1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Chvaletice, a.s.

Elektrarna Chvaletice 1 14Nový majitel chystá rozsáhlou modernizaci

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice o celkovém instalovaném výkonu 800 MW změnila v září 2013 majitele. Severní energetická, a.s, plánuje zásadní modernizaci a ekologizaci elektrárny.

A to i přesto, že zdroj využívá nejzdařilejší systém odsíření hnědouhelných elektráren v České republice. Více o rozvoji Elektrárny Chvaletice prozradil Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel a místopředseda představenstva.

V roce 2013 jste koupili Elektrárnu Chvaletice, a vstoupili jste tak na trh s elektřinou a teplem. Je možné tento krok již zhodnotit?

Elektrárnu Chvaletice jsme koupili převzetím akcií loni v září. Za sebou máme teprve několik měsíců, takže aktuálně není možné hodnotit přínosy tohoto kroku. Severní energetická, a.s., nicméně vstoupila na energetický trh nejen jako těžební společnost s právem dobývat uhlí v severních Čechách, ale můžeme ho nyní používat i pro výrobu elektrické energie a tepla ve vlastní elektrárně. Severní energetická se tak, potenciálem výroby elektrické energie, zařadila na žebříčku českých energetických společností někde za společností ČEZ a EPH. Zda se předpoklady, se kterými jsme do tohoto nákupu šli, naplnily nebo ne, budeme moci zhodnotit až po uzavření prvního hospodářského roku.

Můžete nám Elektrárnu Chvaletice představit blíže? Jaký je její instalovaný výkon? Jaká technologická zařízení využívá? Kolik elektřiny ročně vyrobí?

Přestože má již něco za sebou, Elektrárna Chvaletice patří k nejmladším hnědouhelným elektrárnám v České republice. Umístěna je ve východních Čechách v blízkosti města Přelouč a na břehu řeky Labe. V kombinovaném cyklu (kogeneraci) vyrábí elektřinu a teplo, byť tepelná energie není dodávána ve velkém rozsahu.

Elektrárna Chvaletice má čtyři bloky po 200 MW, takže celkový instalovaný výkon je 800 MW. Bloky se dají řídit v poměrně širokém výkonovém rozsahu (50 až 100 %), což není příliš obvyklé. Zařízení umožňuje i krátkodobé odstávky, například během víkendu. Zajímavostí je, že Elektrárna Chvaletice má nejvyšší komín v České republice, který dosahuje přes 300 metrů. Ještě dodám, že v současné době v elektrárně pracuje asi 250 zaměstnanců.

Elektrárna Chvaletice využívá tzv. odsiřovací zařízení. Na jakém principu funguje? Jaká je účinnost tohoto zařízení?

Odsiřovací zařízení bylo v Elektrárně Chvaletice instalováno podobně jako u dalších elektráren v České republice v průběhu 90. let minulého století. Technologicky se používají mokré vápencové vypírky ve dvou absorbérech. Jde o protiproudé mokré praní kouřových plynů. Zvláštností tohoto zařízení je, že spaliny nejdou do komína, ale do chladících věží. Účinnost odsíření je nějakých 98 %, pokud jde o rozdíl mezi vstupem a výstupem. Odborná energetická veřejnost uznává, že jde o nejzdařilejší odsíření v rámci hnědouhelných elektráren v České republice.

Kromě elektřiny produkuje Elektrárna Chvaletice také teplo v rámci kogenerace. Kolik tepla se v elektrárně vyrobí a kdo patří k jeho hlavním odběratelům? Plánujete rozšiřování výroby tepelné energie?

Limit rozšiřování výroby tepelné energie je dán její potřebou v okolí. Kromě Přelouče, která je vzdálena asi 10 km od elektrárny, je dalším městem v okolí Kolín. Přibližně 30 km od elektrárny pak najdeme východočeská města, jako je Hradec Králové nebo Pardubice, které mají dodávky zajištěny z elektrárny Opatovice.

Teplo z Chvaletic je distribuováno zejména v areálu elektrárny, který není malý a kde se nachází poměrně velký strojírenský podnik. Postupně se rozšiřoval horkovod do okolí Chvaletic a obce Trnávka. Je vidět, že dodáváme teplo především do okolí a roční objem dodané tepelné energie fluktuuje podle toho, jak se ve strojírenském závodě vyrábí, protože tato společnost patří k našim významným odběratelům tepla. Celková dodávka tepelné energie z Elektrárny Chvaletice v posledních dvou letech nepřesáhla 150-tisíc GJ, v areálu elektrárny se spotřebují asi 2/3 z toho. Elektrárna prodává teplo i společnosti ČEZ Teplárenská, která ho distribuuje koncovým odběratelům ve Chvaleticích a Trnávce. Této společnosti teplo prodáváme za velmi příznivou cenu, a to za 148 korun za GJ.

Vedlejším produktem výroby v elektrárně je popílek, struska nebo energosádrovec, s nimiž rovněž obchodujete. Kde nacházejí tyto vedlejší produkty uplatnění? Jak je možné je zužitkovat?

Elektrárna Chvaletice produkuje vedlejší produkty, které jste vyjmenovala. Jejich roční výroba záleží mj. na kvalitě uhlí, obsahu popela nebo vody v uhlí. Za rok vyprodukujeme asi 1,3 milionu tun vedlejšího odpadu. Většinu produktů máme certifikovaných pro stavební účely. O popílek mají velký zájem cementárny a betonárny, protože tento produkt přidávají do betonu a tím šetří cement. Cementárny zase popílek dokážou využít jako palivo, protože je tam nějaký nedopal a kromě toho ho využívají i jako podporu slinutí.

Energosádrovec využívají firmy, jako je například společnost Knauf Insulation. Tato společnost ho zpracovává při výrobě sádrokartonových desek. Moc velký zájem naopak není o strusku. Tu, kterou neprodáme, smícháme do čtvrtého produktu, který se jmenuje stabilizát, a ten se poté ukládá v rámci rekultivace za elektrárnou na složiště. Pokud to shrnu, tak asi 12 % z celkové produkce se nám daří prodat, snad se nám toto číslo podaří v budoucnu zvýšit.

Jaká je aktuální situace na trhu s elektřinou a jaký můžeme očekávat další vývoj? V roce 2013 šly ceny silové elektřiny dolů, můžeme očekávat další zlevňování?

Vývoj cen elektřiny se velmi těžko odhaduje. Osobně si ale myslím, že s cenou elektřiny se již dolů příliš jít nedá. Řekl bych, že aktuálně jsme na samotném cenovém dnu, protože pak by prostě zkolaboval celý systém zásobování elektřinou. Otázkou je, co udělají politici, ať už v Bruselu, nebo v České republice například v oblasti obnovitelných zdrojů, které tvoří podstatnou část koncové ceny elektřiny. V současné době se také objevují opatrné zprávy o finančním růstu, takže se snad již česká ekonomika zdvihá. I proto věřím tomu, že už jsme, co se týká ceny elektřiny, na úplném dnu.

Už jste se zmínil, za jakou cenu prodáváte svým zákazníkům teplo. Jaká je cena elektřiny, s níž obchodujete? Kdo patří k vašim hlavním zákazníkům, resp. na jakou cílovou skupinu se zaměřujete?

Na vaši první otázku existuje jednoduchá odpověď – elektřinu prodáváme za takovou cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit. Naše společnost se zaměřuje na obchodování s elektřinou, přičemž se snažíme co nejvíce uplatit tu naši. Elektrárna Chvaletice je držitelem licence na obchodování – má své tradingové dovednosti a kapacity. Obchodujeme na burzách v České republice i v Německu, ale obchodujeme také na základě bilaterálních vztahů. Některé z nich jsou dlouhodobější, takže máme například kontrakty nejen na letošní rok, ale také na rok 2015. Kromě toho máme také asi 400 aktivních smluv s koncovými odběrateli.
Naším největším zákazníkem je například společnost Kronospan, máme ale také klienty typu základní školy, nemocnice, státní instituce apod. Nedodáváme a ani nebudeme dodávat retailovým zákazníkům. Nabízíme také podpůrné služby pro přenosovou soustavu, takže máme širokou škálu produktů, z nichž každý má trochu jinou cenu.

V současné době jsou v ČR hitem tzv. elektronické aukce. Zapojuje se do nich i vaše společnost, popř. zvažujete tuto možnost?

Aukcí se účastníme, nicméně jen těch, které pořádají přímo potenciální zákazníci. Někdy se jedná o výběrové řízení, jindy je to děláno formou aukce. Do takových aukcí jdeme, protože víme, jakého zákazníka máme proti sobě. Elektronických aukcí jako takových se neúčastníme, a to z jednoho prostého důvodu – nikdy nevíte, koho máte při elektronické aukci proti sobě a kdo je partnerem smluvního vztahu.

Jaké jsou vaše další plány, co se týká rozvoje Elektrárny Chvaletice a prodeje elektřiny a tepla? Jaké novinky pro letošek chystáte?

Chystáme modernizaci elektrárny, protože v současné době nesplňuje ekologické limity, kterým budou muset velké výrobny dostát po 1. lednu 2016. Aktuálně máme tolik uhlí, že si myslíme, že budeme schopni elektrárnu provozovat s roční výrobou nad 4 TWh ještě po dobu nějakých 17 let. Proto ji musíme ekologizovat a zajistit generální opravy, aby se nezvyšovala poruchovost zařízení.

Připravujeme projekty, které zajistí snížení produkce emisí NOx, abychom dostáli limitu, který bude v budoucnu platit. Odsíření je ve stavu, který umožňuje dosáhnout těchto limitů již dnes, nejen díky technologiím, ale také díky uhlí, které do elektrárny vozíme ze severních Čech, protože to má nižší obsah síry. Budeme muset například rekonstruovat elektrostatické filtry, protože ty jsou také na hranici životnosti, a to i z toho důvodu, že původní majitel (společnost ČEZ) s provozem této elektrárny dále nepočítal.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...