1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PKP CARGO INTERNATIONAL úspěšně obhájila certifikáty TMS a diamantový certifikát CQS

Railway 1Třetí květnový týden se ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (dříve AWT), ze skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v Evropě,

každoročně nese v duchu externích auditů integrovaného systému managementu (TMS) prováděných certifikačním orgánem CQS. Pro letošní rok byly naplánovány dozorové audity pro všechny čtyři systémy, které CQS certifikuje: systém řízení kvality (QMS), environmentu (EMS), hospodaření s energií (EnMS) a bezpečnosti (SMS). Dozorový audit však byl letos složitější, neboť součástí dozoru byl přechod na nová vydání hned dvou norem a to na ČSN ISO 45001:2018 (SMS), která nahrazuje původní ČSN OHSAS 18001 a dále na novou verzi ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS).

Přestože přípravy na audit a úpravy dokumentace probíhaly již od loňského roku, nebylo kvůli pandemii COVID-19 dlouho jasné, kdy a zda vůbec audity proběhnou. Situace se vyjasnila teprve několik dnů před termínem auditů a bylo rozhodnuto, že audity proběhnou v řádném termínu, avšak zcela poprvé dálkovou formou, což znamená, že auditoři nepřijedou auditovat osobně, ale vše bude provedeno formou videokonferencí a zasíláním podkladů elektronickou formou.

Ve dnech 11. – 14. května 2020 tak úspěšně proběhl v plném rozsahu externí audit na všech naplánovaných pracovištích.

„Rád bych poděkoval zejména vedoucím všech auditovaných pracovišť, kdy i v této obtížné době a při zcela ojedinělém způsobu auditu vše proběhlo bez problémů a auditoři tak mohli ve svém závěrečném hodnocení konstatovat shodu s certifikovanými normami. Nebyly rovněž nalezeny žádné neshody, bylo pouze definováno několik doporučení pro zlepšování systémů. Zvolená forma navíc prokázala, že k auditu a kontrolám lze v určitých případech využít i moderní metody videokonferencí a sdílení dokumentace externí formou, čímž lze podstatným způsobem zvýšit efektivitu práce. Úspěšné obhájené certifikáty opět dávají jasný signál našim zákazníkům a obchodním partnerům, že poskytujeme služby té nejvyšší kvality,“ řekl Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

Úspěšným obhájením všech čtyř certifikátů tak společnost obhájila i diamantový certifikát, který organizace CQS pro nejúspěšnější firmy vydává.

20.05.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...