1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Třinecké železárny loni hospodařily se ziskem 610 milionů korun

steel factorySe ziskem 610 milionů korun uzavřely hospodaření roku 2019 Třinecké železárny. Jde o nejnižší hospodářský výsledek od ekonomické krize v roce 2008. Výsledek hospodaření schválila v pondělí 29. června valná hromada společnosti.

Tržby za prodej výrobků a služeb rok 2019 dosáhly hodnoty 38,405 miliard korun. V roce 2018 to bylo 40,496 miliard. Třinecké železárny (TŽ) v roce 2019 vyrobily 2 508 kilotun oceli, tedy o 75 kilotun méně než v roce předcházejícím.

„Výsledek hospodaření firmy odráží složitou tržní situaci druhé poloviny loňského roku. Provázel ji zejména tlak na ceny ocelových produktů vlivem silného konkurenčního boje na evropském trhu. Zásadní vliv měl také růst cen vstupních surovin a energií,“ konstatuje Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady TŽ.

Evropská ekonomika se v loňském roce potýkala s důsledky obchodní války mezi USA a Čínou, přílivu levné oceli z třetích zemí a ochabující poptávce v automobilovém průmyslu. V neposlední řadě se na negativním růstu podepsal dramatický růst ceny emisní povolenky.

Nejprodávanějším výrobkem zůstává drát

Prodeje Třineckých železáren táhl nejvíce tradičně drát, jehož se firmě podařilo prodat 991 kilotun, z nichž téměř 70 % směřovalo do zahraničí. Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 523 kt. Díky investicím do nových zušlechťovacích a úpravárenských kapacit jde o výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které nacházejí využití hlavně v automobilovém a strojírenském průmyslu. Objem prodeje polotovarů přesáhl 360 kt, kolejnice a železniční příslušenství loni firma prodala v objemu přesahujícím 260 kilotun.

Investice směřují do automatizace a ekologie

Třinecká huť loni proinvestovala 2,195 miliard korun. Celkové náklady na probíhající ekologické investiční akce v roce 2019 činily 547 milionů korun, směřovaly zejména do dvou projektů odprášení zařízení pro přípravu a zpracování surovin.

Třinecké železárny plánovaly v letošním roce proinvestovat 1,4 miliardy korun. S ohledem na negativní dopady pandemie koronaviru a ekonomických důsledků bude muset huť i tento plán přehodnotit.

Největší započatou investicí letošního roku je stavba nové loupací linky za 715 milionů korun. V investicích se firma bude orientovat i na problematiku snižování emisí CO2. Huť je připravena transformovat a inovovat výrobu tak, aby produkce v co největší míře směřovala do ekologických projektů. V oblasti odprášení železárny dosáhly maxima možného, když díky masivním investicím snížily emise prachu na 128 tun v roce 2019. Emise CO2 hodlá do roku 2030 snížit o čtvrtinu.

Letošní rok však bude obtížný. „Před pandemií jsme počítali s vyšší výrobou surové oceli než v roce minulém. Současný odhad ekonomického výsledku především s ohledem na prodejní ceny na trhu ale není nijak příznivý,“ konstatuje generální ředitel hutě Jan Czudek. Na hospodaření bude mít vliv slabý růst evropské ekonomiky, nejistoty spojené se změnami v automobilovém průmyslu, nedostatečná ochrana proti přílivu levné oceli do Evropy tzv. safeguards i dopady pandemie koronaviru.

28.07.2020

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

 

Nenechte si ujít...