1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Devro, s.r.o.

Devro 18Zákazníci chtějí výrobky, s kterými se rychle a dobře pracuje

Jako velmi všestranný a tradiční výrobce širokého sortimentu obalů na masné výrobky je nejen v Česku známa společnost Devro. Její základy byly položeny již v roce 1933, kdy byla v severočeském Kořenově zahájena výroba salámových kolagenních střev. Po více než 85 letech jsou pilířem výroby závody v Jilemnici a ve Slavkově u Brna, ve kterých pracuje více než tisíc zaměstnanců a které tvoří klíčovou část nadnárodní skupiny Devro.

Závod v Jilemnici je dokonce hlavním výrobním závodem celé skupiny, do které patří ještě provozy ve Skotsku, Austrálii, Číně, Nizozemí a USA. Významný je nejen objemem výroby, ale i šířkou sortimentu a vlastností výrobků, které jsou zákazníky výborně hodnoceny. „Proto se také technologie používaná u nás v Jilemnici rozšířila do některých jiných závodů skupiny Devro,“ říká výrobní ředitel Petr Valenta, který zodpovídá za výrobu kolagenních střev v severočeské Jilemnici.

V jihomoravském Slavkově probíhala pouze úprava vyrobených salámových střev, avšak v loňském roce došlo k optimalizaci výroby tak, aby veškerá výroba kolagenních střev probíhala výhradně v jilemnickém závodě. „Naopak, závod Slavkov se bude zabývat pouze výrobou plastových střev. Jeho výrobu jsme reorganizovali a zefektivnili a již nyní je vidět, že konkurenceschopnost na dnešním rychle se měnícím trhu se zlepšila,“ pokračuje výrobní ředitel společnosti Devro, jejíž oba tuzemské závody jsou držiteli všech potřebných certifikátů kvality vydaných firmou Lloyd's Register Quality Assurance Limited a vlastní rovněž certifikaci Halal a Kosher.

V roce 2018, kdy si firma připomínala 85. výročí od svého založení, se podařilo navázat na pozitivní výsledky z předchozích let. „Výroba kolagenních střev probíhala v roce 2018 dle plánu. Podařilo se nám dokonce vyrobit o několik miliónů metrů kolagenních střev více, než byl náš plán. Výrobu jsme navýšili především díky trvalému zvyšování efektivity a lepšímu využívání našich výrobních kapacit,“ hodnotí Petr Valenta s tím, že hlavním výrobním cílem je vždy bezpečně, kvalitně a efektivně vyrobit požadované množství metrů.

Rostoucí míra automatizace

Společnost Devro, která je od roku 1996 součástí stejnojmenné britské skupiny, je tradičním exportérem, který má zhruba tisíc zákazníků ve stovce zemí světa. Mezi nejdůležitější exportní trhy patří země Evropy, Středního východu a Afriky, ale také jihovýchodní Asie, USA a Latinské Ameriky. O jednotlivé produkty, tedy jedlá kolagenní střeva, jedlou tubulární fólii, nejedlá kolagenní střeva a plastová střeva, je trvale vysoký zájem. „Již několik let v řadě vyrábíme na plnou kapacitu. Velikému zájmu se těší například střívka na Beef Sticks, což jsou tenké sušené salámky. Jsou velmi oblíbené v USA, ale získávají stále větší oblibu i v dalších zemích,“ navazuje výrobní ředitel.

Pozici nejvšestrannějšího českého dodavatele obalů s velkou výrobní a úpravárenskou kapacitou firma potvrzuje i pravidelnými novinkami v sortimentu. „Inovativní řešení musejí vždy zajistit, aby nová výrobková řada mohla být vyráběna v různých modifikacích tak, aby mohla být prodávána celosvětově. V praxi to znamená, že požadavky zákazníků a legislativy v jednotlivých oblastech světa se promítají do jednotlivých modifikací výrobků, které se pak liší svým složením,“ vysvětluje Petr Valenta, podle kterého zákazníci z řad masokombinátů dbají jak na vysokou kvalitu, tak i na její vysokou konzistenci.

Pod pojmem kvalita jsou myšleny nejen parametry samotných výrobků, ale také potravinářská kvalita a čistota, která je nesmírně důležitá. Samozřejmostí je, že každý výrobek musí mít perfektní „trasovatelnost“ tak, aby výrobce zákazníkům snadno doložil, z jakých surovin jej vyrobil. „V poslední době je ze strany zákazníků kladen stále větší důraz na co nejnižší náklady při výrobě. Naše výrobky tak musejí splňovat podmínky větší míry automatizace procesu u zákazníka, což se týká především manipulovatelnosti a výkonových parametrů. Jednoduše řečeno, zákazníkovi se s našimi výrobky musí rychle a dobře pracovat,“ zdůrazňuje výrobní ředitel společnosti Devro.

V roce 2019 čeká její zaměstnance řada úkolů, které ovlivní fungování celé skupiny Devro. Podle Petra Valenty je v první řadě prioritou zefektivnit jednotlivé procesy, které ve skupině probíhají. Změny se tak dotýkají nejen výroby, ale i ostatních útvarů ve společnosti. Ve výrobě bude pokračovat trend zvyšování efektivity a zavádění nových procesů a produktů. Prioritou proto zůstávají také investice. „Nejvýznamnější z nich je investice v řádu desítek miliónů korun do nového zařízení na naší přípravně polotovarů, kde instalujeme zařízení, které nahradí dosavadní namáhavou manuální práci a významným způsobem nám pomůže ve zvýšení produktivity,“ doplňuje výrobní ředitel.

Historie a světové úspěchy

Před 85 lety, kdy byl založen původní závod v Kořenově, probíhala výroba s velkým podílem lidské práce a sortiment byl poměrně malý. Postupně se sortiment rozšiřoval, navyšoval se i objem výroby a především se s rostoucími požadavky zákazníků neustále zvyšovala kvalita. Zároveň začal být kladen větší důraz na způsob úpravy střívek tak, aby byla co nejvíce usnadněna manipulace u koncových zákazníků a umožněna přesná automatická výroba. „Pro dosažení této proměny bylo nutné změnit strojní vybavení, které ve výrobě používáme. Co je však nejzajímavější, třebaže jsme výrazně zvýšili produktivitu a kvalitu výroby a ve velké míře jsme díky novým strojům automatizovali či zjednodušili výrobu, tak hlavní technologické kroky zůstaly za 85 let nezměněny, protože fungují nejlépe,“ dodává Petr Valenta s odkazem na historický vývoj, který ukazuje, že společnost Devro byla ve svém oboru vždy úspěšným průkopníkem.

Jedním z nejrozšířenějších výrobků jsou dodnes jedlá kolagenní párková střívka, která byla představena v roce 1953 jako světová novinka tehdejším podnikem s názvem Cutisin. Dnešní Devro tak bylo prvním výrobcem tohoto produktu na světě. Za více než 65 let kolagenní střívka vyzrála v mnoha směrech, avšak tradičně jsou vyráběna z vytříděné hovězí štípenkové klihovky. Sortiment se v průběhu desetiletí rozšířil na desítky kalibrů a barev. Rozvoj automatizace pak umožnil rozšíření sortimentu roubíků a uzavřených konců dle různých typů narážek. Takto široká škála umožňuje najít optimální řešení pro každý párek či klobásu.

Jedlá kolagenní střívka jsou zkrátka přirozenou alternativou a náhradou přírodních střev. Nabízejí taková řešení a varianty, o kterých se při použití přírodních střev nedá ani uvažovat. V nynějším hlavním výrobním závodě v Jilemnici je vyrábějí od roku 1963 s tím, že v roce 2006 tam došlo k zahájení provozu nové výrobní kapacity. Závod ve Slavkově byl připojen v roce 1948 a následně rozšířen v roce 1994. Původní závod v Kořenově ukončil činnost v roce 2009. O dva roky později se společnost s tehdejším názvem Cutisin přejmenovala na Devro, s.r.o., a začlenila se do systémů nadnárodní skupiny Devro, která začala psát novou kapitolu v příběhu jednoho z nejúspěšnějších zástupců českého potravinářského průmyslu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...