1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

OMRON představuje první integrovanou řídicí jednotku robotu na světě k řízení plně automatizovaných robotických výrobních systémů

Omron LogoNové řešení rozšiřuje automatizační technologii automatizací ruční práce a inovací výroby ve virtuálním i vzdáleném prostředí

 

Společnost OMRON Corporation, přední světový výrobce automatizačních technologií, dnes oznámila uvedení první „integrované řídicí jednotky robotu“ na světě, která dokonale synchronizuje automatizační technologii a poskytuje zákazníkům vyšší rychlost a přesnost výroby, možnost simulovat celé výrobní linky bez nutnosti používat fyzické vybavení, zjednodušení údržby a zkrácení doby uvedení na trh během procesů návrhu, plánování, uvedení do provozu a přestavby.

Jádrem této platformy je nová řídicí jednotka strojů, která nabízí synchronizaci v reálném čase mezi všemi automatizačními zařízeními, včetně robotů, součástí strojového vidění, pohonů a bezpečnostního vybavení. Nová řídicí jednotka NJ501-R je založena na prvotřídní řadě řídicích jednotek strojů  pro průmyslovou automatizaci NJ od společnosti OMRON. Pomocí „integrované řídicí jednotky robotu“ je možné automatizovat pokročilou a složitou ruční práci, kterou předtím vykonával personál. Uživatelé nyní mohou také simulovat návrh a úpravu výrobních zařízení ve virtuálním prostředí, vytvářet zařízení a provádět údržbu na dálku.

Průmyslová odvětví se v posledních letech potýkají s problémy s nedostatkem pracovních sil, a navíc svět zažívá zásadní obrat v podnikání kvůli novým globálním zdravotním problémům. Zaměstnanci po celém světě musí dodržovat sociální distancování ve výrobních závodech, omezovat služební cesty a pracovat na dálku. V důsledku toho roste poptávka po pokročilejší automatizaci robotů a po digitalizaci. Automatizační zařízení pro výrobní závody jsou obvykle řízena řadou různých řídicích jednotek, což představuje velkou výzvu z hlediska nastavení a koordinace rychlosti a časování mezi různými zařízeními. Až donedávna bylo mimořádně obtížné automatizovat lidské úkoly, které jsou sofistikované a složité. Také se velmi těžce ověřoval návrh procesu s vysokou přesností ještě před zahájením výroby stroje nebo větší výrobní linky. Po uvedení zařízení do provozu je třeba realizovat úpravy na pracovišti a běžně se provádí vrácení do předchozího stavu a změny specifikací, což vyžaduje mnoho pracovních hodin.

Společnost OMRON vyrábí senzory pohybu, robotická zařízení a bezpečnostní vybavení potřebné k nasazení plně automatizované výrobní linky. Integrovaná řídicí jednotka robotu je systém, které řeší problémy, s nimiž se výrobní závody dříve setkávaly. Společnost OMRON tyto problémy vyřešila jednoduchou integrací řídicích zařízení. Dvě integrace popsané níže pomohou vyřešit problémy, kterým mnoho zákazníků čelí ve výrobních závodech.

Integrace řízení

Pokročilé a bezproblémové ovládání „integrované řídicí jednotky robotu“ automatizuje procesy vkládání a sestavování, které vyžadují jemné a dovedné zpracování. Roboty a zařízení jsou řízeny a plně synchronizovány v reálném čase jedinou řídicí jednotkou, což zlepšuje výkon zařízení a zajišťuje dosažení nejvyšší úrovně výkonnosti na světě*².

Integrace procesu konstrukce

Společnost OMRON vytvořila technologii, která sjednocuje programovací jazyky pro řízení robotů a strojů a umožňuje snadnou simulaci výrobní linky pomocí jediného programovacího softwaru. Technici PLC nyní mohou snadno navrhovat ovládací prvky robotů a celé výrobní systémy, včetně všech pohybových, senzorových, robotických a bezpečnostních zařízení. Výrobní linky lze virtuálně simulovat a provozní kapacitu je možné určit před uvedením zařízení do provozu. Systém vizualizuje proces, čímž snižuje počet pracovních hodin nutný pro návrh procesu a provozní ověření až o 50 %*³. To vše lze navíc provádět na dálku. Prostřednictvím uživatelského rozhraní softwaru Sysmac Studio mohou uživatelé navrhovat, programovat, řešit problémy, provozovat a udržovat budoucí automatizační systémy vzdáleně z libovolného místa na světě.

Společnost OMRON má jedinečný koncept nazvaný „integrovaná řídicí jednotka robotu“. Zavedením této jednotky společnost OMRON urychluje vývoj inovací podle principu tří „i“: integrované, inteligentní a interaktivní. Zásadní jsou zejména „automatizace složitých úkolů“, „automatizace vysoce koordinovaného provozu stroj-stroj“ a podpora uživatelů v úsilí o transformaci výrobního provozu tak, aby se přizpůsobili moderním výzvám, poskytnutím „virtuálního výrobního závodu bez prostorových a časových omezení“, se kterým se automatizace těchto procesů může uskutečnit.

Hlavní funkce a výhody integrované řídicí jednotky:
•    Díky integraci řízení PLC, pohybu a robotu do jedné jednotky lze nyní provádět složité ruční práce, které mohli dělat pouze lidé, pomocí robotů. Tato integrace automatizuje techniky zkušených pracovníků ve výrobním odvětví a poskytuje vysokou synchronizaci robotů a zařízení.
•    Programovací jazyk pro PLC a robot je sjednocený v obecném jazyce IEC, což umožňuje technikům, kteří obvykle ovládají PLC, také řídit roboty.
•    Pomocí simulační technologie společnosti OMRON můžete ověřit výkon zařízení v počáteční fázi návrhu zařízení, což umožňuje konstruktérům mechanických návrhů a elektroinženýrům vytvářet design souběžně. V důsledku toho lze uvedení zařízení do provozu dokončit za kratší dobu, dosáhnout vyšší výrobní kapacity a vyhnout se chybám a nezdarům během uvádění zařízení do provozu.
•    Ke spuštění simulace může uživatel použít funkci emulace v softwaru Sysmac Studio. Systém nevyžaduje připojení ke skutečnému stroji kvůli ověření provozu. Výrobní kapacitu robotického zařízení lze také monitorovat digitálně.
•    Při opětovném použitím předchozích digitalizovaných podkladů je snazší zřídit další zařízení.

*¹První na světě: listopad 2019, podle výzkumu společnosti OMRON.
*²Nejvyšší úroveň: listopad 2019, podle výzkumu společnosti OMRON.
*³50 %: červenec 2020, podle výzkumu společnosti OMRON.

14.09.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...