1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

V Chebu stát podpoří vznik nové průmyslové zóny, zapojí státní organizace

Indrustrial hall in progresCheb - Připravovaná průmyslová zóna Cheb II by mohla být jedním z pilířů rozvoje infrastruktury pro vývoj autonomní mobility v Karlovarském kraji. Město Cheb, Karlovarský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a Státní investiční a rozvojová společnost a.s.

(SIRS) podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě zóny. To by mělo výrazně urychlit její přípravu a jednání s případným investorem. Pro město je podstatné, aby se do Chebu dostal investor s vyšší přidanou hodnotou, který do regionu přivede i vysoce kvalifikované pracovníky. Zóna byla zařazena mezi strategické v České republice. Ve 140hektarovém parku může vzniknout až 110 hektarů využitelných pro průmysl.

"Transformace světové ekonomiky představuje velkou výzvu v podobě rozvoje nových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako nabízejí například čipy, elektromobilita či umělá inteligence a další. Základem toho, abychom v ní obstáli, je výroba moderních technologií, která vyžaduje dostatečně rozlehlé plochy, co nejlépe připravené pro jejich rozvoj,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Příprava vhodných lokalit je úkolem nově založené Státní investiční a rozvojovou společnosti, která si přípravu strategického podnikatelského parku u Chebu vezme na starosti jako svůj pilotní projekt.

Podle člena představenstva SIRS Davida Petra by ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí letošního roku měly být vyhodnoceny analýzy potřeb, které zóna bude potřebovat. Podle Síkely zatím trvala příprava průmyslových zón v Česku příliš dlouho, okolo sedmi let. To pak komplikovalo jednání s investory, kteří obvykle požadují, aby od jednání do zahájení výroby uplynuly tři roky. Právě v tom by měla sehrát hlavní roli státní společnost SIRS, která převezme koordinaci přípravy. Podle ministra se přitom počítá i s úzkou spoluprací další resortů.

Chebská lokalita má výrazný rozvojový potenciál díky svému vhodnému umístění, dobrému dopravnímu napojení, téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také terénu. "Podpis memoranda je první, možná malý, ale pro město Cheb i Karlovarský kraj významný krok. Vytváří předpoklady pro to, aby se území, kterému říkáme Průmyslový park II, stalo skutečným strategickým podnikatelským parkem," uvedl starosta Chebu Jan Vrba (ANO).

Dnešní podpis memoranda ale sklidil kritiku jeho stranických kolegů z krajského zastupitelského klubu, kteří celou akci nazvali jen pouhým PR ministra Síkely. Kritizují i to, že se memorandum týká jen města Cheb a ne celého kaje. Od signatářů memoranda ale dnes zaznělo, že projekt takového rozsahu zasáhne nepochybně celý kraj.

SIRS v následujících měsících zpracuje studii proveditelnosti parku. Studie detailně posoudí maximální možnou kapacitu infrastruktury v lokalitě s ohledem na aktuální poptávku strategických investorů. Cílem je vytvořit udržitelný koncept, který bude ve spolupráci s městem a krajem rozvíjen tak, aby se co nejvíce zkrátila doba realizace ze strany investora.

Cheb je v Karlovarském kraji z pohledu průmyslových zón jasnou jedničkou. Průmyslový park Cheb I je největší v regionu a ve spolupráci s developerskou skupinou Panattoni se rozrůstá. V současné době v mnoha podnicích, které zde sídlí, pracuje zhruba 3500 lidí. Průmyslový park Cheb II by měl být nedaleko, také podél dálnice D6.

20.05.2024 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...