1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Modernizace tratě u Tábora, díky které získaly jižní Čechy první železniční tunel, byla dokončena

ohl-zs logoChotoviny – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci 12 kilometrů tratě mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora, která probíhala od roku 2013.

Tím se zvýšil komfort pro cestující na trati z Prahy do Tábora a došlo k dalšímu zkrácení doby jízdy.

„Úsek mezi Táborem a Sudoměřicemi je důležitou součástí modernizace celého 4. koridoru, na kterém budou moci jezdit moderní vlaky rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Po celé trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi se tak zkrátí cesta mezi oběma městy přibližně na hodinu a půl, což je zrychlení o více než hodinu,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí stavby, kterou realizovala společnost OHL ŽS, je i 444 metrů dlouhý dvoukolejný železniční tunel, první svého druhu v Jihočeském kraji. Další zajímavostí je rovněž dvoukolejná estakáda, kterou tvoří osm polí o rozpětí 54 m a o celkové délce 455 m s navazujícím 125 m dlouhým ocelovým železničním mostem o jednom mostním otvoru nad dálnicí D3. To vše je umístěno na přeložce trati. Nad novým zářezem trati byl postaven nadjezd směrově mírně posunuté silnice I/3. Stavební práce dále zahrnovaly vybudování mostů a propustků, celkem tří biokoridorů, dvou nových podchodů, dvou návěstních lávek a také zárubní zdi v Sudoměřicích.

„Díky rekonstrukci došlo ke zdvoukolejnění stávajícího jednokolejného úseku, čímž bylo dosaženo zvýšení rychlosti, plynulosti i bezpečnosti železniční dopravy. V praxi to znamená, že po úplném dokončení potrvá jízda z Prahy do Tábora 65 minut,“ dodal generální ředitel OHL ŽS Petr Brzezina.

V rámci stavebních prací byly dále přestavěny železniční stanice Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. V Chotovinách došlo k úpravám pro umístění provozní budovy a nového ostrovního a jednoho vnějšího nástupiště. Stanice Sudoměřice byla zcela zrušena, nově bude sloužit jako dvoukolejná zastávka. Během modernizace došlo k výměně kolejnic, pražců a štěrkového podloží. Kvůli zajištění bezpečnosti cestujících byla také provedena modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nově bylo osazeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ESA 44. Nedílnou součástí modernizované tratě jsou i protihlukové stěny.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora dosáhly výše 1 930 574 616 Kč bez DPH. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, to až do maximální výše 1 203 248 440 Kč. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

13.06.2016

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...