1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

KOVOSVIT MAS, a.s.

Snažíme se zákazníkům přinášet ucelená řešení

KOVOSVIT MAS 2 14Akciová společnost KOVOSVIT MAS se sídlem v Sezimově Ústí si letos připomíná 75. výročí založení a v současné době je předním českým i evropským výrobcem obráběcích strojů, soustruhů či speciálních technologií, který působí i v zahraničí. Nabízí komplexní řešení v oblasti obrábění a své aktivity hodlá v blízké budoucnosti rozšířit i do dalších zemí, jako je Indie, Čína i Amerika.

Kromě toho jsme s obchodním manažerem společnosti Ing. Danielem Horským hovořili také o jejich úspěšném stroji MCU 1100V či o změně obchodní strategie, kterou firma v současné době zavádí.

Na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu získala vaše společnost Zlatou medaili za inovaci, konkrétně za obráběcí stroj MCU 1100V – 5X. Co pro vás toto ocenění znamená? Můžete nám více přiblížit tento výrobek?

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je pro nás prestižní přehlídkou toho nejlepšího z oblasti strojírenství, co se v současné době u nás i ve světě vyrábí. Je to otázka prestiže a zviditelnění značky. Ocenění, které jsme získali, si velmi vážíme, zejména z toho důvodu, že pětiosé obrábění se z hlediska budoucnosti stává jedním z našich nosných produktů. KOVOSVIT spatřuje v tomto oboru a v těchto typech strojů svou budoucnost. Vzhledem k tomu, že do této kategorie bylo přihlášeno mnoho strojů od různých dodavatelů, a to v rámci Evropy i celého světa, má pro nás získané ocenění velkou váhu. Jsme přesvědčeni o tom, že z hlediska parametrů dosahují naše stroje špičkové mezinárodní úrovně a stroj typu MCU 1100V svými technickými parametry dokonce v běžném měřítku nemá konkurenci.

Čím podle vás MCU 1100V zaujal porotu?

Určitě svou komplexností. Na tomto stroji jsme použili několik technickým inovací, například termostabilizaci. Při jeho vývoji jsme zužitkovali poznatky, které jsme získali z menšího a staršího stroje MCU 700. Následně jsme se zaměřili ale na vyšší produktovou řadu a využili další technické inovace, které v KOVOSVIT-u vyvíjíme v rámci různých projektů. Jak už jsem řekl, tou nejdůležitější inovací je termostabilizace, díky které má stroj vyšší přesnost. MCU 1100V navíc umožňuje obrábět obrobky až do hmotnosti dvou tun. Nabízíme také unikátní řešení zásobníku nástrojů, máme k dispozici až 340 pozic.

Kolik výrobků máte aktuálně v nabídce?

Z hlediska šíře sortimentu jsme jedna z největších firem v Evropě. Nabízíme jak univerzální hrotové soustruhy, frézové přístroje, speciální technologie, či multifunkční stroje. V portfoliu máme asi 130 produktů a patříme v Evropě ke špičce v našem oboru.

Na čem stavíte vaši obchodní strategii?

Obchodní strategie je v principu velmi jednoduchá. Snažíme se zákazníkovi přinést ucelené řešení. Z obecného pohledu je současný trend takový, že nestačí nabízet pouze stroj, ale celé řešení. To se může v různých oblastech projevit různě. Pro někoho spočívá komplexní řešení v tom, že mu prodáme zpracovanou technologii na konkrétních dílech, pro dalšího představuje komplexnost skutečnost, že součástí nákupu stroje je i balík servisních služeb. Nechceme být výrobcem a dodavatelem pouze strojů, ale chceme dodávat celá řešení, a to i v oblasti investičních celků. Proto se začínáme výrazně profilovat i do dodávek technologických celků a výrobních linek.

Vaše stroje exportujete i do zahraničí. Kam konkrétně?

Nejdůležitější je pro nás domácí trh a dále pak země Společenství nezávislých států s preferencí na Rusko. Ale dodáváme prakticky do celého světa. Tím, že zákazníkům nabízíme celá řešení, chceme být v přímé komunikaci se zákazníkem a nechceme pouze elektronicky nebo telefonicky distribuovat nabídky na konkrétní stroje. Je to tlak na přímou účast u zákazníka v jeho firmě, abychom měli možnost poznat jeho potřeby, identifikovat, čím mu skutečně zajistíme určitou přidanou hodnotu, poradit mu, zda jeho výběr konkrétního stroje je správný, zda bychom pro něj neměli lepší řešení.

Jaký způsob prodeje vašich výrobků považujete za nejefektivnější?

V tuzemsku působíme přímo, prostřednictvím našich prodejců, kteří každý den objíždějí naše zákazníky. Chceme pro ně být partnerem, a to i v okamžiku, kdy zákazník aktuálně žádný stroj nepotřebuje. Naši další strategií je ve stejné rovině působit i na zahraničních trzích. Proto jsme založili dceřinou společnost v Polsku, a ta de facto postupuje stejným způsobem. Kromě toho jsme v roce 2012 společně s ruským partnerem založili společný podnik v Ruské federaci.

Pocítili jste ve vaší společnosti ekonomickou recesi? Dotkla se nějakým způsobem prodeje a obchodu?

Určitě, tržby KOVOSVIT-u se propadly velmi výrazně, stejně jako většina našeho segmentu. Na konci roku 2008 jsme začali pociťovat krizi, která naplno propukla v roce 2009, kdy jsme zaznamenali největší propad. Nicméně od roku 2010 se situace zlepšuje a evidujeme 30-% nárůsty, což se promítá i do celkového hospodářského výsledku. Ten jsme loni vygenerovali v hodnotě 1,8 miliardy korun. V letošním roce plánujeme další relativně výrazný nárůst tržeb i hospodářského výsledku. V roce 2009 jsme také byli nuceni propustit část našich zaměstnanců, ale dnes už jsme zase nad čísly z roku 2008, a to jak v tržbách, hospodářském výsledku, tak i v počtu zaměstnanců.

Zmiňoval jste některá vaše zastoupení na zahraničních trzích. Jedná se čistě o obchodní společnosti?

Obchodní strategie naší společnosti byla v minulých letech zaměřena spíše na distributorský prodej, přímá zastoupení v zahraniční jsme neměli. To ale v současnosti výrazně měníme. Naše mateřská firma má sídlo v Sezimově Ústí, dále provozujeme servisní pobočky na Slovensku a na Moravě. V roce 2008 jsme založili dceřinou společnost v Polsku a v loňském roce byl slavnostně otevřen společný podnik v Azově v Ruské federaci. Není to jen obchodní firma, ale také výrobní a montážní komplex s kapacitou na úrovni mateřské firmy v České republice. Zatím v sedmi halách se montují stroje pro ruský trh, které vyrábíme v Sezimově Ústí. V brzké době plánujeme otevřít zastoupení v Číně a určité aktivity podnikáme také v Indii. V poslední době také velmi intenzivně hovoříme o zastoupení v Americe a v Německu.

Říkal jste, že velké obchodní příležitosti spatřujete na ruském trhu, kde je značka KOVOSVIT MAS úspěšná. Jak si tento úspěch vysvětlujete? Jaká specifika má podle vás ruský trh?

Založení společného podniku na ruském trhu bylo správné rozhodnutí ve správný okamžik. Cítili jsme, že potenciál ruského trhu je velmi zajímavý, protože v Rusku probíhá generelní výměna strojního parku. Bylo nám proto jasné, že potřeba nákupu obráběcích strojů bude v Ruské federaci výrazně, oproti předešlým desetiletím, stoupat. Po definitivním rozhodnutí, že chceme přímo působit na ruském trhu, následovalo mnoho tvrdé práce v oblasti realizace. Dnes je v Azově postavena plně funkční hala pomalu o větší rozloze než v našem mateřském podniku. A museli jsme také vybudovat nové obchodní vazby.

Pokud jde o specifika ruského trhu, nejdůležitější je přizvat ke spolupráci ruského partnera. Zákazník tuto skutečnost vnímá pozitivně. Kromě toho jsou to pak další specifika v oblasti požadavků na jednotlivé stroje. Ať už jde o jejich tuhost, či jiné technické parametry. Kromě toho je to i značka KOVOSVIT MAS, která má na ruském trhu dobré jméno, a máme tedy na co navazovat.

Na českém trhu patříte k významným zaměstnavatelům. Kolik pracovníků v současnosti zaměstnáváte? Plánujete další rozšíření pracovních pozic?

Od roku 2010 se naše firma kontinuálně rozrůstá. V současné době máme přes 800 zaměstnanců a v ročním obchodním plánu počítáme s dalším nárůstem zhruba 50 míst. V oblasti pracovních pozic spíše reagujeme na potřeby firmy, momentálně bojujeme s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

Rok 2013 pro vás byl obchodně velmi úspěšný. Co považujete ale za největší úspěch?

Těch dílčích úspěchů byla celá řada. Rok 2013 jsme z hlediska obratu i hospodářského výsledku zaznamenali dokonce historický úspěch. Velmi mě potěšilo i bezproblémové rozjetí společného podniku v Rusku jak po obchodní stránce, tak i z hlediska montáže. Vedle toho vnímám jako obrovské pozitivum i to, že se nám podařilo projektově zmapovat i ta další teritoria a přejít od distributorského systému k dodávkám řešení. Je to mravenčí práce, jejíž výsledky budou vidět v následujících měsících a dalším roce.

Jaké máte obchodní plány do příštího roku, resp. do dalších let?

Čeká nás rozvoj v několika oblastech, především se definitivně přeorientovat na dodavatele celků, aby nás tak ve větší míře vnímali všichni naši zákazníci. Nejen na trzích, kde se nám to už povedlo, ale i v dalších teritoriích. A s tím souvisí i rozšíření působnosti KOVOSVIT-u do dalších regionů. Chceme, aby se z KOVOSVIT-u stal jeden z předních světových výrobců obráběcích strojů. Chceme přinášet zákazníkovi něco navíc, než má konkurence. V oblasti služeb máme před sebou široké pole působnosti. Dnešní zákazník nechce pouze koupit stroj, ale dává čím dál větší důraz na služby poskytované v souvislosti s prodejem a po něm. A nejde jen o dodávku investičních celků, jsou to i servisní činnosti, školení, technologická podpora a možnost spole-hnout se na KOVOSVIT jako na spolehlivého partnera, který působí na trhu už 75 let.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...