1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nové řešení Alfa Laval CM Connect využívá digitalizaci k optimalizaci hygienických provozů

alfa laval logoNové řešení Alfa Laval CM Connect představuje další krok na cestě k digitalizaci, jejímž cílem je podpořit inovace a růst zákazníků v odvětvích s těmi nejvyššími nároky na hygienu. CM Connect je monitor vibrací a cloudová brána na bázi předplatného.

Umožňuje provozovatelům závodu vzdálený přístup k údajům o rotačních zařízeních v rámci výrobní linky. Údaje o skutečné době provozu, analýze trendů a době do příštího servisu jsou na dosah ruky, takže mohou provozovatelé závodu přijímat informovaná rozhodnutí o údržbě prostřednictvím svých osobních počítačů a mobilních zařízení. To chrání kontinuitu procesů a kritická aktiva, zvyšuje bezpečnost práce, šetří čas a peníze a přináší konkurenční výhodu.   
 
Maximalizace efektivity závodu, minimalizace neplánovaných odstávek

S rozvojem Průmyslu 4.0 je zařízení CM Connect přirozeným dalším krokem na cestě zákaznické digitalizace a rozšiřuje řadu řešení společnosti Alfa Laval pro monitorování stavu zařízení. Díky úplnému přehledu o všech připojených zařízeních mohou provozovatelé závodů odhalit problémy, které mohou ovlivnit jejich budoucí výkonnost, předcházet neplánovaným odstávkám a zlepšit tak správu zařízení.

Zařízení CM Connect, které funguje jako brána komunikující přes Bluetooth, může propojit až 10 bezdrátových monitorů vibrací Alfa Laval CM uvedených na trh v loňském roce. Poté přenáší data prostřednictvím mobilní sítě 4G do cloudu, kde je lze prohlížet a analyzovat na intuitivním, uživatelsky přívětivém ovládacím panelu.

Pokročilá upozornění v reálném čase

Pokročilá analýza vibrací umožňuje detekovat jakoukoli odchylku od předem nastavených prahových hodnot zařízení. Pokud dojde k odchylkám, uživatelé jsou upozorněni SMS zprávou nebo e-mailem a mohou na základě analýzy dat přijmout opatření v reálném čase.

„Zaměřte se na to, na čem opravdu záleží. CM Connect umožňuje provozovatelům závodů plánovat údržbu a určovat její prioritu na základě relevantních dat,“ říká John Walker, manažer portfolia čerpadel společnosti Alfa Laval. „Namísto výměny opotřebovaných dílů před uplynutím jejich životnosti mohou provozovatelé vynakládat čas a peníze až v okamžiku, kdy je údržba nutná, a pouze na příslušné díly.“

Kromě propojení bezdrátových monitorů vibrací CM funguje zařízení CM Connect také jako senzor. Při montáži na čerpadla Alfa Laval LKH, SRU, SX a DuraCirc nebo jiné rotační stroje, jako jsou míchadla nebo mixéry, měří vibrace, vnitřní teplotu a celkovou dobu provozu.

Na cestě k vylepšené digitalizaci

V rámci svého závazku být průkopníkem digitální transformace v průmyslových odvětvích s těmi nejvyššími nároky na hygienu, společnost Alfa Laval zkoumá a vyvíjí řešení Průmyslu 4.0, aby posílila konkurenční výhodu svých zákazníků.

16.12.2021

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...