1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

KLEMENT, a.s.

Klement 17Vždy o krok vpřed díky komplexním dodávkám technologií a staveb

Jen málo průmyslově zaměřených společností dokáže svým zákazníkům nabídnout kvalitní a komplexní služby hned v několika oborech. Jednou z těch, které to dovedou, je již od roku 1990 společnost KLEMENT sídlící v Hliňanech u Ústí nad Labem.

Jako generální dodavatel, který má zhruba 230 zaměstnanců a roční obrat blížící se miliardě korun, realizuje náročné projekty ve stavebnictví, strojírenství i energetice, kde se objem jednotlivých zakázek pohybuje v řádu stovek milionů korun s výrazným podílem výroby ve vlastních střediscích.

V období posledních let byly pro rozvoj společnosti důležité nejen tendry a dokončené stavby, ale také opatření ovlivňující samotný její chod. Takovým krokem byla zejména loňská restrukturalizace, v rámci které došlo ke vzniku holdingové struktury, v níž vedle kmenové firmy KLEMENT, a.s., fungují také další dvě výrobně zaměřené společnosti, a to KLEMENT Construction, a.s., a TRANSPORTA Technology, s.r.o. „Naše společnost je rozsáhlá, takže šlo o náročný proces. Povedlo se nám ale nastavit strukturu tak, abychom si navzájem nekonkurovali a na trhu dokázali samostatně prezentovat své možnosti, kdy v konečném výsledku efektivně využíváme spolupráci jednotlivých společností,“ říká technický ředitel Ing. Zdeněk Urban, podle kterého byl v uplynulém roce ještě cítit útlum trhu, zejména v segmentu stavební výroby.

Stěžejní projekty?

Letošní oživení ekonomiky se má naplno projevit s odstupem, tedy až v letech 2018 a 2019, což je dáno charakterem zakázek, na kterých společnost KLEMENT dlouhodobě pracuje. Jaké to jsou? Tak například v březnu tohoto roku předala společnosti ČEZ dokončenou a na nejvyšší možnou úroveň modernizovanou Elektrárnu Ledvice v severních Čechách, kde realizovala stavební i technologické části včetně zpracování projektové dokumentace. „Elektrárna Ledvice byla jedním z našich stěžejních projektů v rámci výstavby nových energetických zdrojů. Dodávali jsme kompletní stavební část pro zauhlování nového i starého bloku, odsíření nového bloku a zejména kompletní řešení části zpracování a nakládání s vedlejšími energetickými produkty, tzv. VEP,“ popisuje technický ředitel s tím, že v podobných projektech pokračovali také v případě elektráren Počerady a Prunéřov II, kde probíhala komplexní obnova.

Právě v energetice se do budoucna skrývá velký potenciál, protože v nejbližších letech bude sílit tlak na ekologizace stávajících uhelných zdrojů. Je to dáno tím, že legislativa Evropské unie dlouhodobě směřuje ke snižování emisí, což postupně začíná platit i pro menší výrobce energie. To však zdaleka není jediný trend. „Od výstavby a rekonstrukcí uhelných elektráren jsme se přesunuli do oblasti distribuční soustavy, kde jsou zapotřebí modernizace a výstavby nových transformoven. Tři projekty máme nyní ukončeny a další dva provádíme ve spolupráci s našimi partnery,“ upřesňuje Zdeněk Urban. V tomto segmentu je klíčová spolupráce se společnostmi ČEZ Distribuce a ČEPS.

Rekonstrukce památek i železnic

Přestože první pohled naznačuje silnou orientaci na energetiku, společnost KLEMENT je svými partnery i konkurenty tradičně vnímána především jako stavební firma. „My přitom zhruba 50 % ročního obratu děláme v technologiích a ve strojírenství, protože disponujeme vlastní výrobou ocelových konstrukcí i střediskem obrábění, kde vyrábíme velké zakázky nejen pro důlní průmysl,“ vysvětluje technický ředitel, který za hlavní přednost celého holdingu považuje nejen multioborové zaměření, ale také komplexnost od projekce až po finální realizaci v každé oblasti. Tak je tomu i v sektoru stavebnictví, ve kterém sice přetrvává krize způsobená absencí koncepčního řízení ze strany státu či odlivem kvalifikovaných sil, ale navzdory tomu přicházejí také pozitivní zprávy. „V segmentu stavebních zakázek se nyní podílíme například na projektech rekonstrukcí historických památek v Praze. Mediálně známý je také hřebčín v Kladrubech, kde jsme v roce 2015 ve sdružení firem dokončili kompletní rekonstrukci. Byl to pro nás opravdu prubířský kámen, protože památkově chráněné objekty vyžadují vzhledem k legislativním i odborným požadavkům úplně jiný přístup než stavby na „zelené louce“,“ zdůrazňuje Zdeněk Urban, podle kterého si tým ze stavební divize dokonale vyzkoušel, jaké to je odvádět nadstandardní práci daleko za hranice běžné pracovní doby.

Z dalších prestižních stavebních zakázek společnost KLEMENT realizuje a v současné době již předává dílo výstavby tréninkového areálu vodních sportů Labe Aréna Štětí s unikátním simulátorem pro kanoisty. Aktuálně je v přípravě, mimo jiné, rozsáhlá modernizace toalet v pražském metru, která bude probíhat ve čtyřech etapách, a dále probíhá výstavba Datového centra pro společnost T-Mobile v pražské Hostivaři. Samostatnou kapitolou jsou železniční stavby, konkrétně trať Ústí nad Labem – Střekov – Děčín, kde se povedlo úspěšně dokončit stavbu zkapacitnění stávající trasy kolejové dráhy, která obsahovala prakticky všechny stavební i technologické výkony běžné v tomto oboru. Ve výčtu všech činností však schází ještě důlní průmysl. „Celé odvětví je v očekávání, zda a jak budou prolomeny těžební limity v severních Čechách, kde se připravují projekty v řádu miliard korun. Věříme, že jsme potenciální partner pro těžební společnosti, protože umíme navrhnout, vyrobit a instalovat zařízení pro dopravu uhlí i zajistit rekonstrukce stávajících technologických celků,“ vyjmenovává technický ředitel společnosti KLEMENT.

Investice jsou nutnost

Aby tomu tak bylo i v dalších letech, věnují v Hliňanech patřičnou pozornost také investicím, ať už do nového zázemí či do strojní mechanizace a technologií. „Za poslední tři roky jsme do rozvoje společnosti investovali nemalé množství vlastních finančních zdrojů. Vnímáme, že od zákazníků jsou kladeny stále vyšší nároky, takže logickým krokem byly například investice do kvalitnějších zařízení. Víme, že rozvoj je nutnost,“ doplňuje Zdeněk Urban. Kromě rozšíření pracovišť v rámci ředitelství, kde vznikla nová administrativní budova s projekcí a zasedacími místnostmi, investovali zejména do mechanizace pro kolejové stavby včetně vybavení pro práci na železnici. Ve strojírenské výrobě to byla instalace nového obráběcího centra, které vyšlo na 12,5 milionu korun a jehož hlavní přínos spočívá ve významném zrychlení výroby.

Pro ni by samozřejmě uvítali nové kvalifikované pracovníky, ale situace na trhu práce tomu zatím příliš nenahrává. Chybějí především stavbyvedoucí, projektoví manažeři a prakticky všechny dělnické profese. Aby mohli vyhovět všem poptávkám, museli by výrobně personální kapacity navýšit o 10 až 15 %. „Častokrát ale není kam sáhnout, situace je nyní ve všech odvětvích průmyslu stejná,“ dodává zástupce společnosti KLEMENT, která chce i nadále posilovat svoji pozici u zákazníků, partnerů a veřejnosti. A to díky přímému jednání a kvalitě, jež je dlouhodobě ověřena řadou náročných projektů od technologických celků v energetickém a důlním průmyslu, přes bytovou i občanskou výstavbu a inženýrské sítě, až po dopravní stavby či výrobu ocelových konstrukcí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...