1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Vodní nádrž Šance po rekonstrukci udrží až desetitisíciletou vodu

ohl zs logoPo třech letech skončila rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci za zhruba 440 milionů korun.

Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.

Přípravy na rozsáhlou rekonstrukci trvaly téměř deset let. Při budování před padesáti lety totiž byly mírnější nároky na kapacitu a provoz takto velké přehradní nádrže, která má však nyní při povodních zadržet až desetitisíciletou vodu. Většina prací se proto soustřeďovala do okolí hráze a vznikala opatření, která mají posloužit v případě takto extrémních povodní.

Stavebníci navýšili korunu hráze, hráz celkově zpevnili vápencem z nedalekého sesuvu, který rovněž ohrožoval bezpečnost nádrže, vybudovali zásobní štolu, ale především zvýšili přeliv, dvojnásobně rozšířili skluz a úpravami prošel i tzv. vývar, totiž místo, kde voda odtéká z nádrže do říčního koryta. „Naše společnost při realizaci uplatnila a významně prohloubila své zkušenosti v oblasti vodohospodářských staveb tohoto typu,“ řekl generální ředitel společnosti Ing. Roman Kocúrek.

Modernizace se dotkla také systému řízení vodního díla a systému měření, pozorování a sběru vodohospodářských dat, která se dálkovým přenosem odesílají až na centrální dispečink do Ostravy. Technické zázemí leží v nově vybudovaném provozním středisku, kde v budoucnu vznikne i informační centrum. Hráz přehrady je totiž součástí turistické stezky, a tak se počítá se zájmem kolemjdoucích turistů.

Rekonstrukce vodní nádrže probíhala za běžného provozu s niminálním omezením. Projektovala ji brněnská společnost Aquatis. Investorem je majitel a správce vodního díla Povodí Odry, finančně přispělo také Ministerstvo zemědělství z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi III.

15.01.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...