1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Kovosvit MAS, a.s.

KOVOSVIT MAS 2 14Jeden z lídrů českého strojírenství se chce vrátit do dřívější formy

Finanční problémy, ztráta důvěry dodavatelů i odchody zaměstnanců. Rok 2016 byl ve znamení destabilizace významné strojírenské společnosti Kovosvit MAS, která má téměř osmdesátiletou tradici a patří k předním výrobcům obráběcích strojů. Zpět do bývalé kondice se ji postupnými kroky snaží s podporou nového majitele dostat generální ředitel Ing. Libor Kuchař, se kterým jsme hovořili nejen o náročnosti návratu do firmy, v níž už předtím úspěšně působil.

V jaké kondici jste po letošním návratu do pozice generálního ředitele našel společnost Kovosvit MAS?

V loňském roce, kdy došlo k propadu obchodní činnosti a k finančním problémům, byly nejvíce poznamenány dodavatelské vztahy naší společnosti. Vznikly potíže s dodávkami materiálů pro výrobu, což bylo asi nejcitelnější. Museli jsme tedy prioritně řešit obnovení dodavatelských vztahů. Důležité ovšem bylo, že navzdory složité situaci loni došlo k investicím do výrobních zařízení, které jsou naopak příjemným překvapením. Co se týká produktového sortimentu, je podobný tomu z roku 2011, kdy jsem společnost opouštěl. Z tohoto pohledu pro mne návrat nebyl novinkou.

Přesto jste vše musel pečlivě zvažovat. Které faktory byly rozhodující pro finální „ano“?

Rozhodnutí o návratu nebylo jednoduché. Za klíčový faktor pro to říct „ano“ beru společnost jako takovou. Máme výrobní program, který je globálního charakteru, a působíme ve strojírenství, které je součástí světového byznysu, což je samo o sobě velice zajímavé. Jde o profesionální prostředí a každý, kdo se v něm pohybuje, má kontakt s předními výrobci. Roli však hrála také chuť postavit Kovosvit opět do formy, ve které dříve býval, a mířit za dlouhodobým kontinuálním rozvojem tak, aby měl stabilitu. To znamená, že jako rozhodující faktory vidím touhu vrátit firmu do ekonomické kondice a působit v oblasti, kde se člověk setkává se světovými lídry.

Co vám ukázala analýza příčin potíží, které v Kovosvitu nastaly?

Co se týče příčin potíží, hlavní byla v přílišné orientaci na jeden segment trhu, kterým bylo Rusko. Spolupráce v tomto regionu měla mnoho pozitiv, ale vždy, když se firma orientuje pouze na jeden produkt nebo tržní segment, je to rizikové. Současné Rusko taková rizika má. V minulých letech se projevila, a to je asi základní příčina potíží, které nastaly. Základním číslem je, že za rok 2016 předpokládáme ztrátu na úrovni 600 milionů korun. Stále však finální čísla zpřesňujeme. Nicméně i tak se finanční problémy promítly ve všech směrech, a to zejména s ohledem na odchod zaměstnanců z provozu slévárny, kde bylo náročné je nahradit. Odchody některých zaměstnanců nás velmi mrzely, ať už to byli technicky vzdělaní lidé, konstruktéři, nebo slévárenští dělníci.

Jak náročné bude společnost stabilizovat a vrátit jí důvěryhodnost i bývalé postavení na trhu?

Vždy, když firma nevyplatí mzdy, nastává zcela zásadní problém. Vyšle tím signál jednak dovnitř vůči zaměstnancům a pak také navenek. Destabilizace Kovosvitu byla, bohužel, poměrně hluboká. Nyní jsme však ve stadiu, kdy byly základní životní parametry obnoveny. Již jsme například snížili zadluženost vůči dodavatelům, a to řádově o 100 milionů korun za uplynulé tři měsíce. Jsme tedy schopni plynule financovat naši výrobu. Z hlediska obchodní činnosti se nám opět podařilo postavit na nohy obchodní tým, což znamená, že běží základní prodeje v Evropě, zejména pak v Česku a na Slovensku. Velice významná pro nás byla také personální stabilizace, kdy se nám po podzimních odchodech zaměstnanců podařilo sestavit nový technický tým. Všemi těmito kroky se firmě vrací kondice.

Co udělala loňská krize s postavením Kovosvitu na trzích?

Předně musím říct, že Kovosvit má dlouhodobě velice dobrou pozici. Zejména s podporou nového majitele Jaroslava Strnada se daří ji opět budovat a investovat například do servisních služeb zákazníkům a technologické podpory. Naše důvěryhodnost tím roste. Zákazníci vidí, že jsme schopni poskytovat servisní služby na špičkové úrovni a ve standardních lhůtách. Samozřejmě, že nemáme problém zásobovat naše odběratele náhradními díly a dodávat jim všechny „after sales“ produkty tak, jak byli zvyklí.

Jaké jsou vaše priority pro nejbližší měsíce a roky?

Základní úkol byl v personální oblasti, kde jsme potřebovali stabilizovat naše týmy. Z dlouhodobějšího hlediska je pro mě prioritou konkurenceschopnost na českém i na celosvětovém trhu, a to vyšší produktivitou práce, což je největší úkol, který si dávám. Předpokládám, že naše stroje stále budou technicky na velice dobré úrovni, ale musíme být schopni je doplnit o produktivní výrobu. Je to otázka srovnávání se světovou špičkou tak, abychom stroj, který prodáváme, prodávali za rozumnou cenu a měli rozumné marže. Nesmíme se potýkat s tím, že bychom museli stroje zlevňovat pod naši nákladovou strukturu. Klíčová je efektivita od konstrukcí strojů až po režijní činnosti.

Na co se chcete zaměřit v samotném výrobním programu?

Co se týká technického rozvoje strojů, zaměřovat se dál budeme na obrábění, soustružení a frézování, které nás dlouhodobě živí. Chceme pokračovat v tom, co na našich strojích zákazníci vždy oceňovali. Tedy stabilní a robustní konstrukci, přesné obrábění a dlouhodobou spolehlivost a životnost. To jsou základní priority, které chceme zachovat. Do budoucna se však chceme zaměřit i na některé netradiční technologie. Vytvořili jsme například novou tzv. hybridní technologii, kterou budeme prezentovat na našich zákaznických dnech počátkem dubna a vystavíme ji také na brněnském veletrhu. Věříme, že nás tato technologie posune v oblasti strojírenství dále. A to v horizontu tří let. Jinak máme produktovou strategii stanovenou na příštích pět let a hlavní je pro nás rozvoj stávajících produktů.

Co by měl Kovosvitu přinést letošní rok a jakých výsledků chcete dosáhnout?

V letošním roce je základem celková stabilizace a návrat na některé trhy včetně Ruska, kde bychom chtěli opět budovat naši pozici. Vždyť ruský trh historicky tvořil 20 až 30 % našeho obratu. Budeme se však věnovat trhům napříč Evropskou unií. Dále to bude pokračování personální stabilizace, kdy nepředpokládáme zásadní zásahy do počtu zhruba 600 zaměstnanců, které Kovosvit aktuálně má. Kapacity jsou téměř naplněny a my je chceme nadále optimalizovat s cílem mít co nejvyšší produktivitu. Z finančního hlediska chceme vytvořit obrat na úrovni 1,5 až 1,6 miliardy korun. Rádi bychom se pohybovali v kladných číslech, takže pro letošní rok by měl být zisk na úrovni 45 milionů korun. To jsou naše úkoly, které jsme si dali, abychom byli schopni investovat do výroby, zaměstnanců a rozvoje společnosti.

Budete mít prostor také na rozvoj formou inovací?

Ano, letošní rok je významný pro inovaci našich produktů. Budeme inovovat zavedené výrobkové řady v oblasti soustružení a také spouštět vývoj zcela nového typu soustruhů. V segmentu frézování prochází inovací naše řada MCV, což jsou tříosá obráběcí centra. Kromě toho uvedeme další zcela nový produkt, a sice pětiosé obrábění na stroji MCU 450. Co se týká dalších záležitostí, musíme si dlouhodobě vytvářet důvěryhodnost postavenou na zdravé platební schopnosti u našich dodavatelů i odběratelů. To jsou základy finanční stability každé firmy.

/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...