1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČD Cargo, a.s.

CD CargoVěřím, že z krize vzejdeme ještě silnější

Obstáli jsme především díky úsilí a osobní angažovanosti každého zaměstnance, ale s dopady se samozřejmě budeme vypořádávat ještě dlouho. Tak hodnotí období pandemie koronaviru a přijatých opatření proti jeho šíření Tomáš Tóth, výkonný ředitel společnosti ČD Cargo, která bude po zbytek letošního roku hospodařit v rámci připravených krizových scénářů. V dalších letech už chce znovu navázat na předchozí výborné výsledky a být klíčovým hráčem na evropském trhu železniční nákladní dopravy. „Absolutní prioritou v prvních dnech pandemie bylo hlavně zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek pro všechny naše zaměstnance a s tím související zajištění naší provozuschopnosti v maximálním možném rozsahu.

Pokles přeprav, který jsme pocítili téměř ve všech segmentech naší činnosti, před nás postavil nové úkoly. Reagovat jsme museli na okamžitý nadbytek kapacit, a to jak technických, tak lidských,“ říká na úvod rozhovoru pro Průmysl Dnes výkonný ředitel společnosti, která v loňském roce přepravila 65 milionů tun zboží a vykázala čistý zisk ve výši 608 milionů korun.

Jak moc pandemie omezila mezinárodní železniční nákladní přepravu?

Mezinárodní železniční nákladní doprava byla naštěstí omezena jen minimálně. Pouze v prvních dnech pandemie se na hraničních přechodech vyskytly problémy s přechodem zaměstnanců přes státní hranice, ale ty se nám podařilo vyřešit velice rychle a přeshraniční přepravy mohly být realizovány bez omezení. Díky tomu jsme mohli zákazníkům nabídnout třeba i přepravy hutních výrobků z pandemií silně zasažené Itálie do Česka a Polska. Zapojili jsme se navíc i do materiální pomoci, kdy našimi vlaky byly mimo jiné přepravovány cisterny s lihem pro výrobu dezinfekčních prostředků, a to jak v rámci naší republiky, tak ze zahraničí. Dopravou třech kontejnerových vlaků jsme se na základě objednávky Ministerstva vnitra ČR podíleli také na dovozu zdravotnického materiálu z Číny.

Současný vývoj je často hodnocen tak, že přichází krize, nebo šance na změnu. Kterou variantu si vyberete?

Každá krize přináší zároveň i příležitosti a šance na změny. V naší společnosti tomu není jinak. Utvrdili jsme se například v tom, že pokud chceme být efektivní, musíme co nejlépe plánovat a průběžně přizpůsobovat kapacity potřebám zákazníků. Začínající krizi v některých průmyslových odvětvích pandemie pouze akcelerovala. Takže ano, přicházejí změny. Jsme ovšem silná společnost, a proto věřím, že z krize vzejdeme ještě silnější.

Zdá se, že problémy budou mít zejména zákazníci z automobilového a energetického průmyslu. Vnímáte to podobně?

Ano, minimálně tyto dva segmenty čeká určitě velmi problematické období a v případě uhelné energetiky i dlouhodobý útlum. Pandemie však nebyla impulsem pro hledání nových příležitostí, byla spíše určitým katalyzátorem tohoto procesu. Pokud mám říct, kde vidím další příležitosti, odpovím jen velmi obecně, neboť konkurence nikdy nespí a zcela jistě také hledá potenciální přepravy. Velkou šanci vidím v intermodální dopravě, zejména v nedoprovázené kontinentální přepravě návěsů a prostřednictvím naší 100-% dceřiné společnosti ČD Cargo Logistics jsme aktivní i na Nové hedvábné stezce, kde monitorujeme značný potenciál. Jak jsem zmínil, krize přináší nové příležitosti, což platí i v energetice, kde bude uhlí nahrazováno jinými palivy. U jejich přeprav rozhodně budeme i my.

Kterým hlavním úkolům se budete do konce letošního roku věnovat?

Ve snaze reagovat a přizpůsobit se jsme již začátkem dubna připravili několik scénářů vývoje hospodaření do konce letošního roku. Prioritou v první řadě bylo zajištění likvidity. Naše scénáře na jedné straně počítají s redukcí krátkodobě zbytných nákladů, provozními optimalizacemi, dočasným omezením nových investičních aktivit, avšak také s udržením realizace klíčových investic do našeho vozidlového parku. Na straně druhé je postupný růst objemů přeprav. S odstupem lze konstatovat, že se nám prozatím daří scénářů držet a připravujeme společnost na cíle roku 2021. Jako skupina ČD Cargo chceme navázat na výborné výsledky předchozích let a být klíčovým hráčem na evropském trhu železniční nákladní dopravy.

Velkou událostí bylo zahájení provozu vlaků ČD Cargo na německém trhu. Můžete přiblížit, jak velký přínos to bude mít?

První vlak, který byl na území Německa veden na vlastní licenci ČD Cargo a strojvedoucím ČD Cargo, dorazil v pátek 3. dubna 2020 do Ingolstadtu. Stalo se tak přesně měsíc poté, co jsme završili legislativní proces získání dokumentů potřebných k provozování drážní dopravy v Německu. Následovaly další vlaky se dřevem, s kontejnery a nejnověji také s obilím. Celkem jsme v Německu do konce července odvezli 130 vlaků. Přínos je v tomto případě naprosto zásadní, jelikož jde o největší evropskou ekonomiku i jednu z nejsilnějších na světě. Protože německý trh představuje opravdu velkou příležitost, jsme na něm zastoupeni pobočkou s licencí i dceřinou společností, která se řadu let zabývá aktivní obchodní činností. Věřím, že tuto příležitost dokážeme zvláště v této nelehké době náležitě využít.

Lze expanzi na německý trh označit za první etapu, na kterou budete chtít záhy navázat?

První etapa expanze do zahraničí proběhla již mnohem dříve. Dnes má ČD Cargo „zastoupení“ ve všech sousedních zemích. V Polsku zajišťujeme přepravy prostřednictvím dceřiné společnosti CD Cargo Poland, která dlouhodobě patří k respektovaným dopravcům na polském trhu. Také v Rakousku disponujeme vlastní licencí k provozování drážní dopravy, kterou intenzivně využíváme díky aktivitám pobočky ČD Cargo Niederlassung Wien. Další zemí, ve které realizujeme přepravy na vlastní licenci, se 20. června 2020 stalo Slovensko, a to prostřednictvím naší další „dceřinky“ CD Cargo Slovakia. Postupně se připravujeme také na rozjezd aktivit na Balkáně.

Které další novinky považujete za důležité pro rozvoj ČD Cargo?

Jsem rád, že se nám podařilo doplnit park cisteren o dalších 20 vozů na přepravy pohonných hmot. Ty považujeme, mimo jiné v kontextu s licencí v Německu, za velmi perspektivní. I přes určité zpoždění, které bylo způsobeno důvody na straně výrobce, jsme v červenci konečně mohli zahájit zkušební provoz nových lokomotiv řady 388 TRAXX. Zpoždění mně hodně mrzí, nicméně věřím, že se TRAXXy brzy stanou posilou našeho lokomotivního parku.

V médiích a na stránkách ČD Cargo se objevilo i téma konkurenčních útoků. Mohl byste na závěr vysvětlit podstatu tohoto problému?

V tuto chvíli vedeme několik soudních sporů s jedním z našich významných dodavatelů, s nímž jsme byli nuceni ukončit spolupráci pro zcela zásadní porušování obchodních smluv. Nyní se i vaši čtenáři mohou dočíst o rekonstrukci našich vysokostěnných vozů řady Eas 11. Sk, která byla součástí strategie obnovy a udržitelnosti vozidlového parku. Po sérii výběrových řízení jsme uzavřeli kontrakt na dodávku 500 nových vozů řady Eanos i smlouvu na rekonstrukci 500 neprovozuschopných vozů Eas 11. Sk, které slovenský dodavatel odkoupil, zrekonstruoval a nyní nám vozy v rámci desetiletého nájmu pronajímá s tím, že na naší straně je právo zpětného odkupu. Právě tato transakce je nyní skloňována a doprovázena výroky našeho bývalého dodavatele. A to přesto, že s rekonstrukcí, která proběhla podle schválené dokumentace a pod dohledem nezávislých autorit, nemá nic společného. Vozy byly také zapsány slovenským drážním úřadem do evropského registru vozidel a přibližně rok bezproblémově jezdí s našimi zakázkami po celé Evropě. Po celkem rozsáhlé schvalovací proceduře, sérii kontrol, jednání s českým drážním úřadem a vypracování znaleckých posudků mě obecné diskuse v mediích na téma kvality provedené rekonstrukce mrzí. Trpělivě ji však vysvětlujeme všude tam, kde je zájem slyšet skutečná fakta.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...