1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

SOMA, spol. s r.o.

Soma cr 18
Finální výrobky českých firem jsou jedinou cestou k prosperitě

„Letošní volby do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) potvrdily sílu vlivu zahraničních nadnárodních korporátů v průmyslu na českém území,“ říká Ing. Ladislav Verner, jeden z kandidátů na pozici člena svazového představenstva a generální ředitel lanškrounské společnosti SOMA, která je výrobcem špičkových flexotiskových strojů.

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov 23
Budoucnost patří inovacím ve zdravotní péči

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům Kyjovska, Veselska, Hodonínska a přilehlých oblastí. Poskytuje péči v oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO poskytuje péči pro 162tisíc obyvatel regionu i v dalších lůžkových oborech typu neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, rehabilitace, ušní-nosní-krční, plicní nebo infekční.

Continental Barum s.r.o.

Continental barum 21
Jede na zelenou

Udržitelnost můžeme definovat jako takový druh rozvoje, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Udržitelnost jako závazek vést vlastní firmu zodpovědně rezonuje v aktuálním byznysu prakticky ve všech jeho oborech. Ani výroba pneumatik není v tomto ohledu žádnou výjimkou.

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Prakab 17
Lídr v kabelových inovacích obnovuje tradici výuky expertů

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., dodává na trh kabely pro nejrůznější využití již více než sto let. Tato tradiční česká firma, u jejíhož zrodu stál Dr. Emil Kolben, je silným hráčem na poli dodávek kabelů pro energetiku, ohni odolných a ohnivzdorných kabelů, ale také kabelů pro využití v železniční dopravě či stavebnictví. Je lídrem na poli požárně bezpečnostních kabelů využívaných v nejrůznějších stavbách, kde je potřeba, aby kabely byly schopny odolat požáru a zajistit funkční provoz.

Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Tabor 23
Špičková péče a velké plány do budoucna

Nemocnice Tábor, a.s., má téměř devadesátiletou historii. V současnosti zaujímá pozici druhé největší nemocnice v rámci Jihočeského kraje. Disponuje 480 lůžky, zaměstnává 1040 pracovníků, z toho 150 lékařů a více než 550 dalších členů středního zdravotnického personálu. Poskytuje péči ve 24 medicínských oborech. Zvládá poskytovat hospitalizační péči 20 000 pacientům ročně a dalších 360 000 ošetří ambulantně. Za rok je v nemocnici provedeno 5000 operačních zákroků. Finanční obrat nemocnice činil v loňském roce 1,5 miliardy Kč, pro letošní rok se počítá s jeho navýšením o dalších cca 100 milionů Kč.

P-D Refractories CZ a.s.

PD refractories 23
Žáruvzdorná řešení s nejvyšším ratingem

P-D Refractories CZ a.s. patří mezi největší výrobce a dodavatele žáruvzdorných výrobků a surovin. Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky tepelných zařízení, především pro koksové, vysoké a sklářské pece, pro elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.

TOS VARNSDORF a.s.

TOS Varnsdorf 16
Obráběcí stroje, špičkové aplikace a excelentní služby

Společnost TOS VARNSDORF a.s. je předním světovým dodavatelem kompletních technologií pro obrábění a producentem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, obráběcích center a portálů.

Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Rodinny pivovar Bernard 23
O růst za každou cenu nám opravdu nejde

Představovat rodinný pivovar BERNARD z Humpolce je v Čechách, na Slovensku, ale také v mnoha dalších evropských zemích zcela zbytečné. Jejich pivo patří k nejznámějším značkám na trhu a příběh pivovaru a jeho majitele se dočkal dokonce knižního zpracování. O tom, co je v humpoleckém Rodinném pivovaru BERNARD nového, si dnes povídáme s vrchním sládkem a generálním ředitelem společnosti, Ing. Josefem Vávrou, a zakladatelem firmy a předsedou představenstva, Ing. Stanislavem Bernardem.

Nemocnice Vyškov, p. o.

Nemocnice Vyskov 23
Rok plný nových investic a unikátních projektů

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, je páteřní nemocnicí jihomoravského regionu pro spádovou oblast s více než 90 000 obyvateli. Své renomé si udržuje již více než 70 let. Patří k největším zaměstnavatelům v dané oblasti, aktuálně zde pracuje více než 800 lidí. V širokém spektru svých akreditovaných pracovišť poskytuje služby dospělým i dětem. Vedle léčby a hospitalizace pacientů na více než 430 lůžkách jde také o ambulantně poskytovanou léčebně-preventivní péči.

Teva Czech Industries s.r.o.

teva 18
Klíčový závod celé korporace modernizuje své provozy

Farmaceutická společnost Teva Czech Industries s.r.o. (TCI) zaměstnává v Opavě bezmála 1700 lidí. Od roku 2006 je součástí izraelské nadnárodní korporace Teva Pharmaceutical Industries. V Opavě se ročně vyrobí téměř 1,6 milionů litrů přípravků tekuté lékové formy a zabalí více než 8 miliard tablet, kapslí a tobolek různých produktů. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. (TCI) dosáhla v roce 2022, navzdory náročné ekonomické situaci, kladného hospodářského výsledku.

Oblastní Nemocnice Jičín, a.s.

Oblast Nem Jicin 23
Posouváme se dál v kvalitě vybavení i úrovni péče

Jičínský region těží ze své atraktivní polohy mezi hlavním městem Prahou a blízkou přírodou Krkonoš či Jizerských hor. Z hlediska kvality života jde o takřka ideální místo, které svým obyvatelům poskytuje prakticky vše, co potřebují. Na neustálém zlepšování kvality života se významně podílí také Oblastní Nemocnice Jičín, která je s počtem zhruba 1100 zaměstnanců jedním z největších regionálních zaměstnavatelů.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod

Snezka Nachod
Automatizujeme, ale žádná technologie nenahradí šikovné ruce švadlen

Nepředvídatelné výpadky v automobilové výrobě a ceny energií jsou hlavní výzvou, se kterou se nyní potýká závod Sněžka Náchod. Společnost přijala konkrétní kroky, šetří a instaluje například solární panely. „Snažíme se zmírnit naši závislost na automobilovém průmyslu a pozvolna se nám to daří. Současně investujeme do nových technologií. Stále je pro nás ale důležitá ruční práce,“ říká v rozhovoru Jan Zima, výkonný ředitel společnosti.

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...