1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Doosan uvádí na trh novou -transparentní lžíci- pro kolové nakladače

doosan bobcat nakladacDoosan Infracore Europe je první společností v oboru, která uvedla na trh systém „transparentní lžíce“ pro kolové nakladače.

Transparentní lžíce představuje systém, který řidiči kolového nakladače umožňuje pomocí monitoru v kabině sledovat slepé úhly před lžicí stroje. Tento inovativní systém zaznamenává obraz před kolovým nakladačem pomocí horních a dolních předních kamer a s využitím metody zakřivené projekce zobrazuje v reálném čase sloučený obraz na monitoru v kabině.

Kvůli slepým úhlům, které způsobuje umístění lžíce na kolových nakladačích, byla oblast před stroji považována z bezpečnostního hlediska za velký problém. S novou funkcí transparentní lžíce Doosan však řidič může snadno kontrolovat slepé úhly před lžicí pomocí monitoru v kabině, což zvyšuje bezpečnost a pomáhá předcházet nehodám. Další výhodou systému transparentní lžíce je výrazné zvýšení efektivity práce díky tomu, že řidič má výhled dopředu při nakládce/vykládce nebo při přemisťování materiálů, jako je kamenivo, písek a zemina.

Žádosti o patenty v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně
 
Doosan Infracore je první společností na světě, která vyvinula a aplikovala funkci přední projekce s transparentní lžicí u stavebních strojů, přičemž v této souvislosti zažádala o patenty v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně.

Společnost Doosan vyvinula také další sofistikované a špičkové bezpečnostní systémy pro svůj sortiment strojů, mezi něž patří systém sledování okolí (AVM) umožňující sledovat okolí strojů a zadní výstražný systém využívající ultrazvukové senzory, které se oba setkaly s velmi příznivými reakcemi ze strany zákazníků.

„Jelikož se standardy bezpečnosti strojů a na pracovišti celosvětově neustále zpřísňují, pokročilé bezpečnostní systémy se staly při výběru strojního zařízení klíčovým faktorem. Hodláme pokračovat ve vývoji bezpečnostních prvků, které budou chránit řidiče a další osoby na pracovišti, a naším cílem je stát v čele při vytváření stavenišť, která budou bezpečnější a bez nehod,“ uvedl mluvčí Doosan Infracore.

06.04.2021

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechte si ujít...