1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Chládek & Tintěra, a.s.

Chladek Tintera 22Neomezujme volnou soutěž

Stavební firmy se musí vyrovnat se zdražováním vstupů, s rušením některých zakázek i nejistotou na stavebním trhu do budoucna. Obstát v takovém prostředí je náročné. České společnosti Chládek & Tintěra, a.s., se to ale daří. O aktuální situaci jsme si v otevřeném rozhovoru povídali s jejím obchodním ředitelem Ing. Pavlem Stoulilem.

Vaše společnost působí na stavebním trhu přes 30 let. Jaké je její postavení a co stojí za vaším dlouhodobým úspěchem?

Domnívám se, že naše společnost je houževnatá, pragmatická a pracovitá. Vystavěli jsme ji na sounáležitosti pracovníků s firmou, odborné kvalifikaci a zdravém sebevědomí. Zaměstnanci se u nás příliš nemění a je tak zajištěná dlouhodobá kontinuita. Myslím, že například některé společnosti nadnárodního korporátního typu toto většinou postrádají. Podle mého názoru se majiteli na začátku podařilo naší firmě vetknout zdravý rozum a spořivost bez zbytečných dobrodružství, což se následně managmentu povedlo rozvinout a vybudovat českou odbornou stavební společnost s vlastním kapitálovým zajištěním. Naše pozice na stavebním trhu železničních dopravních staveb je proto velmi dobrá. Osobně naši společnost vidím jako lídra českých firem, které tvoří protiváhu nadnárodním korporátním společnostem.

Jak vnímáte nadnárodní stavební firmy?

Z toho, co jsem řekl by se mohlo zdát, že jsem jejich odpůrcem. Není to tak. Myslím si, že jejich přítomnost je na českém stavebním trhu potřebná a do určité míry i obohacující. Jde mi jen o jakousi vyváženost, přiměřenost a možnost otevřeného přístupu českých stavebních firem k volné soutěži bez případných omezení. Aktuální situace, kdy probíhá válka na Ukrajině a přetrvává i covid, ukazuje, že hraje roli, kdo je majitel firmy, kde firma odvádí daně, odkud dojíždějí zaměstnanci či kdo vlastní technologie. Protože v případě mimořádných situací, například zavření hranic či přerušení obchodních vztahů s některými zeměmi, je důležitá základní soběstačnost naší země. Domnívám se, že v nastolování témat existence vhodných podmínek a rozvoje českých stavebních firem by mohl být aktivnější i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Obecně jsem rád, že mohu vyslovovat své názory a respektuji, že se mnou někteří čtenáři souhlasit nebudou. Mým cílem je ale obnažit určitá témata, diskutovat o nich, tak aby to ve finále bylo ku prospěchu stavebnímu trhu a České republice.

Určitě je dobře bavit se otevřeně a komunikovat názory a pohledy na tak závažné situace, ve kterých nyní jsme. Pojďme se ale podívat, na čem zrovna pracujete. Jaké jsou vaše plány na letošní i příští rok?

Aktuálně realizujeme zejména čtyři větší dopravní projekty. Je to Modernizace železničního uzlu v Plzni, 5. stavba Lobzy – Koterov. Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov, Rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov, Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v železniční stanici Roudnice nad Labem. Tři z těchto projektů mají realizačně přesah i do roku 2023. V současné době máme vytížené všechny naše projektové manažery. Aktuálně máme podepsanou smlouvu o dílo se zadavatelem na rekonstrukci železniční stanice v Teplicích v hodnotě zhruba 240 milionů korun, kde realizace začne ještě tento rok. Z pozemních větších staveb bych zmínil třeba realizaci Regionálního technologického centra robotiky v Žatci, regeneraci brownfieldu v Děčanech a realizaci základní školy v Dobřichovicích.

To je poměrně hodně práce. Jakých obchodních výsledků chcete dosáhnout?

Jsme rádi, že jsme vytížení. Plánované obraty na roky 2022 a 2023 však mohly být ještě vyšší. Například investiční akce Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov v hodnotě kolem 1,5 miliard korun, která byla soutěžena již na začátku roku 2021, byla zrušena. Naše společnost v této soutěži podala nejvýhodnější nabídku, byla kvalifikačně způsobilá a v poslední fázi takzvané součinnosti před podpisem smlouvy bylo na konci roku 2021 zadávací řízení zrušeno. Příprava nabídky, zodpovězení dotazů zadavatele, odevzdání dokumentů do součinnosti a příprava smlouvy o dílo stály mnoho času nás i zadavatele. Akce, ale ve finále byla zrušena, zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků a domnívám se, že je to škoda pro všechny.

Je to způsobené současnou situací?

Myslím si, že zadavatel pod současným vedením situaci na železničním trhu posunul správným směrem. Byla relativní stabilita, klid na práci, stanovené jasné cíle a k dispozici rekordní rozpočty. Na druhé straně se ale domnívám, že v rámci úseku pro modernizaci dráhy mohlo docházet ještě k lepšímu plánování vývoje toku peněz, zejména s ohledem na počet rozběhlých akcí. Škrtnutí některých investičních akcí v poslední fázi je škoda. Naše společnost, která dlouhodobě plánuje nasazení týmů, kapacit a dostatečných obratů, si tak stanovila další širší strategické cíle.

Škrty jsou nepříjemné. Ale asi to není jediná komplikace, kterou řešíte.

Ano, máte pravdu. Je válka na Ukrajině, přetrvává covid a nevíme, jak to bude na podzim. Aktuální situace ve stavebnictví je náročná. Někdy mám dojem, že černý Petr zůstává na straně stavebních firem. Dobře to vystihl jeden text, který jsem nedávno četl: nejdříve je nutné zakázku sehnat, což je čím dál těžší, dále je potřeba ji udržet v černých číslech, když se ceny vstupů mění pod rukama a někteří zadavatelé pro jistotu přehodí nebezpečí změny okolností na zhotovitele, odstranit poslední vadu a nedodělek, věřit ve včasné zaplacení všech faktur a čekat na uvolnění dlouhodobého zádržné po dobu záruky, která nezřídka činí i 72 měsíců. To vše za podmínek, kdy je sebemenší prodlení sankcionováno vysokými pokutami.

Zkusíte být konkrétnější?

Optikou dopravních staveb na železnici bych oblasti rozdělil minimálně na tři okruhy. Na železniční investiční akce, opravné práce a připravované vysokorychlostní tratě.

Dobře, začněme třeba těmi investičními akcemi.

Někdy mám pocit, že přístup zadavatele a ministerstva dopravy je trochu alibistický. Zadavatel například u některých investičních akcí hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury zaklopil maximální možné vysoutěžené ceny. V některých aktuálních velkých investičních akcí, jako je například modernizace trati Praha – Bubny či modernizace trati Kladno – Ostrovec, které naše společnost také soutěžila, zadavatel zaklopil maximální ceny v době před válkou na Ukrajině, což samozřejmě nereflektovalo vývoj cen po zahájení války. I přes početné dotazy uchazečů zadavatel limity nezměnil a akce byly vysoutěženy dle mého názoru pod aktuálními náklady. Svou roli v chování firem a naší nevyjímaje dle mého názoru hraje i atmosféra nejistoty a možný nedostatek práce na příští roky. Například u čtyřmiliardové investiční akce Praha – Bubny, se pod limit dostala jedna nabídka, nabídka dle mého názoru neodpovídající reálným nákladům.

Pokud se takto firmy v tíživých situacích či s vidinou nutnosti si zajistit práci rozhodnou, budiž, jedná se o zodpovědnost firmy, ale přístup zadavatele a ministerstva se mi nezdá zdraví. V souvislosti proběhlé soutěže na již zmiňovanou čtyřmiliardovou akci modernizace trati Praha – Bubny, u které podala nejnižší nabídku společnost Metrostav TBR, tedy jediná nabídka do stanoveného limitu zadavatelem, bych rád konstatoval: Osobně znám společnost Metrostav poměrně dlouho. Poznal jsem ji jako silnou, kvalitně řízenou, odborně a personálně velice zdatnou skupinu, která se prosadila i v zahraničí a která se zásadně neodlišuje od ostatních předních firem na našem trhu. Na druhé straně zde ale došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu. Pokud zadavatel na zmíněné akci podepíše smlouvu o dílo se společností Metrostav TBR, jednalo by se, dle mého osobního názoru, o postup zpochybnitelný, tedy ne správný.

Jak je to v případě opravných prací?

Toto je velmi důležitý segment. Jde o drobnější opravy na železnici pro jednotlivá oblastní ředitelství. Zde aktuálně pociťuji tlak některých nadnárodních korporátů, na nepřiměřené referenční dokládání strojní vybavenosti. Jedná se například o drahé obnovovací stroje pro kontinuální výměnu pražců a kolejnic, které na tomto druhu akcí nejsou zcela využity. Referenčně svazovat účast na tomto druhu zakázek takovýmito stroji není dle mého názoru správná cesta. Rychlost těchto strojů ve finále stejně narazí na realizaci, například umělých objektů, propustků a mostů. Dále například požadavek trvat, již ve fázi nabídky, na referenčním doložení několika strojních podbíječek či čističek, by bylo, dle mého názoru cestou k omezování soutěže a prodražování. Cestou je dle mého názoru jasné stanovení kvality a termínu. Ostatní, tedy i adekvátní strojní vybavení, které lze z části zajistit i následně po soutěži bych nechal na smluvní zodpovědnosti odborného zhotovitele. Jsem ale rád, že aktuální situace v konkurenceschopnosti na tomto segmentu trhu dává za pravdu odborně zdatným českým firmám.

A ještě nám zbývají ty vysokorychlostní tratě.

Příprava vysokorychlostních tratí je velká výzva. Sledujeme zejména připravované úseky RS4 VRT Praha – Balabenka – sjezd Lovosice, RS4 + RS42 Praha – Ústí nad Labem (Most) – Dresden. Těšíme se i na nové technologie. Vnímám, že zadavatel je v této věci velmi aktivní a první stavařské tendry by mohly odstartovat rokem 2027. Aktuálně jsme jako Česká republika ve fázích studií a dokumentací pro územní rozhodnutí. Myslím ale, že nás čeká ještě spoustu nelehkých jednání s občany, městy a obcemi ohledně udělování souhlasu. Pokud se podívám do budoucna, jak tyto projekty budou asi soutěženy, mám trochu obavy. Bude se jednat o nové stavební a technologické celky, s kterými žádná česká společnost nemá realizační zkušenost. Vnímám, že některé nadnárodní korporáty přítomné na našem trhu, takovéto zkušenosti mají ze zahraničí. Chápu, že zadavatel bude požadovat reference a odbornost, rád bych, ale v dostatečném předstihu zadavatele požádal o rozumné vyvážení odbornosti a zkušeností s konkrétní realizací VRT tak, aby se odborné české firmy mohly důstojně účastnit těchto soutěží. Domnívám se, že případné omezení v soutěži, na získání realizace VRT jako generální dodavatel, pouze na reference již zrealizovaných VRT by nebyla optimální cesta pro rozvoj českých firem a Českou republiku.

Připravujete v blízké budoucnosti nějaký nový zajímavý projekt?

Ano. Aktuálně, mohlo by se zdát, netypicky pro naši společnost, připravujeme dva developerské projekty. Jedná se o výstavbu rodinných domů a bytových domů na vlastních pozemcích v neopakovatelné lokalitě Královských Litoměřic pod horou Radobýl. Jedná se o jedinečnou lokalitu v Českém středohoří, blízko vinic, možnosti krásných cyklovýletů, hry na golfovém hřišti, v zimě lyžování a v dojezdové vzdálenosti hodiny od hlavního města. U projektu rodinných domů již máme pravomocné stavební povolení a plánujeme výstavbu na jaře 2023. U bytových domů jsme docílili územního rozhodnutí a výstavbu plánujeme na jaro 2024. Na tento rok již máme naplánováno spuštění před rezervačního webu pod heslem „Radobýl“. Na tyto svěží projekty se do budoucna velice těším.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...