1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Auto-Kabel Krupka, s.r.o.

Auto Kabel Krupka 21Stabilitu máme zajištěnou díky novým projektům

Skvělý přístup všech zaměstnanců byl klíčovým důvodem, proč se společnosti Auto-Kabel Krupka, která se od roku 2005 zabývá výrobou kabelových svazků pro světové automobilky, podařilo zvládnout velice náročný průběh minulého roku.

Výzvou byly nejen komplikace spojené s pandemií COVID-19, ale firma se soustředila také na zdárné dokončení procesů vnitřní restrukturalizace a reorganizace. Kromě toho se jí povedlo část produkce relokovat ke kolegům v Srbsku, kde loni zahájila činnost nová pobočka se zhruba 80 pracovními místy.„Restrukturalizace firmy začala už v září roku 2019 s tím, že v plánu jsme od počátku roku 2020 měli i změnu organizační struktury, a to se nám povedlo. Mimo jiné jsme zredukovali celkem 60 THP pracovních pozic, aniž by to mělo negativní efekt na zajištění všech procesů. Přineslo nám to následně i pozitivní ekonomické dopady. Samozřejmě, že jsme nepočítali s příchodem pandemie, během které nám hlavně loni na podzim zaměstnanci částečně chyběli. Běžný provoz ale výrazně postižen nebyl, takže vnímáme spíše pozitivní dopady reorganizace, kterou jsme navzdory pandemii zvládli hlavně díky skvělému přístupu našich zaměstnanců,“ říká na úvod rozhovoru Roman Polzer, generální ředitel severočeské společnosti Auto-Kabel Krupka, která je největším výrobním závodem skupiny Auto-Kabel.

Kromě reorganizace mělo další zefektivnění přinést připojení všech výrobních pracovišť na systém online sledování efektivity výroby. Podařilo se vám tento projekt realizovat?

Mohu říct, že aktuálně máme 99 % pracovišť napojených na online sledování výroby, takže vidíme, zda zařízení jedou, zda jsou v poruše nebo se právě nevyužívají. Dále můžeme online sledovat například počty vyrobených i vadných dílů, což nám umožňuje větší transparentnost v rámci výrobního procesu či rychlejší reakci v případě problémů. Zároveň získáváme ucelenou databázi dat, na jejichž základě dokážeme jednodušeji zpracovávat různé statistiky a hodnocení pro potřeby reportingu. Zmíním také, že nadále pracujeme na projektu štíhlé logistiky, kde nás loni bohužel výrazně zbrzdila pandemie. Kvůli našim bezpečnostním opatřením i nařízením vlády jsme přerušili spolupráci s externími firmami, které byly na tomto projektu zainteresované. Složitější byla i podpora z naší německé centrály, se kterou jsme zkrátka všechno nemohli vyřídit online. Přesto věřím, že i štíhlou logistiku u nás brzy dotáhneme do úspěšného konce.

Plánovali jste také přesun části výroby do Srbska. Došlo k tomu?

Ano. Do Srbska jsme loni relokovali přibližně 14 % naší produkce. Jednalo se o zhruba 80 pracovních míst, která jsme přesouvali ve třech etapách mezi květnem a zářím. Přesun se nám zdařil, i když se opět projevila pandemie. V jednu chvíli naši kolegové vůbec nemohli vycestovat, takže jsme museli omezit například plánovaná zaškolení. Na podzim, během druhé vlny, jsme zase měli problém posílit naše lidi do Srbska, aby tam podpořili rozjezd výroby, která však po překonání všech úskalí už bez problémů běží.

Můžete ještě uvést, co konkrétně si od spolupráce s kolegy v Srbsku slibujete?

Nejprve bych uvedl, že důvodem, proč jsme převedli část výroby do Srbska, byl především obecný nedostatek pracovních sil na českém trhu práce. V současnosti sice dokážeme pokrýt stávající zakázky, ale chybějí nám pracovníci pro další rozvoj. Proto u nových projektů počítáme s naší srbskou pobočkou, se kterou budeme vzájemně kooperovat. Konkrétně tak, že jim přenecháme některé manuální operace vyžadující pracovní sílu. U nás v Česku naopak zůstávají technologicky náročnější operace. Jinak i letos máme v plánu přesouvat část výroby, ale jedná se pouze o 10 pracovních míst. Další relokaci už neplánujeme, budeme se společně soustředit na nové projekty, které nám postupně nabíhají.

Se kterými zákazníky budete na nových projektech pracovat?

Na konci letošního roku zahájíme nový projekt pro automobilku PSA. Kromě toho jsme vyhráli výběrové řízení na nové projekty pro Audi. Ty budou nabíhat během roku 2022 a 2023. Dále máme nový projekt od společnosti Daimler. Všem těmto zákazníkům budeme dodávat různé druhy kabelových svazků, které jsme schopni vyrábět v rámci komplexních systémových řešení.

Budete v souvislosti s novými zakázkami také inovovat výrobní technologie?

Samozřejmě, že díky novým projektům budeme investovat do nových výrobních linek i do rozšíření kapacit. Na letošní rok máme v plánu investovat 1,7 milionu euro, přičemž většina financí půjde do zařízení, jako je například nová výrobní linka pro projekt automobilky PSA. Část investic ovšem míří i do stávající infrastruktury či do obnovy vozového parku. Významněji jsme investovali už v minulých letech, kdy jsme stavěli novou výrobní halu či nový sklad, takže infrastrukturu máme zajištěnou. Teď se zaměřujeme spíše na vylepšování výroby, na automatizaci nebo na větší kapacity pro nové projekty.

Z vašich slov vyplývá, že rok 2020 nakonec nebyl rokem výrazného útlumu automobilového průmyslu. Je to tak?

V roce 2020 jsme byli stejně jako celý automotive v Evropě v útlumu od konce března do poloviny května. Pak se vše postupně rozbíhalo a od září se už všichni snažili dohnat propad z jara, takže i nám objednávky naskočily přes 120 %. Navíc díky tomu, že produkty vyvážíme i do Číny a Severní Ameriky, kde nastal velmi rychlý restart, pro nás celkový dopad pandemie nebyl až tak dramatický. Oproti roku 2019 jsme v našem závodě měli tržby o asi 16 % nižší. Bylo to celkem 70 milionů euro.

Jak probíhá vaše spolupráce s dalšími závody skupiny Auto-Kabel?

Z hlediska obchodu jsou ostatní závody skupiny Auto-Kabel našimi zákazníky. Máme totiž zhruba 80 % výroby, která jde napřímo k zákazníkům v rámci OEM produktů. Zbývajících 20 % jsou produkty, které dodáváme Tier 1, případně Tier 2, dodavatelům. Ty jdou přes naše pobočky v Německu, Mexiku nebo Číně, kterým dodáváme polotovary, ze kterých se produkty kompletují a následně dodávají zákazníkům. Když se na spolupráci podíváme z hlediska vývoje produktů, je pro nás klíčová centrála v Německu. Stejně tak je tomu u stěžejních technologických procesů, jako je hlavně svařování, kde skupina vlastní i několik patentů. Co se týká dalších výrobních operací, jako je v našem případě řezání, letování, izolování, smršťování, montáž nebo kontrola, máme samostatnost a všechno si navrhujeme přímo v našem závodě. Teď vyvíjíme třeba vlastní automatizovanou smršťovací linku.

Automobilový průmysl čekají nové výzvy, jako je nástup elektromobility i dalších alternativních pohonů. Jste na takovou budoucnost připraveni?

Už teď víme, že nástup elektromobilů nás negativně neovlivní. Maximálně dojde k tomu, že změníme portfolio a budeme vyrábět například více vysokonapěťových kabelů. Naší výhodou je, že automobily budou vždy potřebovat distribuci energie a k tomu slouží právě naše produkty. Jelikož nabízíme komplexní inteligentní řešení, která znamenají efektivitu a bezpečnost ve všech vozidlech, jsme na elektromobilitu velmi dobře připraveni. Myslím si, že obecně se jako skupina Auto-Kabel můžeme do budoucnosti dívat s optimismem. Během nejbližších dvou let začneme s velkými projekty zejména v Severní Americe a Číně. Díky nim počítáme s růstem okolo 10 % ročně ve výhledu na období 2021 až 2025. I náš závod to částečně podpoří, a kromě toho nám nabíhají zmíněné projekty s automobilkami PSA, Audi a Daimler, takže stabilitu máme zajištěnou.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...