1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Atas elektromotory Náchod, a.s.

atas elektormotory 19Do boja s konkurenciou idú vysokou technickou pridanou hodnotou

Najväčší výrobca najmenších elektromotorov určených pre všeobecné použitie a reguláciu Atas elektromotory Náchod, a.s., je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá na trhu pôsobí už viac než 90 rokov. Korene firmy siahajú do roku 1928, keď Antonín Taichman založil v Náchode elektrotechnickú továreň ATAS, ktorá pôvodne vyrábala elektromotory malých výkonov a ventilátory. Po znárodnení v roku 1948 zmenil svoje meno na MEZ Náchod. K pôvodnému obchodnému menu ATAS sa vrátil až v 90. rokoch 20. storočia.

Elektromotor v 737 variáciách, z toho 351 živých typov, a jeho komponenty tvoria aj dnes „core“ biznis úspešnej firmy. „Elektromotory sú určené pre kancelársku techniku, čistiacu techniku, poľnohospodárstvo, armádu, nemocnice, náradie, šijacie stroje, veľké tlačiarne, automatizáciu, čerpadlá, námorné kontajnery, pohony, ventilátory, stavebníctvo, železničnú dopravu, obrábacie stroje, reguláciu vysokonapäťových zariadení, natáčanie listov veterných elektrární, priemyselné odsávače, odvlhčovače vzduchu, miešanie chladených nápojov, elektrobicykle, sušiče vlasov, teplovzdušné rúry, vozíky na prepravu imobilných osôb, zubárske vŕtačky, leteckú techniku a iné,“ priblížil širokú diverzifikáciu elektromotorov v najdôležitejších aplikáciách Ing. Otto Daněk, od roku 2002 predseda predstavenstva spoločnosti. „Napríklad pre český letecký priemysel firma vyrába elektromotory už od 60. rokov, pre americký viac ako 15 rokov,“ dodal. Viac o najžiadanejších výrobkoch, problémoch, s ktorými spoločnosť zápasí, či doterajších hospodárskych výsledkoch prezradil v exkluzívnom rozhovore.

Prozákaznícky prístup

Spoločnosť Atas elektromotory Náchod, a.s., svoje výrobky v súčasnosti vyváža približne do 60 krajín sveta. Gro zákazníkov sa nachádza v Nemecku, kam smeruje až 75 % produkcie. 10 % výroby ostáva v Českej republike a 15 % sa exportuje do ostatných krajín, s ktorými firma obchoduje, vrátane Slovenskej republiky. „Slovensko je z pohľadu predaja na treťom mieste za Nemeckom a Českom. Napriek tomu ide len o 3 %, aj keď potenciál je oveľa väčší. V súčasnosti tržby zo Slovenska dosahujú 10 až 11 miliónov českých korún ročne, ale naším cieľom, ktorý je zatiaľ nedosiahnuteľný, je dostať sa na úroveň 50 miliónov ročne,“ objasnil Otto Daněk situáciu a ambiciózny obchodný plán so svojím východným susedom, na území ktorého existujú aj dve kancelárie na obsluhu drobných klientov.

Rozhodovanie klientov pre výrobky tejto spoločnosti vyplýva najmä z ponuky tovaru najvyššej kvality za prijateľnú cenu. Produkty spĺňajú požiadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Recertifikačný audit systému riadenia kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001:2016 certifikačnej spoločnosti EZÚ Praha sa Atas elektromotory Náchod, a.s., podarilo naposledy absolvovať a obhájiť v decembri 2018. Predseda predstavenstva ju označuje ako nutnú, ale nie postačujúcu podmienku k úspechu na tuzemských a svetových trhoch. „Je to vstupenka, ale nie základ záujmu o naše motory.“

Zákaznícka báza pozostáva prevažne z nemeckých klientov, ktorým spoločnosť ponúka pomoc už v predvýrobných etapách, záručný a pozáručný servis. Dôležitá je tiež pravidelná komunikácia na viacerých úrovniach. „Všetky naše riešenia sú jedinečné. Najviac predávame motory pre čerpadlá námorných kontajnerov, axiálne ventilátory, ventilátory ku kotlom na tuhé palivá, snímače polohy či motory na premiestňovanie hendikepovaných ľudí po schodoch. V posledných rokoch rastie dopyt aj po tzv. inteligentných motoroch. Ide o motory so zabudovanou elektronikou. Dajú sa programovať a ich parametre je možné prispôsobovať momentálnej potrebe. Príkon takmer zodpovedá výkonu, a tak sa vyznačujú minimálnymi stratami,“ uviedol Otto Daněk.

Ťažkosti s obsadením pracovných miest

Spoločnosť Atas elektromotory Náchod, a.s., sa skladá z dvoch výrobných závodov. V Náchode pracuje 400 zamestnancov a okrem samotnej výroby sa tu sústreďujú aj činnosti ako konštrukcia, vývoj, ekonomický servis, ekológia, bezpečnosť práce, správa majetku, kontroling, doprava a logistika. V závode vo Velkém Poříčí je zamestnaných 350 ľudí a je určený na polotovary a komponenty pre nemeckého partnera, pričom v Náchode prebieha produkcia kompletných motorov a náradia potrebného na ich výrobu.

Napriek zavádzaniu samočinných strojov, a teda automatizácii používanej najmä pri strihaní magnetodynamických plechov a pri obrábaní kovov, je stále nezastupiteľná a potrebná ľudská pracovná sila. „Vážnym problémom, hlavne posledných troch rokov, je fatálny nedostatok pracovných síl v Českej republike. V tomto období sa nezamestnanosť v priemysle pohybovala medzi 2,5 a 3,5 %. Keď je nezamestnanosť nižšia ako 5 %, je ťažké nájsť niekoho, kto by chcel a vedel pracovať. V našom regióne je pomerne silná industrializácia a situácia na trhu práce je tým pádom ešte zložitejšia. Nezamestnanosť sa u nás pohybovala od 0,6 do 1,5 %, nakoľko sa tu nachádzajú väčšie firmy vrátane Škody,“ objasnil Otto Daněk neľahkú situáciu súvisiacu s náborom nových zamestnancov.

Dnes na trhu práce nie je jednoduché a ani možné nájsť hotového kvalifikovaného a ani nekvalifikovaného pracovníka. Proces a doba zaškolenia sú individuálne. U klasického elektromechanika zaškolenie trvá týždeň až 14 dní. V prípade kovoobrábača na CNC strojoch môže zaúčanie trvať aj roky. Sú prípady, kedy sa zamestnanca vôbec nepodarí zaškoliť na tento typ zariadení. „Nemožnosť nájsť dostatok pracovných síl pramení v nefunkčnosti nášho školského systému. Solídna koncepcia a implementácia školstva je pri neustále sa meniacich ministroch školstva v Českej republike nemožná. Nepodporuje sa posilnenie výučby technických predmetov ani ich základu – matematiky. Chýba previazanosť priemyslu a školstva, pričom export Česka v priemysle tvorí takmer 85 % HDP a môže byť do budúcna vážne ohrozený. Potrebujeme vyspelú a technicky vzdelanú mládež, aby nás mal o pár rokov kto nahradiť,“ smutne zhodnotil vzťah spojitých nádob školstva a českého priemyslu Otto Daněk.

Rok 2018 – najťažší rok v celom miléniu

Náročnosť uplynulého roka nespočívala v nedostatku zákaziek. Firme sa, naopak, darilo a dosiahla druhé najlepšie tržby v celej histórii svojej existencie. Úroveň zisku bola porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. Problém však spôsoboval už spomenutý nedostatok pracovných síl, ktoré by mohli prijaté objednávky zrealizovať. Dôsledkom tohto faktu bolo oneskorovanie zákaziek, zvyšovanie nervozity klientov, neadekvátny rast miezd, znižovanie konkurencieschopnosti českých firiem na svetových trhoch, ochladzovanie dopytu a príprava na horšie obdobie. „Ekonomický cyklus je za zenitom a teraz budeme musieť začať bojovať o každého klienta. V roku 2018 sa začali objavovať prvé príznaky prichádzajúcej krízy. Cieľom do budúcna je upokojenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Už tento rok plánujeme zintenzívniť kontakty so súčasnými zákazníkmi a budeme aktívne hľadať a budovať aj novú klientelu. K ochladeniu dopytu prichádza na celom svete. Očakávame zostrenie americko-čínskych obchodných vzťahov. Dopyt po čínskych výrobkoch bude ešte väčší ako dnes a Čína už teraz patrí medzi najväčších výrobcov elektromotorov na svete. Musíme zamerať našu pozornosť na výrobu motorov s vysokou technickou pridanou hodnotou, aby sme mohli úspešne čeliť konkurencii, predovšetkým tej čínskej,“ aj takto hodnotí súčasnú situáciu a prezentuje nové vízie spoločnosti Atas elektromotory Náchod, a.s., Otto Daněk.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...