1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Krnovske strojirny 19Opravárenské kapacity máme plné na letošní i příští rok

Krnovské opravny a strojírny se dlouhodobě specializují na opravu techniky, například nákladních kolejových vozidel nebo na modernizaci tramvají. V poslední době nemají o zakázky zájem, právě naopak. Například proto, že dopady konfliktu na Ukrajině navýšily poptávku po opravách nákladních vozů na přepravu uhlí a obilovin. „Kapacity máme plné na letošní i příští rok. Problém je, že dodací termíny jsou dlouhé, na některé komponenty čekáme až 8 měsíců,“ říká v rozhovoru jednatel společnosti Ondřej Bezruč.

Jaký pro vás bylo poslední období, například loňský rok? S jakými pocity a ekonomickými výsledky jste ho uzavřeli? Jak se vám dařilo?

V minulém roce se nám podařilo i přes problémy, které byly způsobeny nejen restrikcemi v první polovině roku díky covidové situaci, dosáhnout relativně příznivých ekonomických výsledků. I přes vysokou absenci zaměstnanců, která ovlivnila výkon, takže jsme nebyli schopni dosáhnout plánovaných normohodin, jsme skončili sice pod plánovanými čísly, ale v rámci možností se nemůžeme dívat na výsledky až tak negativně. Nicméně abych byl upřímný, plánovaných výsledků jsme nedosáhli.

Loni se vám ale podařilo získat hned několik nových zakázek. Například pro Vápenku Čertovy schody nebo pro DPOV Nymburk. Jak zásadní pro vás takové zakázky jsou a kam vás posouvají?

Společnost Vápenka Čertovy schody je pro nás dlouhodobým partnerem v oblasti oprav nákladních vozů a patří svým významem mezi 10 nejvýznamnějších partnerů v této oblasti. Dlouhodobost zakázky jen potvrzuje vzájemnou důvěru obou společností v tento vztah a doceňuje kvalitu naší práce. Ani spolupráce s DPOV není pro naši firmu novinkou a už v minulosti jsme spolupracovali na několika menších zakázkách. Nicméně v loňském roce se naše spolupráce rozšířila, a to především vzhledem k nedostatečným volným kapacitám na trhu. Po zkoušce prvních oprav nárazníků pro osobní vozy a oprav dílů brzd jsme se osvědčili, a to především rychlostí dodání a také i nabídkou vlastní dopravy. Vzájemnou spolupráci proto nadále rozšiřujeme a zejména při vyplňování volných kapacit ve výrobě je pro nás tato kooperace velice důležitá.

Podívejme se na zakázky podrobněji. Pro Vápenku Čertovy schody budete opravovat 600 vozů. Jak zakázka pokračuje? Jaké typy vozů opravujete?

Dosavadní průběh zakázky pro vápenku je bezproblémový a nedochází při něm k žádným zpožděním v opravách nákladních vozů. Hlavní část zakázky je plánována teprve v následujících letech, přičemž ani u této části neočekáváme komplikace. Jedná se o typy vozů schopné přepravy produktů této společnosti, jimiž jsou mleté vápence a vápenné hydráty. Pro tyto komodity disponuje Vápenka Čertovy schody vozy s tlakovzdušným vyprazdňováním typů Uacs a Uacns, má také výsypné vozy s odsuvnou střechou typu TDS.

Pro DPOV Nymburk jste realizovali různé opravy – nárazníky, stopexy a další brzdové součásti. Jak zakázka proběhla? A budete spolupracovat i nadále?

Co se týká spolupráce s DPOV, tak s ohledem na zvyšující se oboustranný zájem o spolupráci už nyní evidujeme nárůst oprav téměř o 100 %. Jedná se zde především o opravy nárazníků bez stupačky. I tuto spolupráci považujeme za bezproblémovou. Určitě chceme s DPOV kooperaci dále rozvíjet, aktuálně jednáme o rozšíření oprav Stopexů, jelikož jsme dosud opravovali Stopexy pouze typu SZ6. Spolupráci bychom rádi rozšířili i o opravy dalších typů, a to SZ10 a SZ12.

Máte další rozjednané zakázky pro letošní rok? Můžete se o nich zmínit nebo aspoň naznačit, o co půjde?

Z pohledu zakázek na opravy nákladních vozů pro letošní rok máme naše kapacity bezmála naplněny a již nyní jsou zasmluvňovány i opravárenské kapacity na rok následující. Z pohledu zájmu o opravy jednotlivých typů vozů se vzhledem k probíhajícím politickým a ekonomickým změnám, které hýbou světovým děním, výrazně zvýšila poptávka po opravách nákladních vozů na přepravu uhlí a obilovin. Především u vozů na přepravu uhlí znamená tato nynější poptávka zásadní obrat v požadavcích zákazníků. Co se týká oprav dílů, jako jsou nárazníky či stopexy, potýkáme se s problémy kvůli nedostatečným kapacitám našich subdodavatelů. Dodací termíny některých komponent jsou nyní až 8 měsíců, takže je pro nás velice důležité znát výhledy našich zákazníků a podle toho se předzásobit.

Jaké investice letos chystáte, ať už do technologií nebo rozvoje vašeho podniku?

Z investičního pohledu se dnes zabýváme především úsporami ve spotřebě energií. Aktuální vývoj je značně ekonomicky zatěžující a nárůsty cen nám přináší nemalé problémy. Máme na stole několik projektů, které by měly svými úsporami firmě nákladově ulehčit život. Ať už jde například o úspornější řešení osvětlení hal ve výrobě nebo vybudováním vlastního zdroje elektrické energie anebo úspornější přeorganizování pracovních směn tak, aby spotřeba energií bylo co možná nejmenší.

Jaké další projekty máte v plánu? Co vás letos čeká?

Letos naší produkcí plynule navazujeme na minulý rok a pokračujeme nejen v opravách nákladních kolejových vozidel a osobních vozů, ale také ve výrobě tramvají pro naše tradiční zákazníky. Tedy plníme jak dlouhodobější smluvní zakázky, tak i ty kratší, kdy se snažíme podle našich možností naše služby nabízet v rámci poptávek našim stávajícím i novým zákazníkům. Letos očekáváme, že se nám podaří lépe než v minulých obdobích doplnit chybějící personální kapacity a tím zvýšit výkon. Je třeba říci, že s trochou optimismu tomu vývoj začíná mírně nasvědčovat.

Jaké jsou vaše vize do dalších let? Kam byste podnik rádi posunuli?

V naší tradiční produkci vidíme potenciál a ten se snažíme nadále rozvíjet. Naše výrobní kapacity budeme nadále směřovat do oprav jak nákladních, tak osobních kolejových vozidel. V oblasti tramvajové dopravy budeme nadále plnit potřeby našich zákazníků, ať už ve výrobě nových vozidel typu EVO nebo v modernizacích a opravách zavedených vozidel T3 a KT8. Našim zákazníkům jsme schopni vycházet vstříc i v opravách dvojkolí, což považujeme za další naši přednost, a v této činnosti se chceme nadále rozvíjet. 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...