1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

De Heus a.s.

deheusPři výrobě krmiv provádíme přísnou kontrolu vstupních surovin

De Heus je nizozemskou společností s mezinárodní působností, jež se od svého založení v roce 1911 zaměřuje na výrobu a prodej krmiv pro zvířata. Z formátu místního podniku se postupně vypracovala na pozici jednoho z 20 největších dodavatelů krmiv na světě. Na český trh vstoupila v roce 2007, kdy zde založila svoji pobočku, a od té doby si u nás buduje vynikající pověst. O výrobě krmných směsí a budoucnosti české pobočky De Heus jsme si povídali s jejím obchodním ředitelem a členem představenstva Markem Kumprechtem.

Můžete prozradit, kdy a s jakými vizemi byla založena česká pobočka společnosti De Heus?

De Heus je rodinná firma s centrálou v Nizozemsku. Od svého založení vyrábí krmiva pro zvířata a v 90. letech minulého století začala expandovat a realizovat akvizice v zahraničí. Na český trh vstoupila v roce 2007, kdy koupila výrobní závod v obci Marefy u Bučovic a následně, v roce 2009, získala druhý podnik – v Běstovicích nedaleko Chocně.

Jak se tuzemská firma rozšiřovala či proměňovala z hlediska výrobního portfolia, akvizic, výrobních areálů nebo počtu zaměstnanců?

Výrobní areály, které nizozemská firma v Česku koupila, byly v době akvizic v provozu a společnost De Heus na něj navázala. Tuzemská pobočka postupně rostla a roční produkce je nyní zhruba 330-tisíc tun ročně, což nás řadí na druhé místo na českém trhu. Pro srovnání uvedu, že po akvizici se výroba pohybovala kolem 40-tisíc tun ročně. Progrese je tedy dost markantní. Hned od začátku existovala vize dodávat krmiva pro hospodářská zvířata nezávislým farmářům a velkochovům v ČR a na Slovensku.

Jaká je aktuální vlastnická struktura a velikost české pobočky De Heus? Kde má své sídlo a výrobní areály?

100 % akcií společnosti vlastní rodina De Heus, která také řídí celou firmu a její pobočky v zahraničí formou supervize. Management tuzemské firmy je však kompletně český a slovenský. Téměř výhradně české je také představenstvo společnosti. V rámci struktury společnosti máme vytvořenou regionální jednotku pro střední a jihovýchodní Evropu, ve které je v současné době Polsko, Srbsko, Česko a v dohledné době bude také Slovensko. V České republice máme 150 stálých zaměstnanců, a navíc pro nás pracují také externí dopravci. Výrobní závod v Marefách má kapacitu 160-tisíc tun vyprodukovaného krmiva ročně a v Běstovicích dosahuje kapacita zhruba 200-tisíc tun. To je však ideální stav a výroba kolísá v cyklech podle sezóny. V jednom závodě pracujeme v třísměnném a ve druhém v nepřetržitém provozu. Náš roční obrat mírně přesahuje 2 mld. Kč, ale kolísá podle ceny komodit na trh.

Zabýváte se výrobou a prodejem krmiv pro hospodářská zvířata. Pro která zvířata jsou vaše krmiva určena?

Náš sortiment je přizpůsoben aktuální poptávce. Vzhledem k faktu, že u nás stoupá spotřeba drůbežího masa, je zhruba 60 % našeho portfolia zaměřeno na krmiva pro drůbež. Z toho většina je určena pro výkrm kuřecích brojlerů a část pro výkrm nosnic a rodičovské chovy. Zhruba 15 až 20 % našich krmiv je určeno pro výkrm prasat a 10 % pro skot. Asi 8 % naší produkce jsou tzv. hobby krmiva.

Jaké typy krmiv, z hlediska výrobních technologií či formy, dodáváte na trh?

Asi 90 % našich krmiv se prodávají jako volně ložená, což znamená, že se navážejí v cisternách na farmy, kde se nafoukají do sil. Zbývajících 10 % se dodává v pytlech. U pytlovaných krmiv jde jednak o speciální směsi pro velmi mladá zvířata a jednak o hobby krmiva, která prodáváme drobným chovatelům. Tento segment je značně zajímavý, protože mnoho lidí nyní začíná oceňovat maso a vajíčka z malých farem a chovatelé sami zjišťují, že je lepší kupovat krmné směsi než dávat zvířatům zbytky jídla. Tyto produkty prodáváme pod značkou Energys. Mimochodem pod stejnou značkou prodáváme také krmiva pro koně.
Jinak z hlediska formy lze naše krmiva rozdělit na sypká, granulovaná a drcená. Zejména ve výrobě granulovaných krmiv se řadíme ke špičkovým dodavatelům a na trhu se držíme hodně vysoko s malými granulemi o průměru 2 mm, které jsou určeny především pro výživu mláďat. Ty vyvážíme do celé střední Evropy.

Máte v Česku své vývojové centrum, anebo se celý výzkum a vývoj nových produktů realizuje v Nizozemsku?

V Česku a na Slovensku je pouze jedno vývojové centrum, kde testujeme krmiva pro králíky. Naši zaměstnanci však spolupracují na řadě výzkumných projektů, které De Heus realizuje v Nizozemsku a na mezinárodní úrovni. Některé projekty jsou prováděny přímo v České republice a zapojují se do nich i vysoké školy – například Mendelova univerzita v Brně.

Na jaké aspekty kvality krmiv se v rámci výzkumu a vývoje De Heus zaměřuje? Jaké konkrétní složky a prvky přispívají ke zdraví či růstu zvířat?

Kvalitní krmiva pro hospodářská zvířata by měla zajišťovat prosperitu chovatele. My se tedy ve spolupráci s ním snažíme najít optimální směs z hlediska růstu zvířat, koncentrace živin a tomu odpovídající ceny. Nejdůležitějšími složkami krmiv jsou obiloviny a olejniny a z pohledu kvality je důležité, aby v nich nebyly přítomny žádné cizorodé látky. V tomto směru bývají největším problémem plísně. Všechny suroviny, které jsou nám dodávány, proto podléhají velmi přísné kontrole a testům. Provádí se rozbor zjišťující obsah mykotoxinů, což jsou jedy, jež vznikají působením plísní v obilovinách. Obiloviny, které jsou kontaminovány, vracíme dodavatelům. Některé firmy vyrábějící krmiva přidávají do svých produktů aditiva, která ničí mykotoxiny. My to neděláme a raději přísně kontrolujeme vstupní suroviny.

Další prevencí, kterou provádíme, je ochrana proti salmonele. Ta se k člověku dostává kupříkladu vejci nebo kuřecím masem a zdrojem mohou být některé složky krmiva pro drůbež – například sójové, slunečnicové nebo řepkové šroty. I v tomto případě tedy provádíme velmi přísnou kontrolu při vstupu surovin od dodavatelů, která ročně představuje několik stovek analýz na přítomnost salmonely. Dodavatele kontaminovaných surovin vyřazujeme z naší databáze do doby, než je proveden audit a my se opět můžeme spolehnout na kvalitu surovin.

Z vašich slov usuzuji, že v oblasti výživy zvířat a kvality krmiv jsou vaši zaměstnanci odborníky ve svém oboru. Poskytujete vašim zákazníkům poradenské služby?

Máme více než 20 obchodních specialistů, kteří jsou však skutečnými odborníky ve svém oboru. Vystudovali vysokou zemědělskou nebo veterinární školu a jsou specializovaní podle druhu zvířat. Ti navštěvují naše zákazníky a pomáhají jim řešit jejich chovatelské problémy. Ovšem naši zaměstnanci nejsou pouze specialisté na výživu zvířat. Jsou totiž schopni poradit chovatelům také v oblasti obecné zootechniky, budování nových hal či stájí, stájového mikroklimatu nebo měření nežádoucích látek v ovzduší, nastavení ventilace a podobně. Naši pracovníci objíždějí farmy, poskytují konzultace, a tím si, zároveň, kontinuálně rozšiřují své obzory a získávají nové a nové zkušenosti.

Jakým způsobem jsou znalosti a zkušenosti vašich pracovníků sdíleny ve vaší online „Databázi znalostí“, k níž je přístup z vašich webových stránek?

Mimo zkušeností z terénu si naši zaměstnanci rozšiřují své znalosti prostřednictvím různých mezinárodních projektů společnosti De Heus. V naší „Databázi znalostí“ potom publikují odborné články, které vycházejí jednak z jejich vlastních zkušeností a jednak z poznatků získaných ve výzkumných centrech De Heus.

S výzkumem a vývojem nových produktů či zvyšováním jejich kvality jdou ruku v ruce investice do výroby. Do jakých projektů investuje česká pobočka De Heus v současné době?

Aktuálně realizujeme velký investiční projekt, v jehož rámci stavíme nový výrobní závod na Slovensku v Kendicích u Prešova, s celkovou investicí přesahující 10 mil. eur. Po dlouhém období, kdy se na Slovensku pouze zavíraly krmivářské výrobní provozy, se jedná o první velkou investici v tomto oboru. Půjde o nejmodernější výrobní závod na Slovensku s kapacitou 200-tisíc tun vyprodukovaného krmiva za rok. Provoz by měl být zahájen v únoru nebo březnu roku 2020. Vyrábět se budou sypké i granulované směsi pro všechny hlavní kategorie hospodářských zvířat. Z tohoto závodu chceme zásobovat zejména chovatele na východním a středním Slovensku a naším záměrem je rovněž posílit export do přilehlých částí Maďarska a Polska. Podnik bude vybaven nejmodernější technologií umožňující také hydrotermické úpravy krmných směsí, jež zajistí jejich naprostou hygienickou nezávadnost a lepší stravitelnost. Tato technologie nám rovněž umožní zapracování vysokého podílu lokálně dostupné kukuřice při zachování vysoké kvality granulí. Více o našem know-how prozrazovat nebudu, ale celkově lze říci, že tento investiční projekt přinese nejen navýšení našich stávajících kapacit, ale zároveň přispěje ke kvalitě produktů.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...