1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ziskové ČD Cargo aktivně působí na evropském dopravním trhu


CD cargo logoSpolečnost ČD Cargo, a. s., největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., která se zabývá nákladní železniční dopravou,

realizovala za první pololetí roku 2019 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 481 mil. Kč. Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 270 mil. Kč. Za první pololetí letošního roku přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 33,4 mil. tun zboží a navýšila celkové provozní výnosy o 377 mil. Kč, tedy o 5,8 %.

„Za první pololetí pozitivně hodnotím rozvoj mezinárodních přeprav uhlí a dalších komodit ve spolupráci s našimi dceřinými společnostmi v zahraničí. Již nyní jsme schopni vlastními kapacitami uspokojit požadavky našich zákazníků v Polsku, Rakousku i na Slovensku a toto teritorium dále rozšiřujeme. Navyšují se také výkony kombinované dopravy ve spolupráci s našimi dceřinými intermodálními terminály, jejichž kapacity jsou dnes již téměř zaplněny a rostou i výnosy z logistiky a dalších doplňkových služeb k železniční nákladní dopravě,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s. Ivan Bednárik.

Rozvoj mezinárodních přeprav byl podpořen pokračujícími investicemi do modernizace parku lokomotiv a nákladních vozů. Ivan Bednárik k tomu dodává: „Bez parku interoperabilních lokomotiv bychom na evropském dopravním trhu neměli šanci uspět, proto jsme rozšířili flotilu našich Vectronů a brzy k nim přibydou také první lokomotivy Traxx MS3. Modernizaci si však zaslouží i naše zastaralé dieselové lokomotivy a nosné řady nákladních vozů. Pořídili jsme první „JUMBO“ cisterny pro přepravy pohonných hmot, navyšujeme počet vozů pro kombinovanou dopravu a přepravy v systému innofreight. V červenci byly zahájeny dodávky nových vysokostěnných vozů řady Eanos. Pro všechny tyto investice máme okamžité obchodní využití.“

Negativně přitom výsledky ČD Cargo v letošním roce ovlivňuje vyšší cena elektrické energie i nafty a situace na trhu práce, která se promítá do růstu reálných mezd. To spolu s vyššími náklady na pořízení a externí financování investic přispělo k mírnému meziročnímu poklesu zisku nákladního dopravce. „Modernizace parku železničních kolejových vozidel a udržení zaměstnanců v klíčových profesích je naší prioritou, musíme do nich však investovat s rozvahou. Již nyní totiž zaznamenáváme v některých komoditách pokles přeprav v důsledku zpomalování ekonomického růstu v Evropě. Prozatím se nám tento pokles podařilo kompenzovat v jiných komoditách, ale situace na dopravním trhu se přiostřuje a my musíme být připraveni kvalitou a cenou nabízených služeb konkurovat ostatním dopravcům v boji o přepravní objemy“ doplňuje předseda představenstva.

16.10.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...