1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Karlovarska nem 19Naše týmy se semkly a pracovaly na hranici možností

Karlovarský kraj patřil během jarní covidové vlny k nejpostiženějším regionům v České republice. V nemocnicích v Chebu a v Karlových Varech tak zdravotníci museli zvládnout obrovský nápor pacientů s těžkým průběhem nemoci. Nebylo by to možné bez velkého nasazení lékařů, zdravotních sester i ostatního personálu. „Oporou byly jednoznačně jednotlivé pracovní týmy, které se semkly a měsíce odváděly skvělou práci na hranici svých možností,“ říká v rozhovoru MUDr. Josef März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Karlovarský kraj patřil v souvislosti s onemocněním COVID-19 k nejpostiženějším regionům v republice. Jaké byly pro vaši nemocnici poslední měsíce?

Jarní pandemická vlna byla velmi náročná, chebská nemocnice byla navíc v okrese, který byl zbytku republiky zcela uzavřen a počty hospitalizovaných v té nejexponovanější době dosahovaly stovky, což je na tak malou nemocnici opravdu hodně. Denně přijelo i 20 sanitek s nově nakaženými pacienty, kteří vyžadovali nemocniční péči. Bez transportů do jiných zařízení se celá situace nedala zvládnout. Nicméně situaci jsme zvládli.

Karlovarská nemocnice pak ale zastávala v kraji pozici největší covidové jednotky s největším počtem intenzivních lůžek.

Ano. Došlo k reprofilizaci řady oddělení, kde vznikala další covidová lůžka, omezovali jsme plánovanou péči. Akutní péči včetně operativy a onkologické péče jsme zajišťovali nepřetržitě. Celkem bylo v obou nemocnicích hospitalizováno 2750 covid pozitivních pacientů.

Jak se vám podařilo situaci zvládnout? Co vám pomohlo? Bylo to například veliké nasazení zdravotníků?

Velkou oporou byly jednoznačně jednotlivé pracovní týmy, které se semkly a měsíce odváděly skvělou práci na hranici svých možností. Jsem hrdý, že naši zdravotníci berou své povolání jako poslání a jsem jim vděčný, že to nevzdali, situace opravdu nebyla vůbec jednoduchá. Kromě péče o pacienty v nemocnicích jsme museli zvládnout zajistit v Karlových Varech a v Chebu také provoz odběrových míst, od ledna také provoz čtyř očkovacích center v Karlovarském kraji. Celou situaci jsme zvládli také díky připravenému krizovému plánu, který jsme si vyzkoušeli v loňském roce. Od září loňského roku jsme též řešili nákup dalšího přístrojového vybavení nezbytného nejen pro péči o covidové pacienty, zajistili jsme dostatečného množství ochranných pomůcek, posílili rozvody kyslíku či instalovali nové odpařovače kyslíku pro bezproblémovou dodávku kyslíku až k lůžku pacienta.

Je něco, co vás poslední měsíce naučily?

Určitě to, že nemocnice v Karlových Varech i v Chebu jsou kvalitní a schopné se adaptovat na krizový stav, zejména díky kvalitním týmům a jejich nasazení. I proto chceme a snažíme se týmy posílit, doplnit a umožnit jim práci v dobrém a vybaveném prostředí.

Jaký je stav v regionu a ve vaší nemocnici dnes?

Region se zklidnil, počty pozitivních pacientů klesly, hospitalizovaných pacientů s covidem jsou nyní jednotky. Jednotlivá oddělení jsou již zpět ve svých prostorách, covidová oddělení jsme zrušili. Obnovili jsme plánovanou operativu ve všech oborech a provoz na všech ambulancích jede naplno. Nyní se snažíme vypořádat s následky pandemie, především se zdravotními obtížemi těch, kteří měli těžký nebo středně těžký průběh nemoci, která zanechala následky, například naše rehabilitace se věnuje pacientům s post covidovými dýchacími obtížemi, a také s obtížemi těch, kteří odkládali svá vyšetření, nebo jim byla odložena plánovaná operace.

Mohli jste v poslední době začít řešit záležitosti běžného provozu nebo se věnovat jiným onemocněním? Nebo se z náročného období budete vzpamatovávat dlouho?

Jak už jsem říkal, najeli jsme v podstatě na standardní provoz, nicméně určitě se budeme snažit i během léta umožnit alespoň částečný odpočinek a dovolenou našim zaměstnancům. Doba také ukázala, že je nutné týmy doplnit a stabilizovat – i proto nabízíme nadstandardní podmínky novým lékařům, včetně náborových příspěvků.

Měli jste čas přemýšlet nad dalším rozvojem nebo investicemi do vaší nemocnice? Jaké jsou v tomto ohledu vaše plány?

Rozvoj našich nemocnic a jejich modernizace, včetně přístrojové, běží nepřetržitě, je třeba dívat se dopředu. Nejrozsáhlejší investicí je momentálně běžící přestavba chebské nemocnice, která čítá investici v řádu 500 miliónů korun a s jejím dokončením se počítá na jaře roku 2022. V Chebu tak vznikne v podstatě nová kompletní nemocnice s kvalitním zázemím pro zaměstnance i pacienty, včetně kvalitního vybavení. Myslím, že spolu s nabídkou města na možnosti ubytování a trávení volného času přispěje k atraktivitě nemocnice pro nově příchozí personál. Další investicí je pak obnova a doplnění přístrojového vybavení obou nemocnic z fondů EU, v Karlových Varech pak pokračující práce na takzvaném generelu, tedy dokončení komplexní přestavby nemocnice, včetně zajištění onkologického centra pro kraj, rozšíření kapacity urgentního příjmu 1. typu a další. Tou první na řadě pak bude v roce 2022 stavba kompletně nových prostor transfusního oddělení.

Jaký je aktuální stav zdravotníků ve vašem zařízení? Máte dostatek lidí?

Personální situace ve většině oborů je relativně stabilizovaná, naší velkou snahou je však posílení týmů v určitých oborech a obsazení několika klíčových pozic v souvislosti především s generační výměnou. Zásadními obory jsou v tuto chvíli interní oddělení v Chebu a plicní v Karlových Varech. Nabízíme velmi dobré platové podmínky, zajímavé benefity, vzdělávání a pro nové lékaře také krajský příspěvek ve výši až 600-tisíc korun a pro sestry až 150-tisíc korun. Náš kraj nabízí zázemí pro celé rodiny – práci, bydlení, školy, školky a bohaté sportovní i kulturní vyžití. Včetně například řady sportovních aktivit pro děti, což považuji na velké plus. Jsme atraktivní kraj světoznámého lázeňského trojúhelníku uprostřed nádherné přírody.

Před jakými výzvami podle vás nyní stojí české zdravotnictví? A lze říci, že poslední náročný rok nás mohl připravit na obdobné krize, pokud by v budoucnu přišly?

Myslím, že je nutné i s výhledem do budoucna uvažovat nad propojením a určitou mírou elektronizace a sdílení pacientských dat. Hlavně ale nad personálním obsazením zdravotnických zařízení a adekvátním mzdovým ohodnocením zdravotníků v ČR obecně. Přístroje doplníme, ale musí je mít kdo obsluhovat.

Karlovarská krajská nemocnice má pod sebou dvě zařízení – nemocnici v Karlových Varech a nemocnici v Chebu – jak mezi sebou spolupracují? Liší se například svým zaměřením nebo odděleními?

Nemocnice v Karlových Varech se stále více profiluje jako spádové krajské zařízení, včetně specializované péče. Nemocnice v Chebu má být, a snažíme se ji takto i v dostavbě a vybavení koncipovat, kvalitní okresní nemocnicí se základními obory, včetně porodnice. Spolupráce obou nemocnic, respektive její podpora je nezbytná a chceme ji více podpořit.

S jak velkým ročním rozpočtem hospodaříte? Co tvoří hlavní zdroj vašich příjmů? A jak vnímáte obecně financování českého zdravotnictví?

Hlavním zdrojem jsou jednoznačně příjmy z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven, náš rozpočet se pohybuje kolem 1,7 miliardy korun. Obecně si myslím, že je nezbytné vynaložit na zdravotnictví větší prostředky, například zvýšením platby za státní pojištěnce, samozřejmě s dopracováním účelné páteřní sítě krajských a fakultních nemocnic.

Je něco, na co se nyní těšíte, nebo co si přejete?

Přeji si, aby možná další vlna covidu byla co nejplošší a nevyřadila nás znovu z provozu. A aby týmy, které máme a vážíme si jich, zůstaly, nepodlehly určitému posttraumatickému syndromu. I když třeba nemohou úplně vypnout a odpočívat, protože lidé budou dále stonat a postarat se o ně musíme. Aby věděli, že si jejich práce vážíme. Rád bych také dodal, že náš kraj a naše obě nemocnice jsou opravdu hezké a nabízejí mnohé. Není to reklamní slogan, ale upřímně míněný fakt a rádi přivítáme nové kolegyně a kolegy, kteří mají zájem a chtějí mít medicínu nejen jako povolání.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...