1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

colas logoDne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“.

Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Cílem partnerství je pokračovat v iniciativách v oblasti prevence rizik silničního provozu a zmírňování jejich negativních dopadů. Od roku 1997, kdy byl podepsán první závazek s meziresortní delegací pro bezpečnost silničního provozu, klesla četnost dopravních nehod souvisejících se stavebními pracemi u skupiny Colas, která jen ve Francii čítá 30 000 zaměstnanců, o více než 75 %.

Toho se podařilo docílit díky soustavnému vzdělávání zaměstnanců skupiny o důležitosti bezpečného a zodpovědného přístupu založeného na sebeovládání a respektu k ostatním.

Více než 400 speciálně vyškolených zaměstnanců organizace "Road Safety Relay" v terénu realizuje preventivní program, který definoval Řídící výbor pro bezpečnost silničního provozu. Jeho součástí je široká škála aktivit, včetně školení, kontroly stylu řízení vozidel, nastavování  omezovačů rychlosti atd.

Důležitost bezpečnosti silničního provozu je také zdůrazněna ve společných bezpečnostních pravidlech, které skupina zavedla v roce 2020 ve všech svých pobočkách po celém světě společně s každoroční akcí Týden bezpečnosti.

Dokument o sedmi závazcích klade důraz na důležitost dodržování pravidel pro bezpečný provoz na silnici. Např. netelefonovat za jízdy, nepožívat omamné látky, používat bezpečnostní pásy, vyvarovat se únavě za jízdy, dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Bezpečnost je klíčovým prvkem našeho závazku v rámci společenské odpovědnosti firem. Podepsáním tohoto dokumentu potvrzujeme, že ochrana našich zaměstnanců a dodržování pravidel bezpečného provozu na silnici, trvale zůstává naší prioritou, zdůrazňuje Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Colas.

20.01.2022

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...