1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

KS-Europe, s.r.o.

KS Europe 22Klíčem k novým zakázkám byla změna myšlení

Pod vedením nových jednatelů Vladimíra Dvořáka a Aloise Pokorného se od konce loňského roku rozvíjí podnikání společnosti KS-Europe, která se v posledním období začala stále více zaměřovat na oblast marketingové logistiky a zpracování vrácených zásilek. Na její rapidně rostoucí výkonnosti mají zásadní podíl jak již provedené organizační a procesní změny, tak i další faktory, jako je zejména pokračující boom internetových obchodů nebo aktivity německého vlastníka, kterým je skupina Hermes Fulfilment z Hamburku.

Na úvod je třeba připomenout, že společnost KS-Europe má na českém trhu velmi stabilní pozici, neboť zde působí už od roku 1996. Disponuje zázemím dvou výrobních závodů v České republice, které se nacházejí v Plzni-Křimicích a ve Šťáhlavech, kde pracuje celkem kmenových 1100 zaměstnanců. Zatímco původně se věnovali zejména katalogovému servisu, v posledních letech tvoří tento byznys jen zhruba 20 % obratu. Dominantní činností se stalo zpracovávání vrácených zásilek, jejichž počet bude velmi pravděpodobně dál narůstat stejně jako celý trh e-commerce. Právě tady vidí firma značné příležitosti pro rozšiřování zákaznického portfolia.

Pandemie jako šance

„Z hlediska našeho nástupu do funkcí jednatelů považuji za důležité, že jsem měl možnost předtím firmu během několika měsíců blíže poznat. A to jako externista dohlížející na procesní změny. Následně jsme se v prosinci 2021 stali jednateli a vlastník nám definoval prakticky okamžité cíle, kterých jsme měli dosáhnout v řádu měsíců. Společně s kolegou jsme od ledna letošního roku zahájili změny, které vedly ke zvýšení produktivity i kapacity obou závodů. Už loni jsme končili na objemech 95 až 110-tisíc kusů vráceného zboží denně v každém závodě, což byly rekordní výkony. Ovšem během dalších tří měsíců jsme se po provedených změnách dostali na 150-tisíc kusů denně v obou závodech. V porovnání s předchozími výsledky to byl až neskutečný pokrok,“ říká Vladimír Dvořák s tím, že společnost KS-Europe dokázala už letos v dubnu meziročně růst o 50 % v objemu zakázek. Zásadním faktorem byl prudký nárůst poptávky ze strany zákazníků, kteří i vlivem pandemie enormně zvýšili svoje aktivity v oblasti e-commerce. Díky tomu přirozeně narostla také potřeba odbavit vrácené zásilky. „Jestliže jsme chtěli plnit jejich požadavky, museli jsme udělat změny, které byly primárně neinvestičního charakteru. Zaměřili jsme se na změnu přístupu i myšlení a vysvětlili našim lidem, že se mohou na svoji práci i na vzájemnou spolupráci dívat trochu jinak. Jakmile přišly první výsledky, zaměstnanci byli natolik motivovaní, že se o to raději pustili do dalších změn. Opět to přineslo pozitivní výsledky,“ pokračuje jednatel společnosti, která si záhy získala nejen důvěru, ale i mimořádný objem zakázek do dalších let.

Po dlouhodobých jednáních uspěla v projektu pro jednoho z hlavních zákazníků, pro kterého bude od roku 2025/26 odbavovat až 91 milionů kusů zásilek ročně. Oproti dnešním kapacitám tak poroste o zhruba 25 %. „Je to určitě významný milník pro nás i pro naši mateřskou skupinu, která o tento projekt hodně stála. Jednali jsme od září minulého roku, a nakonec se prosadili v konkurenci 30 firem. Velkou roli sehrála návštěva zákazníka přímo u nás v Plzni, kde se mohl sám na místě přesvědčit, že jsme schopní pro něj pracovat, vyjít mu vstříc a zakázku zpracovat přesně podle jeho potřeb a přání,“ doplňuje Alois Pokorný, podle kterého byl první půlrok ve vedení firmy velmi náročný, ale přesto se všechny úkoly podařilo zvládnout. Od rychlého přepracování budgetu přes úsporná opatření až po získání strategického projektu. „Ukázalo se, že pandemie pro nás byla spíše šancí než rizikem. Online obchod se prudce rozvíjí a většina prozákaznicky orientovaných firem umožňuje svým klientům vrátit zásilku, kterou my posoudíme, zpracujeme a pošleme našim obchodním partnerům, pro které tyto zásilky zpracováváme. To je naše hlavní zaměření a náš byznys, který, jak pevně věříme, v budoucnosti i dál poroste,“ navazuje jednatel společnosti KS-Europe, která zakončila loňský rok s obratem 1,1 miliardy korun. Za rok 2020 přitom dosáhla „pouze“ na 750 milionů korun. Letos by se chtěla dostat na hranici 1,5 miliardy a využít přitom i toho, že její podnikání není na rozdíl od klasických průmyslových firem příliš materiálově ani energeticky náročné. Může tak lépe odolávat výkyvům v cenách nejrůznějších komodit.

Moderní digitální firma

Rozhodující komoditou samozřejmě zůstává práce zaměstnanců, kterým společnost KS-Europe nabízí například nový bonusový systém. Jeho prostřednictvím jsou odměňováni za individuální i týmové výkony, ale také podle toho, jak se daří celé firmě. „Bonusy byly dříve do 6 %, my jsme se posunuli až na 25 % ze stejného základu. Pro obzvlášť výkonné kolegy máme hranici až 30 %. Je faktem, že na začátku byly obavy, zda to nebude příliš nákladné, ale s odstupem času vidíme, že motivační systém je pro nás rentabilní. A to přesto, že na bonusech vyplácíme více peněz než v minulosti,“ vysvětluje Alois Pokorný, podle kterého je i tato změna výsledkem prakticky každodenní spolupráce obou jednatelů. Podle modelu, který je obvyklý především v německých firmách, se stará o finance, personalistiku, IT a controlling. Kolega Vladimír Dvořák má zodpovědnost za celkový provoz, logistiku a výrobu. Právě v těchto oblastech již probíhají také zásadní investiční projekty, které se týkají hlavně industrializace závodu v Plzni-Křimicích, provozovaného od roku 1996. Na rozdíl od mladšího závodu ve Šťáhlavech, který má moderní plochý design, jde o několikapatrový objekt, ve kterém bylo nezbytné zavést prvky automatizovaného pohybu materiálu. Kromě vybavení závodu o novou dopravníkovou techniku, která nahradí distribuci materiálů pomocí průmyslových výtahů, se počítá s vybudováním školicího centra a s celkovým vylepšením zázemí pro zaměstnance. Z procesního i organizačního hlediska tak bude po dokončení projektů mezi oběma závody jen minimální rozdíl. Předpokládá se, že po investici ve výši 75 milionů korun, bude zmodernizovaný provoz křimického závodu zahájen již letos na podzim.

Díky investicím sice opět vzroste produktivita, ale přesto bude společnost KS-Europe potřebovat také nové pracovní síly, aby zvládla objem zakázek nasmlouvaných od roku 2025/26. V optimálním případě by měla mít až 1500 kmenových zaměstnanců. Většinu z nich budou nadále tvořit ženy, které mají velmi blízko k nejčastěji zpracovávanému artiklu, a tím je vrácené oblečení. Proto se na standardních pozicích velmi dobře uplatňuje jemná ženská motorika a pečlivost. Výhodou je rovněž znalost práce na PC i německého jazyka, respektive základních slovíček, která souvisejí s činností firmy. „Jestliže budeme růst k uvedeným číslům, je možné, že bychom výhledově zavedli v obou závodech třetí směnu, která by fungovala pět dnů v týdnu,“ doplňuje Alois Pokorný. Podobně jako mnohé další firmy se společnost KS-Europe ve svých vizích soustředí také na digitalizaci. Nosným prvkem digitalizace veškerých interních procesů by se měla během příštího roku stát instalace systému SAP včetně modulů, které zastřeší poptávková i výběrová řízení, vyhodnocení dodavatelů, údržbu nebo manažerské controllingové nástroje. „Součástí našich nápadů, které doslova nadchly i specializovanou partnerskou firmu, je také zavedení rozšířené reality s využitím 3D technologií nebo používání digitálního papíru, díky kterému eliminujeme tisky a spotřebu klasického papíru. Kolega už s tím začal a inspiroval také ředitele závodu ve Šťáhlavech, takže jsme rádi, že se náš tým orientuje i tímto směrem,“ dodává na závěr Vladimír Dvořák.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...