1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Chart Ferox, a.s.

Chart Ferox 17U kryogenních zásobníků není důležitá jen těsnost, ale i estetické zpracování

Trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) v posledních letech velmi rychle roste a podle odborníků se dá očekávat, že vzroste i poptávka po LNG kryogenních zásobnících pro lodní a automobilový průmysl, kde se zemní plyn využívá jako ekologické a ekonomicky výhodné palivo. Také velké ropné společnosti jako Shell a Gazprom se začínají orientovat i na ekologická paliva s nízkým emisním dopadem.

To více než nahrává děčínské společnosti Chart Ferox, která je jedním z předních výrobců kryogenních zařízení na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů, CO2 a uhlovodíků a zejména pak právě zkapalněného zemního plynu.

Nicméně ředitel závodu Ing. Martin Čekal zatím hodnotí situaci na trhu jako stabilní. Díky tomu, že děčínská firma je součástí nadnárodní společnosti Chart Industries, může využívat její veškeré možnosti spojené s výzkumem a vývojem a zároveň i pracovníci v Děčíně se podílejí na výzkumu a vývoji. A přináší to ovoce. „V České republice jsme navrhovali výrobu velkých inženýrských tanků,“ upřesňuje Martin Čekal a přidává další novinky ve výrobním sortimentu: „Společně s naším partnerem, firmou VTG, jsme také vyvinuli železniční cisternu na přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG).“ Jedná se o vakuově izolovanou železniční cisternu o přepravní kapacitě 111 m3.

Z Děčína prakticky do celého světa

Téměř všechny výrobky, které opouštějí výrobní závod v Děčíně, směřují do zahraničí. Prodejní teritoria v rámci nadnárodní skupiny Chart Industries jsou rozdělena, takže s výsledky práce děčínských zaměstnanců se setkáte v Evropě, Severní Americe, Africe nebo na Blízkém východě. Zajímavý projekt v současné době realizují pro firmu Klaipėdos Nafta. Je to LNG multifunkční terminál v Litvě. Další zakázky loni přišly z Gibraltaru nebo ze Spojených států amerických. Prostřednictvím mateřské firmy se pak některé výrobky Chart Ferox dostanou do celého světa. Jde hlavně o velké zásobníky nebo ISO intermodální kontejnery. Právě výroba velkých zásobníků o skladovací kapacitě milion litrů je v Děčíně unikátem.

V letech 2014 a 2015 dodala firma díky nejlepším technickým parametrům právě v nadstandardních objemech několik zásobníků pro firmu Shell, následně na základě české dokumentace a výrobního know-how vyrobil a dodal několik kusů obřích zásobníků i sesterský závod ve Spojených státech amerických. „Nicméně naše sesterská firma a potažmo ani mateřská firma se do další výroby těchto tanků nechce v nejbližší době pouštět. Náš závod přitom eviduje v různém stádiu rozpracovanosti objednávky na 13 kusů takovýchto zásobníků,“ říká Martin Čekal. Při výrobě takto obřích zásobníků je velmi důležitý technický návrh výrobku, při němž s jeho velikostí roste komplexita nejen pro produkt samotný, ale i pro způsob jeho výroby. Vedle toho je při výrobě rozhodující i dostatek prostoru či kapacita jeřábu, jehož prostřednictvím je se zásobníkem v průběhu kompletace manipulováno. Poměrně náročná je operace, při níž se nasouvá vnitřní nádoba do vnější, kterou je třeba detailně naplánovat, propočítat a vyzkoušet.

A neméně složitá je pak i přeprava dokončeného zásobníku k zákazníkovi. „Na všechny přepravy využíváme služeb logistických firem, ale dá se říci, že ty největší zásobníky dokážeme přepravovat pouze po řece Labi. Poměrně obtížná je hlavně přeprava ze závodu do říčního přístavu buď v Děčíně, nebo v Ústí nad Labem. Dochází k omezení běžného provozu, často je třeba demontovat dopravní značky nebo elektrické vedení,“ popisuje Martin Čekal.

Automatizace se uplatňuje i v Děčíně

Ačkoli v případě Chart Ferox se jedná o kusovou výrobu v oblasti těžkého strojírenství, i v děčínské výrobě se uplatňuje vedle velmi důležitého výzkumu a vývoje také automatizace. „Máme k dispozici online informace o tom, jak běží některé výrobní procesy nebo další podpůrné procesy a dále principy Průmyslu 4.0 sledujeme. Zřídili jsme i pracovní skupinu, kterou vedu, v níž hovoříme o nových trendech a hledáme příležitosti, jak je aplikovat ve výrobním procesu i ve firmě obecně,“ říká Martin Čekal.

Kvalitu svarů kontroluje ultrazvuk

Při přepravě zkapalněných technických plynů, CO2 a uhlovodíků i zkapalněného zemního plynu je velmi důležité, aby nedocházelo k únikům látek a přeprava byla bezpečná. Proto má pochopitelně i společnost Chart Ferox propracované systémy kontroly kvality vyrobených zásobníků. Vedení firmy klade důraz nejen na samokontrolu operátorů podílejících se na výrobě, kteří po sobě kontrolují práci například vizuálně, ale provádějí se i další náročné kontroly. Využívají se k tomu nejrůznější nedestruktivní metody včetně ultrazvuku. Pro zákazníky je ale v posledních letech důležitý také estetický vzhled výrobků, proto se kontroly věnují i kvalitě nátěru nebo čistotě potrubí.

Budoucnost stojí na komplexních dodávkách

Výroba kryogenních zařízení zůstane i v budoucnu ve středu pozornosti vedení firmy, nicméně Chart Ferox nově dodává zařízení na klíč a zapojuje se aktivně do dodávek velkých výrobních celků. „Rádi bychom naši činnost rozšířili na komplexní dodávky, kdy bychom mohli zákazníkům nabídnout nejen dodávku zásobníků, ale i dalších souvisejících služeb. Mám na mysli například dodávku technologií včetně instalace u zákazníka a s tím související inženýrské a projektové činnosti,“ vysvětluje Martin Čekal. Zároveň připomíná, že i přes mírný pokles tržeb v roce 2015 očekává vývoj hospodářských výsledků podle stanoveného plánu. Převedeno do řeči čísel to představuje úroveň tržeb ve výši 70 milionů euro. Příznivé hospodářské výsledky pak firmě dovolují být aktivní i v rámci tzv. social responsibility. Díky ní putuje každoročně finanční obnos na podporu dětského domova v České Kamenici. Ale nezůstává jen u peněžitých příspěvků. Zaměstnanci společnosti Chart Ferox se zapojují také do údržby budovy i okolní zahrady dětského domova. Chart Ferox je perspektivní rozvíjející se firma, která  nabízí zajímavé uplatnění inženýrům i svářečům v mezinárodním pracovním kolektivu. „Podporujeme rozvoj talentů a dáváme rovné přiležitosti všem pracovním skupinám,“ řekl na závěr rozhovoru ředitel Martin Čekal. 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...