nutné jinak nákladně vyrobit a dovézt na místo stavby, což by znamenalo další ekologickou zátěž," doplnil předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná Pavel Tomek.

V první fázi bude SUAS Recyklační tuto službu nabízet na území Karlovarského kraje. Později plánuje společnost rozšíření nabídky recyklace stavebních odpadů v celé České republice. "Výstupní recyklát je určen jak firmám, tak fyzickým osobám, které budou mít o tento nízkoemisní produkt zájem. Recyklační centrum začne své produkty a služby nabízet od 1. srpna," uvedl jednatel SUAS Recyklační Jiří Fendrych.

SUAS Recyklační s. r. o. se v Karlovarském kraji zaměřuje na problematiku odpadového hospodářství. U Vřesové na Sokolovsku provozuje skládku odpadů, dále se zabývá sběrem nebezpečných odpadů a vnitrostátní automobilovou přepravou ostatních a nebezpečných odpadů. Její činnost spočívá také v odstraňování černých skládek v regionu a součástí je i výroba elektrické energie ze skládkového plynu. Další rozvojové aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky společnost připravuje.

01.07.2024 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...