1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Doosan Škoda Power, s.r.o.

Doosan skoda powerNejvětší soustruh ve střední Evropě šetří čas

Turbíny z plzeňské strojírenské společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o., roztáčí elektrárny po celém světě. Firma s obratem kolem 9 miliard korun ročně realizuje komplexní inženýrské projekty od prvního návrhu až po finální dodávku. Zákazníkům instaluje výkonné strojovny stvořené pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Zaměřuje se také na výrobu náročných strojoven pro jaderné elektrárny. Protože konkurenceschopnost na globálním energetickém trhu je velká, pracuje česká strojírenská firma na vylepšování svých produktů, což obnáší například investice do strojního zařízení. „Musíme reagovat na neustálý tlak na zvyšování technické úrovně a spolehlivosti výrobků,“ říká v rozhovoru ředitel technického úseku Ing. Luboš Prchlík, Ph.D.

Pro každou strojírenskou firmu je důležitý strojní park. Ten váš se nedávno rozrostl o nové soustružnicko-frézovací centrum. Jaké výhody přináší vám, potažmo vašim zákazníkům?

Ano, v uplynutých dvou letech jsme realizovali náročnou investici do největšího CNC soustruhu ve střední Evropě od firmy Georg Ultraturn. Nové centrum umožňuje spojení všech strojních technologických úkonů potřebných k opracování rotorového hřídele o hmotnosti až 100 tun. Lze tak výrazně zkrátit průběžnou dobu opracování, a to přibližně o 50 % podle typu obrobku. V podstatě na jednom stroji obrobíme celý hřídel od hrubováni až po finální povrchovou úpravu. Tím jsme zlepšili kvalitu výrobků a zvýšili kapacitu závodu. Z celkové průběžné výroby turbíny, pro kterou je rotor klíčovou komponentou, jsme ušetřili více jak dva týdny času.

Váš závod je plný moderních strojů a zařízení. Seznámíte nás s dalšími z nich?

Disponujeme například zařízením na svařování homogenních a heterogenních rotorových materiálů. Jde o unikátní technologii, která umožňuje kombinovat v jednom rotoru materiály různých typů a lépe tak vyhovět podmínkám jejich provozu. Jednak nejsme závislí na dodávkách velkých výkovků a současně můžeme například vyrobit i zcela dutý rotor. Ten podstatným způsobem zlepšuje schopnost našich turbín reagovat na výkonové změny v síti, právě třeba v souvislosti s často diskutovanými přetoky větrné energie z Německa. Investovali jsme i do rozsáhlé modernizace a výměny řady dalších CNC obráběcích center pro lopatky, střední i velké turbínové díly. Přestavbou prošel i vyvažovací tunel, který se stal nejmodernějším zařízením svého druhu v širokém okolí. Na vynikající úrovni máme také CAD a CAM software, na němž připravujeme podklady do výroby a jeho prostřednictvím monitorujeme pohyb a stav nářadí.

Dnes je stále častěji skloňovaný pojem Průmysl 4.0. Jak proniká automatizace do vaší továrny?

V rámci projektu Industry 4.0 jsme rozpracovali několik projektů, které povedou k automatizaci některých úkonů ve výrobě. Chystáme také digitalizaci přenosu informací, a to technických i řídicích. Investujeme rovněž do dalších oblastí. Dokončujeme například rozsáhlý projekt v řízení obráběcích nástrojů. Jejich řízení a převod do 3D usnadní řešení kolizí při tvorbě programů pro obráběcí stroje.

Řadu instalací máte v zahraničí. Na začátku letošního roku jste oznámili získání už druhého projektu v Jordánském království. Prozradíte nám o něm více?

Máte pravdu, skutečně realizujeme už druhý kontrakt v Jordánském království. Po úspěšném ukončení projektu Al-Quatrana o výkonu 135 MW jsme podepsali kontrakt na dodávku zařízení do paroplynové elektrárny Zarqa. Stejně jako v prvním případě jde opět o jednotělesovou parní turbínu, tentokrát s výkonem 185 MW. Tato turbína je součástí nově budované paroplynové elektrárny o celkovém výkonu 485 MW.

Vaše turbíny obecně patří k velmi výkonným.

Ano, není bez zajímavosti, že Škoda Doosan Power drží světový primát v maximálním výkonu jednotělesové turbíny s přihříváním. Konkrétně jde o stroj s výkonem 180 MW v lokalitě Gummidipoondi nedaleko Chennai v Indii. Nyní připravujeme jednotělesový stroj s výkonem téměř 200 MW, který poputuje do Indonésie.

Na jakých dalších významných projektech aktuálně pracujete?

Dodáváme dva stroje o výkonu 300 MW do Mexika a turbínu o výkonu 350 MW do Chile. Připravujeme dodávky i řady menších a středně velkých strojů. Například realizujeme dvě největší turbíny pro elektrárny spalující biomasu Hofor Bio ve Švédsku a současně připravujeme světový unikát, parní turbínu o výkonu 300 MW, pro projekt TeesRep v Anglii, který spaluje importovanou biomasu.

Patříte k významným českým exportérům. Jaká teritoria jsou pro vás z hlediska obchodu klíčová?

Jsou to především státy na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Americe, příležitostně realizujeme také projekty v Africe a samozřejmě máme i řadu realizací v Evropě. Mezi tradiční evropské oblasti patří například Skandinávie, Polsko a Turecko. A mezi nová perspektivní teritoria se řadí Saudská Arábie, Omán, Jordánsko nebo Indonésie, o kterých jsem se už zmínil. Podmínkou úspěchu je vynikající produkt, protože na globálních energetických trzích je konkurence vysoká.

Dobrý vývoj nebo byznys nejde dělat bez motivovaných pracovníků. Z českého průmyslu zaznívá, že chybí lidé. Jak se hledají noví zaměstnanci vaší firmě?

Dlouhodobě spolupracujeme s Katedrou energetických strojů na Západočeské univerzitě v Plzni. Navázali jsme spolupráci i s VUT Brno nebo ČVUT Praha, protože máme pražskou i brněnskou kancelář. A na nezájem studentů o práci u nás si nemůžeme stěžovat. V našich řadách uvítáme především studenty s opravdovým zájmem o obor, s osobním nasazením, se schopností přicházet s novými myšlenkami a s vytrvalostí při jejich prosazování.

Jaké jsou vaše vize a plány ve střednědobém horizontu? Před jakými výzvami stojíte?

Těch výzev je hned několik, protože být nejlepší na trhu pro nás představuje jedinou šanci, jak dlouhodobě uspět. Především musíme reagovat na neustálý tlak na zvyšování technické úrovně a spolehlivosti výrobků. Konkrétně jde o účinnost našich strojů v nominálních i částečných provozech. Zlepšujeme také jejich flexibilitu a navyšujeme schopnost opakovaných startů, což souvisí s narůstajícím podílem obnovitelných zdrojů v elektrizační soustavě především v Evropě. Výzvu pro nás představuje i nevyvážené tržní prostředí, které preferuje elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích. Obdobný výkon, získaný například modernizací stávajících strojů, není tržně zhodnocen, ačkoli rovněž nezvyšuje emise oxidu uhličitého. To často vede k rozvolňování investičních záměrů našich zákazníků.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...