1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Rekonstrukce rozvodny 400kV na EDU

nuclear power plant1Koncem roku 2019 jsme byli úspěšní ve výběrovém řízení na investiční akci:7170 - Rekonstrukce rozvodny 400kV v Jaderné elektrárně Dukovany a to v konsorciu firem:I&C Energo a.s. (vedoucí konsorcia),

EGEM s.r.o. a Union Grid s.r.o.

Předmětem díla je zpracování projektové a navazující dokumentace včetně dodávek a následné realizace díla s názvem „Rekonstrukce rozvodny 400kV“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech na 4 blocích EDU v pěti dílčích celcích s termínem realizace do 04/2022.

Realizace zahrnuje:

    výměnu stávajících odpojovačů 400kV za nové včetně výměny kabeláže (napájení, ovládání, blokády a signalizace) mezi prvky odpojovačů a místní ovládací skříní. Sanace stávajících železobetonových patek a podpěr a sanace základů pod místní ovládací skříní odpojovačů, pokládka kabeláže pro zavedení nových signálů stavové signalizace odpojovačů a zemních nožů z rozvodny 400kV do systému ŘSBE,
    výměnu podpěrných izolátorů trubkové části přípojnic včetně náhrady původních trojnohých podpěrných izolátorů přípojnic a sanace základů pod podpěrami přípojnic,
    doplnění nové dvojstupňové signalizace snížení tlaku plynu SF6 v kombinovaném měřicím transformátoru včetně pokládky nové kabeláže mezi KMT a ŘSBE,
    zavedení datové komunikace pro přenos stavových i poruchových signálů ze systému ŘSBE pro archivaci do systému MSE (včetně úprav programů v MSE),
    vybudování přístupových chodníčků pro personál od účelové komunikace v rozvodně 400kV k ovládacím skříním měřicího systému.

ŘSBE – řídicí systém vlastní spotřeby bloku elektro
KMT – kombinovaný měřicí transformátor
MSE – měřicí systém elektro

12.02.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...