1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

1. pololetí 2017: PORR – nižší pokles hospodářského výsledku, než byl očekáván, silný nárůst objemu výroby

PORR logoVídeň – Při silně zvýšeném objemu výroby a rekordním objemu realizovaných zakázek zaznamenává společnost PORR za první pololetí 2017 slabší hospodářský výsledek.

Tento pokles vyplývá především ze slabších příspěvků Německa a Kataru k hospodářskému výsledku. V Kataru vedly politické turbulence ke zvýšeným nákladům v logistice a při nákupu, přičemž všechny projekty probíhají podle plánu. Důvodem zvýšených nákladů v Německu byl jednak rychlý organický růst a jednal převzetí společností Franki a Oevermann a s tím spojené rychlé vybudování struktur pro poskytování komplexních služeb v pozemním, průmyslovém i inženýrském stavitelství.

Objem výroby společnosti PORR dosáhl v bilančním období hodnoty 2.015 mil. eur, což představuje zvýšení o 21,2 % oproti srovnatelné hodnotě loňského roku. Nárůst vyplývá jak z akvizicí, tak i z organického růstu – zejména na domovských trzích v Německu, Polsku a Švýcarsku. I přes stávající vysokou úroveň se v Rakousku podařilo zvýšit objem výroby opět o 3,5 %. Také podle jednotlivých segmentů zaznamenaly všechny obchodní jednotky v 1. pololetí 2017 výrazné zvýšení výkonů. Zejména Business Unit 2 – Německo dosáhla po převzetí společností Franki Grundbau a Hejmans Oevermann zdaleka největšího zvýšení objemu výroby, přičemž stěžejním oborem bylo pozemní stavitelství.

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR, vysvětluje: „V Německu sledujeme už tři roky jasnou strategii růstu. V posledních měsících se nám vyskytlo několik výhodných příležitostí pro další posílení naší pozice na trhu – a to i formou akvizic. Díky posledním převzetím jsme se velice přiblížili svému cíli – vstoupit na infrastrukturní trh ve středním a severním Německu. V budoucnu tam chceme pokrýt kompletní portfolio prací v pozemním, průmyslovém i inženýrském stavitelství včetně velkých projektů vlastními silami.“

Podařilo se výrazně zvýšit také objem realizovaných a nově získaných zakázek: Objem realizovaných zakázek vzrostl o 4,0 % na hodnotu 5.700 mil. eur. Ještě výrazněji se zvýšil objem nově získaných zakázek, který je s hodnotou 2.911 mil. eur o 13,5 % vyšší než hodnota loňského roku. Na rozdíl od objemu výroby vyplynul nárůst objemu realizovaných zakázek hlavně z převzetí nových společností. 

Nové projekty na všech trzích

Největší nově získanou zakázkou v prvním pololetí byl velký německý průmyslový projekt pro BMW v městské čtvrti Freimann v Mnichově, který je společně se zadavatelem realizován podle nejmodernějších standardů BIM a Lean. Dalšími významnými akvizicemi byly nový železniční úsek LK 354 Poznań–Piła v Polsku a výstavba dílčího úseku linky U5 městské dráhy ve Frankfurtu. Na Slovensku jsme získali další velký silniční projekt - D3 Čadca. Obzvlášť potěšitelné jsou projekty v Norsku - most E18 Varodd, E18 Rugtvedt-Dordal a čistírna odpadních vod Bekkelaget u Osla. Největšími novými zakázkami v Rakousku byly elektrárna Arge Mur v Grazu a komplex obytných domů Mühlgrundgasse ve Vídni. Náš švýcarský tým získal kromě dalších dvou projektů v oboru pozemního stavitelství u curyšského hlavního nádraží zakázku na sanaci národní silnice N4 mezi Curychem a Altdorfem ve středním Švýcarsku. Kromě četných projektů nově převzatých dceřiných společností koncernu byly v Německu získány mimo jiné tyto zakázky: rezidenční projekt Stresemann Quartier v Hamburku, rezidenční projekt Naumannsche Brauerei v Lipsku, údolní most na dálnici A7, administrativní projekt Sono West ve Frankfurtu a další stavební úsek u kanálu Emscher.

Německo a Katar zatěžují hospodářský výsledek

K poklesu hospodářského výsledku vedly především projekty v Kataru následkem složité politické situace, což kvůli ztíženým procesům v logistice a nákupu vedlo k neplánovaným výdajům. Ve výdajových položkách jsou obsaženy rovněž náklady spojené s akviziční činností v Německu, které z důvodu rychlého vybudování struktur zatím nepřinesly adekvátní výkony. Z tohoto vývoje vyplývá pokles hodnoty EBITDA o 16,1 % na 56,9 mil. eur. Hospodářský výsledek (EBIT) se snížil k 30. červnu 2017 na 8,4 mil. eur, zisk před zdaněním (EBT) ve výši 4,0 mil. eur byl o 81,5 % nižší než srovnatelná hodnota loňského roku. Výsledek za dané období se snížil o 13,3 mil. eur na částku 2,9 mil. eur. Hodnoty Net Debt se zvýšily na základě snížení likvidních prostředků a přijetí finančních závazků k 30. červnu 2017 na 374,7 mil. eur (položka Net-Cash k 31. prosinci 2016 byla 53,3 mil. eur).

Výhled

Na základě výsledků prvního pololetí představenstvo očekává, že výsledek celého roku bude mírně pod úrovní předchozího roku - i přes silné zvýšení objemu výroby - pokud se celkové podmínky nezmění. 

„Rok 2017 je pro PORR rokem, kdy se rozhoduje o dalším vývoji. V uplynulých měsících se naskytla možnost koupě řady společností, kterými můžeme výrazně posílit hlavní činnost PORR. V této souvislosti vznikají náklady, a to se samozřejmě odráží v našich výsledcích. Tyto investice ovšem představují základ pro trvale udržitelné zisky v budoucnosti,“ uvádí Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG.

13.09.2017

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechte si ujít...