1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Zpráva společnosti PORR za 3. čtvrtletí 2020 Hospodářský výsledek společnosti PORR negativně ovlivnil COVID-19

PORR logoVídeň – Druhý největší stavební koncern v Rakousku, společnost PORR s téměř 20 000 zaměstnancipůsobící v 9 zemích, letos dosáhne objemu výroby překračujícího 3,8 mld. eur.

Pandemie viru COVID 19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledkupřehodnoceníprojektů dosáhl hospodářský výsledek předzdaněním za prvních devětměsíců záporné hodnoty 62,4 mil. eur. Upravené zakázkové krytí se i nadále udrželo na velmi vysoké úrovni. Hospodářský výsledek předzdaněním v roce 2020 očekáváme v rozmezí od -45 až -55 mil. eur.

Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR: „K propadu objemu naší výroby došlo v přímé i nepřímé souvislosti s virem COVID 19, např. v důsledku narušování a přerušení výroby, omezení možnosti cestovat, lokálních lockdownů,výpadků subdodávek, vícenákladů, které nelze přeúčtovat, zvýšených nákladů na hygienická a bezpečnostníopatření a časového posunu projektů, které na jedné stranězpůsobilyznačný pokles plánovaného hospodářského výsledku za tento rok. Na druhé straně jsme provedli komplexní přehodnocení všech projektů a požadavků. Úpravy proběhlypředevším v oblasti inženýrských staveb v Německu, ve výstavbětunelůa v jednotlivých projektech ve většině zemí.“

Hospodářský výsledek a zakázkové krytí

Za prvních devětměsíců roku 2020 dosáhla společnost PORR objemu výroby ve výši 3,8 mld. eur, což znamená pokles o 7,4 %. Rakousko a Německozůstávají i nadále nejdůležitějšími domácími trhy společnosti PORR se 70 % podílem na celkovém objemu produkce. Výnosy z obratu zaznamenaly v důsledkunepřiměřeného poklesu výkonnosti produkce ve sdruženích a projektech, které nejsou zahrnuty do obratu, realizovaných společnostmi se zahraničníúčastí, menší pokles o 4,4 % na 3,4 mld. eur. Výsledek předzdaněním se pohyboval ve výši -62,4 mil. eur a kromědůsledků souvisejících s COVID-19 se v něm odráží i přehodnoceníprojektů.

Upravené zakázkové krytí1 k září 2020 dosáhlo částky 6,8 mld. eur, i nadále je na velmi vysoké úrovni a udržuje si svoji hodnotu. Souhrn přijatých objednávek činí 4,0 mld. euro a snížil se o 6,9 %. Největší zakázku za vykazované období získal PORR v Německu.V Erlangenu vznikne vysoce moderní výrobní hala pro společnost Siemens Healthineers na výrobu zdravotnických komponentů.Kromě toho budou projekty na výstavbu tunelů Stuttgart 21 a tunelu Koralmtunnel vybaveny patentovaným systémem společnostiPORR s názvem PORR-Slab-Track-System.

Zlepšení kapitálové struktury v roce 2020 oproti roku 2019/strong>

K rozhodnému dni 30. září 2020 činilbilanční úhrn společnosti PORR 3,7 mld. eur a ve srovnání s koncem roku 2019 se zvýšil o 1,5 %. Hodnota vlastního kapitálu vzrostla na 650 mil. eur, čímž došlo k navýšení podílu vlastního kapitálu na 17,5 % (k 31. prosinci 2019: 16,4 %).

DV průběhu letošního roku se podařiloznačně snížit hodnotu čistého dluhu, která dosáhla 434 mil. eur. Likvidní prostředky dosahovaly v rozhodný den 30. září 2020 částky 417 mil. eur a pohybovaly se podstatně nad úrovní loňského roku (30. září 2019: 187 mil. eur).

Pozitivní prognóza na rok 2021

Představenstvopočítá v roce 2020 s objemem výroby 5 mld. eur a záporným hospodářským výsledkem v rozsahu -45 až -55 mil. eur. Ve srovnání s loňským rokem dojde k poslednímu dni v roce 2020 k dalšímu zlepšení čistého dluhu. Podíl vlastního kapitálu ke konci roku 2020 zůstane zachován na úrovni pololetí 2020 a dosáhne podstatně vyšších hodnot, než v roce 2019. Solidní úroveň hotovosti poskytuje společnosti PORR stabilní základnu. Díky svým silným regionálním kořenům má koncern PORR, jako průkopník v oblasti technologií a jako generální dodavatel na svých trzích velice dobrou pozici.

V roce 2021 představenstvopředpokládá, že objem výroby dosáhne 5,3 – 5,5 mld. eur a bude dosaženo kladného hospodářskéhovýsledku s marží EBT ve výši +1,3 – +1,5 %. Tato prognóza vychází z předpokladu, že budou překonány negativní vlivy pandemie. Cíle, které si koncern PORR stanovil letos na jaře pro rok 2020 tak budou dosaženy o rok později.

Program transformace PORR 2025

„Program PORR 2025 je největším programem transformace v celé historii PORRu,“ sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR.

Program transformace PORRu do roku 2025 zvyšuje koncentraci na silné stránky koncernu PORR, na růst efektivity a optimalizaci organizační struktury. Struktura řízení bude zeštíhlena, obchodní model intenzifikován, a kromě toho proběhne selektivní úprava portfolia. Očekává se, že reorganizace správních úsekůpřinese od roku 2022 trvalou úsporu nákladů ve výši 40 – 50 mil. eur.

1 Zakázkové krytí, jak je vykazuje zpráva za 3. čtvrtletí se pohybuje ve výši 7 .324 mil. eur. Upravené zakázkové krytí dosáhlo ke dni 30.09.2020 výše 6 815 mil. eur. (30.9.2019: 6 640 mil. eur), do této částky nebyla zahrnuta hodnota těchto zakázek: projekt tunelu H51 Pfons-Brenner a projekt most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusennu (A1 Rheinbrücke Leverkusen).

11.12.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...