1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Dvorecký most se začne stavět na přelomu srpna a září tohoto roku

metrostav logoDvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, se začne stavět na přelomu srpna a září tohoto roku.  Nový most postaví sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most.

Celkově by měly práce stát 1 075 000 000 Kč bez DPH s tím, že v ideálním případě by stavba měla být dokončena na konci roku 2024 nebo na začátku roku 2025.

Dvorecký most je důležité postavit v oblasti Lihovaru kvůli několika důvodům. V první řadě vytvoří důležité propojení vltavských břehů mezi zlíchovským a podolským nábřežím, čímž bude propojen Smíchov a Pankrác. Cílem vybudování mostu je také zlepšení propojení města na obou březích Vltavy v jižní části hlavního města Prahy pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i pěší. Jeho nezanedbatelným přínosem bude právě propojení cyklistických stezek, které jsou vedeny po obou březích (A1, A2).

Dvorecký most bude devatenácté propojení břehů Vltavy a nejpozději na přelomu srpna a září ho začneme stavět. Máme všechna povolení a se zhotovitelem během tohoto týdne podepíšeme smlouvu. Stavba potrvá 810 dní a jejímu zahájení už nic nestojí v cestě. Most mezi Prahou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic pro pražskou MHD v následujících letech. Je základním kamenem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Budou po něm jezdit dvě tramvajové linky a čtyři autobusové. Odhadujeme, že Dvorecký most v budoucnu denně využije 50 000 uživatelů napříč druhy dopravy a výrazně se zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a podolského břehu Vltavy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a Dvorce). Projekt výstavby Dvoreckého mostu je mimo jiné zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

„Jsme rádi, že můžeme být u tohoto významného pražského dopravního projektu. Jako většina staveb na frekventovaných místech metropole, bude i tato extrémně náročná na logistiku. Výzvu představuje i unikátní design mostu, který prověří naše technologické schopnosti,“ řekl Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti TBR Metrostav a.s.

Nejpozději v září tohoto roku by se mělo uskutečnit předání stavby zhotoviteli. Následná výstavba bude rozdělena do několika etap, přičemž by měly práce skončit na konci roku 2024, případně na začátku roku 2025.

„Realizace této mostní stavby bude ze stavebně-technologického hlediska pro realizační tým našeho sdružení velkou výzvou, neboť bude třeba naplnit odvážnou vizi architektů. Konkrétně to znamená provést betonáže z bílého betonu a zhmotnit kubistickou geometrii nosné konstrukce,“ popsal Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a.s.

První etapa bude zahájena přípravnými pracemi, které zahrnují především přeložky inženýrských sítí, zřízení přístupů na stavbu a ploch pro zařízení staveniště, dále demolici pozemních objektů v prostoru stavby a další hrubé terénní úpravy. V druhé etapě se uskuteční zakládání a výstavba spodní části mostu, a to jak veškerých pilířů a obou opěr mostu přes Vltavu, tak cyklolávky a opěrné stěny mezi ulicemi Na Zlíchově a Nádražní. Ve třetí etapě bude zahájena betonáž krajních polí Dvoreckého mostu za využití skruže a provizorních bárek. Na čtvrtou etapu připadne betonáž krajních polí nad Vltavou. V páté etapě bude dokončena betonáž nosné konstrukce Dvoreckého mostu, v předstihu budou demontovány provizorní mosty, odtěženy provizorní přísypy a odstraněny zápory. Ve finálních dvou etapách je pak plánována výstavba mostního svršku, vozovek a tramvajového tělesa na mostě.

„Pro nás je tato zakázka první velkou příležitostí takového rozsahu prováděnou pro hlavní město Prahu, a to i přesto, že máme za sebou již podobně rozsáhlé stavby pro jiné investory. Pevně věříme, že budeme opravdu důstojnými partnery našim kolegům ve sdružení a že zúročíme naše dlouholeté zkušenosti s technicky náročnými stavbami,“ Dodal Pavel Borek, člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projekt počítá s tím, že východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Veškeré budoucí i stávající úpravy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

14.06.2022

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...