1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ROCKWOOL investoval 60 miliónov do zníženie emisií

Rocksonic Super1Bratislava – Výrobca tepelnoizolačných a protipožiarnych izolácií z kamennej vlny ROCKWOOL, investoval  približne 2,2 mil. EUR (60 mil. CZK) do zníženia emisií oxidov síry a plynných zložiek splodín.

Nové technológie a zariadenia prispeli k poklesu hodnôt emisií u niektorých zložiek splodín až o 50 %. Investícia prispela i k zníženiu energetickej náročnosti výrobného procesu. ROCKWOOL je výrobným a logistickým centrom technických izolácií celej skupiny ROCKWOOL Group pre strednú a východnú Európu vrátane Slovenska, kde má obchodné zastúpenie od roku 1998 a distribuuje tu výrobky z kamennej minerálnej vlny výhradne prostredníctvom sietí stavebnín.

V rámci investície ROCKWOOL rozšíril výrobnú linku o zariadenia, ktoré znížia emisie oxidu síry zo splodín vznikajúcich z tavenia surovín na začiatku výrobného procesu minerálnych izolácií. Ďalšie zníženie emisií plynných zložiek splodín z vytvrdzovacieho procesu predovšetkým prchavých látok priniesla aj ďalšia nová technológia. Rovnaké zariadenie navyše zvýšilo energetickú účinnosť výrobného procesu.

„Nové technológie priniesli v praxi zníženie hodnôt emisií u niektorých zložiek splodín až o 50 %. Pri emisiách síry sme sa v minulosti pohybovali hlboko pod pôvodným emisným limitom. Nová technológia nám umožnila ďalšie 25 % zníženie a dosiahnutie novej hodnoty emisného limitu,“ priblížil konkrétne dopady investície Andrzej Macura, manažér ISO, kvality a životného prostredia spoločnosti ROCKWOOL.

Aktuálna investícia umožnila bohumínskej spoločnosti modernizovať výrobnú továreň a zlepšiť tak dopad na životné prostredie. Zároveň sa ROCKWOOL prispôsobil  podmienkam, ktoré stanovujú niektoré nové predpisy Európskej únie pre výrobné podniky, najmä v oblasti emisií vypúšťaných do ovzdušia.  

Už predchádzajúca rozsiahla investícia 40 miliónov eur v rokoch 2013 až 2015 zahŕňala vybudovanie nových skladových plôch, revitalizáciu areálu a modernizáciu výroby vrátane inštalácie filtrov na zachytávanie prachových častíc. „Odfiltrovaný vzduch sa vracia späť do výrobnej haly a šetrí tak náklady na vykurovanie. Iné zariadenie spracováva prach z týchto filtrov, ktorý sa následne využíva pri výrobnom procese. Tým sa znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu,“  uviedol Andrzej Macura.

Bohumínsky ROCKWOOL je takisto dlhodobo zapojený do systému združeného plnenia povinností spätného odberu a využitia odpadov a obalov, ktorý zabezpečuje autorizovaná obalová spoločnosť EKO-KOM. Podľa údajov obalovej spoločnosti bol v roku 2015 predpokladaný podiel spoločnosti ROCKWOOL na celkovom znížení produkcie skleníkových plynov 581,09 ton CO2. Emisie v takomto množstve vyprodukuje napríklad 273 osobných automobilov strednej triedy za jeden rok prevádzky. 

Český výrobca ROCKWOOL zamestnáva 245 ľudí ( 3,3% je zo Slovenska) a v roku 2015 zaznamenal tržby vo výške 33 miliónov eur. Izolácie z kamennej vlna majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zabezpečujú akustický komfort a prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavieb. Ide o izolačný materiál, ktorý drží tvar po dobu dlhých rokov a zachováva priedušnosť stien. Výrobky z kamenné vlny sú z prírodného materiálu, plne recyklovateľné a šetrné k životnému prostrediu.

03.06.2016

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...