1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Doosan Škoda Power, s.r.o.

Doosan skoda powerČeské turbíny dobývají náročné trhy po celém světě

V oblasti těžkého strojírenství není třeba společnost Doosan Škoda Power, s.r.o., představovat. Silné postavení si podnik vybudoval jak na českém, tak na zahraničním trhu. Aktuálně má společnost rozpracované projekty ve všech segmentech energetiky od jaderných elektráren po paroplynové elektrárny, a to v Evropě i mimo ni. Zajímavé realizace dokončuje například v Dánsku, další projekty chystá ve Španělsku, daří se jí v USA, v Jižní Koreji nebo v Japonsku.

Tržní podíl společnosti a zájem o škodovácké turbíny na globálním trhu rostou každým rokem. Turbíny od 3 MW do 1200 MW společnost vyrábí s řemeslnou tradicí a s invencí, která zohledňuje současné trendy. Staví při tom na základech položených před více než sto lety. Každý rok podnik investuje nemalé prostředky do vývoje nových produktů a systémů, vylepšuje design zařízení, zvyšuje jeho spolehlivost i flexibilitu provozu. A díky těmto konkurenčním výhodám si udržuje přední postavení mezi strojírenskými firmami.

Pověstné české strojírenství

Doosan Škoda Power, s.r.o., řeší většinu svých zakázek v zahraničí, a tak má přehled o tom, jak svět vnímá české podniky. „Jejich pověst je až na výjimky dobrá. České strojírenské firmy nabízejí ve většině případů produkty plně srovnatelné se světovou špičkou,“ říká Ing. Luboš Prchlík, Ph.D., ředitel technického úseku společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o. V těžkém strojírenství, a zejména pak v oboru energetiky, je podle něho stejně jako produkt důležitá integrace, montáž, zprovoznění, zaškolení personálu a následný servis. „Je to celý řetězec, který vyžaduje spolupráci jak v rámci jedné firmy, tak zejména kooperaci různých subdodavatelů. Někdy v takto komplikovaných případech mohou převládnout partikulární zájmy jednotlivého dodavatele, a to pak může působit neprofesionálně a zkazit celkový dojem u zákazníka. Rovněž se domnívám, že se ale máme stále co učit s ohledem na stoupající požadavky lokalizace, práce podle místních norem a zapojení místních dodavatelů,“ říká Luboš Prchlík.

Řadu zakázek podnik realizoval nejen v Evropě, ale také v Latinské Americe, na Středním východě nebo v Indonésii. Zároveň se chystá pokračovat v expanzi na nová teritoria, zejména na vyspělé trhy, jako jsou Spojené státy americké, Jižní Korea nebo Japonsko. „V tomto směru byl minulý rok obzvláště úspěšný. Realizujeme zakázku turbín v Michiganu, na korejském ostrově Jeju a rovněž připravujeme projekt do Japonska, konkrétně do oblasti v blízkosti hlavního města Tokia,“ konstatuje ředitel. Dobré zakázky získala společnost i na starém kontinentu. Dva významné projekty řeší v Dánsku. Nesou jména Hofor Bio4 a ASV6 a týkají se dodávek do tepláren spalujících biomasu. Jedná se o principiálně odlišné projekty, a to jak velikostí, tak i konfigurací turbosoustrojí. Oba však shodně zahrnují realizaci téměř kompletní strojovny a montáže. „Tady právě jako firma narážíme na specifické náklady spojené s prací podle místních norem a legislativy upravující podmínky práce na stavbách,“ vysvětluje Luboš Prchlík.

Dobré jméno v Dánsku

V severském státě je společnost už dobře zapsaná. Koncem loňského roku tady s úspěchem usadila turbosoustrojí na základovou konstrukci kogenerační elektrárny ve městě Kalundborgu. Soustrojí se skládá z unikání dvoutělesové parní turbíny s odpojitelným nízkotlakým dílem, z převodovky a z generátoru. Vysokotlaká turbína váží 34 tun a nízkotlaká 29 tun, což svědčí o náročnosti a vysokých požadavcích na preciznost celé realizace.

Po usazení turbosoustrojí práce pokračovaly montáží ocelových konstrukcí a přípravou na první fázi potrubářských prací. Souběžně s usazením turbíny a doprovodných náležitostí probíhala montáž ocelové konstrukce haly. Projekt pokračuje montážními pracemi ostatních technologií strojovny, které vyvrcholí „horkými“ zkouškami turbíny. Ty jsou plánovány na srpen letošního roku. Celý projekt by měl být dokončen a předán do rukou zákazníka do konce roku 2019. Aby turbína o maximálním výkonu 25 MW této hranice dosáhla, musí do ní být vháněna pára o teplotě 540 °C pod tlakem 100 barů. Po dokončení bude turbína připojena k místní tepelné a elektrické síti. Celá realizace je součástí přechodu elektrárny na udržitelnější formu provozu, jehož součástí je i využívání dřevěných odštěpků z udržitelných zdrojů, které by v budoucnu měly nahradit uhlí.

Projekty v Peru i v Izraeli

Před sebou má společnost i další projekty. „Za zmínku určitě stojí například dodávka dvou obdobných turbín do Španělska – Huelva a Puertollano. Jedná se o 40 MW stroje s přihříváním, s velmi vysokou účinností. Opět jde o zařízení do elektráren spalujících biomasu, konkrétně zbytky ze zpracování oliv. Klíčová je rovněž dodávka dvou strojů dle API norem do rafinérie Talara v Peru,“ prozrazuje další plány společnosti Luboš Prchlík.

Vedle dodávek nových zařízení se společnost zaměřuje i na servis strojů, a to velmi úspěšně. „Poskytujeme jak základní servis a generální opravy, dlouhodobý servis společně se zajištěním disponibility zařízení. Zároveň dokážeme nabídnout kompletní modernizaci strojů s výrazným zvýšením účinnosti,“ vysvětluje ředitel. Zajímavým projektem je v tomto ohledu náhrada turbíny Mishor Rotem v Izraeli. Zákazník v tomto případě požaduje náhradu stávající turbíny pracující v chemickém procesu. Záměrem je také navýšení výkonu a současně maximální zachování původního zařízení. Výzvou je minimální doba nutná k výměně soustrojí.

Bez investic to nejde

Těžké strojírenství je poměrně tradiční obor, ovšem i do něho pronikají novinky a trendy. „Zákazníci poslední dobou nahlíží i na poměrně složité dodávky jako na spotřební zboží s krátkým termínem dodávky a nízkými náklady. Velmi tvrdě je posuzovaná návratnost investice, a to nejen u nových strojů, ale i u modernizací. Penalizace za nedosažený výkon, respektive nesplnění jiných technických parametrů tak dosahují dříve nemyslitelných úrovní. Je tak třeba velmi pečlivě vážit každou nabídku a důsledně sledovat náklady i kvalitu během realizace,“ dodává Luboš Prchlík. Jako každá moderní firma i Doosan Škoda Power, s.r.o., investuje do vybavení podniku a moderních technologií. Z unikátních investic z poslední doby je možné zmínit pořízení univerzálního obráběcího centra na turbínové rotory Georg. Společnost také průběžně vkládá peníze zejména do IT prostředků, které zefektivňují plánování výroby.

Aktuálně strojírenský podnik zaměstnává více než 1100 lidí. Výrobní zázemí má společnost v Plzni, kde pro ni pracují hlavně lidé z regionu. „Máme i kolegy z řady evropských zemí na jih, na východ, ale i na západ od České republiky, a to zejména v obchodním oddělení nebo v inženýringu,“ doplňuje ředitel technického úseku. Vize pro rok 2019 má strojírenská firma jasné – ráda by úspěšně dokončila rozpracované projekty a získala nové obchodní případy. „Jde hlavně o projekty ve všech segmentech energetiky – od jaderných elektráren po paroplynová zařízení,“ uzavírá Luboš Prchlík.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...