1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

SŽDC letos pokračuje ve vysokém tempu rekonstrukcí tratí, zahájí desítky nových staveb

railsSpráva železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos připravovat nové stavby za více než 100 miliard korun, řada dalších už navíc postoupí do realizační fáze.

Intenzivně pokračuje i projekt výstavby pilotních úseků vysokorychlostních tratí, pro cestující se otevřou desítky opravených výpravních budov. Plány státní organizace pro rok 2019 jsou ale mnohem obsáhlejší.

SŽDC očekává v letošním roce schválení záměrů projektu na investiční akce v rekordní výši. „Celková hodnota těchto připravovaných staveb významně překračuje 100 miliard korun. Souvisí to s faktem, že budeme projednávat významné investiční akce, jako jsou například stavby na ramenech Praha – Kladno, Brno – Přerov, Plzeň – Domažlice, Plzeň – České Budějovice nebo rekonstrukce uzlu Česká Třebová,“ uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodává, řada z uvedených akcí by ještě letos mohla získat pravomocné stavební povolení.   


Začne první rekonstrukce z nástroje Blending Call

V tomto roce SŽDC počítá s realizací více než 70 investičních akcí s náklady vyššími než 30 mil. Kč. Začne také první stavba financovaná z nově koncipovaného nástroje Evropské unie nazvaného Blending Call, který kombinuje příspěvek Nástroje pro propojení Evropy (CEF) s úvěrem od Evropské investiční banky. Konkrétně půjde o rekonstrukci traťového úseku Velim – Poříčany.

Nejvýznamnější investiční akce s předpokládaným zahájením realizace v roce 2019:

    Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
    Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc;
    Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo);
    Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchova – Litvínov;
    Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina;
    Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí;
    Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba;
    Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou;
    Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna;
    Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009
    Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
    Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice.


Začátkem tohoto roku byla schválena aktualizace studie proveditelnosti pro modernizaci traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň v maximální variantě, která počítá s novostavbou i zachováním staré tratě s tím, že na obou koncích traťového úseku vzniknou mimoúrovňová napojení. Zpracovává se rovněž studie proveditelnosti trati Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Ministerstvu dopravy pak budou předloženy ke schválení například studie modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice nebo aktualizovaná studie pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, která řeší i novou trasu z Prahy do Berouna, resp. Hořovic.

V oblasti Rychlých spojení dojde k zahájení prací na studiích proveditelnosti vysokorychlostních tratí (Brno –) Přerov – Ostrava a Praha – Wroclaw. Pro pilotní úseky VRT zadá SŽDC předprojektové práce v podobě geodetických prací a odborných průzkumů, které následně zrychlí proces získávání územního rozhodnutí. Bude také pokračovat příprava přechodu na jednotnou (střídavou) trakční soustavu zpracováním studií proveditelnosti pro přepnutí oblastí Ostravsko a Přerovsko a Mělnicko a Ústecko.


Zlepší se stav železničních mostů

SŽDC zahájí projekt rozšíření parku speciálních vozidel o inspekční vůz pro diagnostiku mostních objektů, který zrychlí výkon prohlídek a zvýší jejich technickou úroveň především v těžce přístupných částech staveb. Cílem programu stabilní provozuschopnosti mostů je zavedení systému snižování počtu mostních konstrukcí, které vyžadují opravu většího rozsahu nebo rekonstrukci. Z hlediska bezpečnosti bude důležité vytvoření koncepce rušení železničních přejezdů, a to jak v rámci přípravy nových staveb, tak i při výkonu běžné činnosti.

I v letošním roce bude SŽDC udržovat současný minimální rozsah pomalých jízd a realizací plánovaných opravných prací vytvoří podmínky pro předcházení vzniku nových omezení provozu. Kromě toho se uskuteční větší opravy v traťových úsecích Železný Brod – Tanvald a Domoušice – Hřivice. Dále je třeba zmínit chystané vyhlášení veřejné zakázky na dodávku čtyř moderních speciálních vozidel pro údržbu trakčního vedení.

SŽDC připravuje zapojování dalších traťových úseků do dálkového řízení z Centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a v Přerově. K realizaci tohoto cíle bude potřebné zahájit přípravu výstavby nového traktu ke stávající budově CDP Přerov.


Nový web s informacemi o stanicích

Cestující ocení dokončení oprav dalších osobních nádraží, na které SŽDC letos vynaloží více než půl miliardy korun. Novou podobu získají například výpravní budovy v Kolíně, Frýdku-Místku nebo Českém Krumlově. Kromě toho začnou rozsáhlé práce na fasádě a střeše historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží, za zmínku stojí i zahájení rekonstrukce v Havířově. SŽDC se rovněž zaměří na rozšíření provozní doby a vybavenosti veřejných WC a na zvýšení úrovně úklidu a čistoty ve stanicích, na čemž se budou svými podněty podílet vlastní zaměstnanci. Podrobnější informace o stanicích se cestující dozví na nových webových stránkách.

Zásadní novinkou roku 2019 pro železniční dopravce je skutečnost, že SŽDC nově zajišťuje dodávku trakční elektřiny. Současně dochází ke spuštění tzv. hybridního modelu účtování spotřeby trakční elektřiny jednotlivým dopravcům. Ten umožňuje účtovat a fakturovat spotřebu jak u elektrických hnacích vozidel disponujících systémem měření spotřeby, tak i u vozidel bez tohoto systému. Zákazníkům z lokální distribuční soustavy železnice bude k dispozici webový portál, jeho prostřednictvím budou moci elektronicky komunikovat s energetiky SŽDC, a to včetně zadávání požadavků či řešení reklamací.

22.02.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...