1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Rozšíření stávajíci montážní haly a administrativní části SEW EURODRIVE CZ s.r.o., Hostivnice u Prahy

HEBERGER LogoPo zajištění archeologického průzkumu jsou z větší části provedeny hrubé terénní úpravy a zlepšení podloží pro následné práce a konstrukce.

Ve stávající hale proběhla vestavba přemísťované expedice, a tím je umožněn nepřerušený výrobní provoz při dalším postupu stavby. Byla zahájena a pokračuje pokládka areálové kanalizace a drenáží zpevněných ploch.

V říjnu 2021 jsme zahájili stavební práce pro předního světového vývojáře a výrobce pohonné techniky SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. v obci Hostivice u Prahy.

Jedná se o rozšíření stávající montážní haly a přístavbu administrativní části objektu. Výstavbu současné haly s administrativní budovou realizovala naše společnost v roce 2011.  Současný objekt je plně využíván a stavební práce budou prováděny bez přerušení provozu. V přístavbě budou umístěny nové technologie a další související montážní a servisní provozy. V administrativní části budou kancelářská pracoviště a taktéž se rozšíří zázemí pro zaměstnance montážní haly. Montážní hala bude rozšířena ve třech směrech na sousední dosud nezastavěné pozemky.

Celková zastavěná plocha budoucího halového objektu je přes 4 tisíce m2. Rozšířená montážní hala se skládá z 1.NP a částečné vestavby 2.NP. Nová přístavba administrativní části bude mít rovněž 2 NP, kde na úrovni 2.NP bude propojena lávkou se stávající administrativní částí. Charakter využití haly je beze změn oproti původnímu stavu, i nadále se bude jednat o kompletaci strojírenských výrobků. Součástí montážní haly jsou úložné regálové systémy pro náhradní díly a výrobky.

Nosnou konstrukci objektu tvoři prefabrikovaný skelet doplněný ocelovou konstrukcí pro vynesení fasádních výplní, světlíků a markýz. Skelet bude založený na pilotách zakončených patkami. Stropy jsou z železobetonových předpjatých desek. Schodiště budou železobetonová prefabrikovaná.

Skladba střechy bude provedena jako skládaná z trapézových plechů a izolačních vrstev krytých PVC-P folií. U administrativní budovy bude trapézový plech nahrazen ŽB stropními předpjatými deskami. V montážní hale bude drátko-betonová „průmyslová“ podlaha. Fasáda halového objektu je tvořena sendvičovými izolačními panely v kombinaci s okny. Fasáda administrativní budovy je navržena z izolačních systémových panelů, jedná se o systém Trimo Qbiss. Izolační stěnové panely halového objektu jsou kotveny na železobetonové sloupy a v případě administrativní budovy na pomocnou ocelovou konstrukci. Vzhled fasád bude totožný s fasádami stávajícího objektu.

V rámci rozšíření stávajících objektů dojde i k rozšíření a k úpravám stávajících systémů, vytápění, chlazení, větrání a elektroinstalací.

Součástí přístavby haly a administrativní části budou dílčí přeložky stávajících sítí, nové inženýrské sítě a přípojky, taktéž nově vybudované zpevněné plochy, komunikace a parkoviště, Dále bude provedeno doplněn a rozšíření areálového osvětlení, terénních úprav a sadových úprav.

Dokončení rozšíření areálu je plánováno během roku 2022.

23.12.2021

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...