1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Vodohospodáři vybudovali u Chlebičova na Opavsku za čtyři miliony korun nový vrt

water tap 2Chlebičov - Vodohospodáři vybudovali u Chlebičova na Opavsku za čtyři miliony korun nový vrt a nyní jej po potřebných testech a analýzách napojují do vodovodní sítě. Lidé jsou zásobováni vodou z místních podzemních zdrojů, protože obec není napojena na Ostravský oblastní vodovod, páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu.

Napojení vrtu umožní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) sanovat vedle stojící věžový vodojem. ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek uvedl, že 38 metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století byl na hranici životnosti, a proto bylo nezbytné nahradit ho novým. Nový vrt v místě zvaném Angelika má průměr 500 milimetrů a je v hloubce 35 metrů pod terénem. Kromě Chlebičova bude dodávat vodu také obyvatelům opavské místní části Pusté Jakartice. Po dobu výstavby a testování vrtu byli lidé zásobováni suchovodem, který přiváděl vodu z úpravny ve Velkých Hošticích.

"Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení," uvedl Síbrt. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody a následně je čerpána do věžového vodojemu, odkud putuje k odběratelům.

Komínek uvedl, že než bylo možné vrt zapojit do systému dodávek pitné vody a připravit nezbytnou infrastrukturu pro jeho fungování, musel podnik v první řadě otestovat, zda má nový zdroj dostatečnou kapacitu pro to, aby mohl zásobovat danou oblast. "Pro zajištění dostatečného tlaku byl opatřen provizorní zrychlovací čerpací stanicí umístěnou v kontejnerové konstrukci," uvedl Komínek.

V současné odkyselovací stanici podnik vyměnil elektroinstalaci i vzduchotechniku pro odvětrávání a zařízení pro odvlhčení jejího suterénu. Pro čerpání do sousedícího věžového vodojemu nebo přímo do spotřebiště vybudoval nová čerpadla i rozvody s příslušnými armaturami. Provoz čerpací stanice bude automatický a řídí se hladinou vody ve věžovém vodojemu.

"Celkové náklady dosáhly pěti milionů korun. Připojení nového vrtu do vodovodní sítě nám umožní komplexní sanaci vedlejšího věžového vodojemu, kterou připravujeme pro následující období. Budeme totiž schopni díky novému vrtu dodávat vodu přímo do spotřebiště odběratelům bez využití věžového vodojemu," uvedl Komínek.

SmVaK Ostrava jsou největší vodárenskou firmou v Moravskoslezském kraji a patří i mezi největší v zemi. Vodu dodávají více než 730.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také například do části Olomouckého kraje nebo do pohraniční oblasti Polska.

25.08.2023 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...