1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o.

Mayr Melnhof holz paskov 17Zvyšuje objemy i kvalitu produktů

V době šlapající ekonomiky je vysoká poptávka po surovinách, dřevo nevyjímaje, a tak se daří i závodu Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o., který zpracovává dřevo. Z výroby je klíčová hlavně produkce řeziva, která se na obratu firmy podílí z největší části. Letos se společnosti daří plnit plán s předstihem, chystá nové investice a zvyšuje kapacitu i kvalitu produktů.

„Náš závod se stal držitelem certifikátu CZECH Stability Award se stupněm AAA, což prokazuje velmi vysokou spolehlivost jak v oblasti schopnosti splácení jakýchkoli závazků, tak celkovou vysokou důvěryhodnost naší společnosti,“ říká v rozhovoru jednatelka Ing. Marie Wagnerová.

Jak hodnotíte současný vývoj na trhu se dřevem?

Vzhledem k prosperující ekonomice po celém světě, především v USA, v Japonsku a v západní Evropě, je zájem o řezivo extrémní. Vše podtrhují ještě nové trhy, například Pákistán nebo Indie. Aktuálně nemáme problém prodat veškerou naši produkci.

Není to tak dávno, co Českou republiku zasáhly silné větry, které způsobily polomy. Dotkly se i vás? Jaká je nyní situace se zpracováním dřeva z polomů?

Zpracováváme veškeré kalamitní dřevo „na plné obrátky“, tedy na úrovni naší maximální výrobní kapacity. Například v prvních měsících letošního roku jsme překročili už tak velmi ambiciózní plán pořezu o 9 %.

K vašim hlavním zákazníkům patří výrobci palubek, KVH, BSH nebo šalovacích desek. Jaké jsou jejich požadavky na kvalitu nebo zpracování dřeva? A liší se například od požadavků zákazníků ze stavebnictví?

Požadavky na kvalitu a přesnost řeziva se neustále zvyšují s jeho stoupající cenou a nutností optimalizování výroby. Všichni zákazníci se proto snaží hledat rezervy, aby nemuseli tolik navyšovat ceny koncových výrobků. Přímo do stavebnictví dodáváme jen velmi okrajově. Není to náš cílový trh. Naším klíčovým trhem je už zmiňovaná oblast takzvaného dalšího zpracování řeziva, patří sem hlavně výrobci palubek, palet, KVH, BSH, šalovacích desek a podobně.

Co tvoří základ vašeho byznysu? Jaká část výroby se nejvíce podílí na vašem obratu?

Základem našeho byznysu je určitě výroba řeziva, jehož prodej se nejvíce podílí na našem obratu. V letošním roce náš obrat opět vzroste. Na pile očekáváme obrat zhruba 4,7 miliard korun. Když k tomu připočteme obrat naší peletárny, budeme zhruba na 5 miliardách korun.

Orientujete se hlavně na export, vyvážíte přes 75 % dřeva. Čím oslovujete zahraniční zákazníky?

Máme stabilizovaný okruh zákazníků a kontakty na všech světových trzích. Zákazníky si vybíráme podle toho, jak jejich potřeby odpovídají našim možnostem. Orientujeme se na průmyslové zpracování a komoditní sortimenty, tedy bez potřeby dalšího velkého opracování, ve velkých objemech a odpovídající kvalitě, kterou jsme schopni zajistit dlouhodobě. Zhruba 15 až 20 % řeziva zpracujeme ve vlastních provozech v Rakousku a v Německu na výrobu BSH, BSP a šalovacích dílců.

Dřevozpracovatelský průmysl se neobejde bez techniky. S jakými stroji hlavně pracujete?

Náš podnik provozuje širokou škálu technických zařízení, což je dáno tím, že hodnotový řetězec představuje několik na sebe navazujících, avšak svou podstatou velmi odlišných, výrobních procesů. Jsou to třízení kulatiny podle kvalit a průměrů, řezání kulatiny, třízení řeziva, sušení řeziva, hoblování řeziva a následně jeho balení a nakládka na kamiony nebo vlaky. Každému z těchto procesů přísluší venkovní prostor nebo budova a samozřejmě i výrobní linka nebo technologie. Mezi každým z těchto výrobních procesů figuruje manipulační technika, využíváme například kolové nakladače High-lift pro manipulaci kulatiny nebo vysokozdvižné vozíky pro manipulaci řeziva.

A k tomu všemu ještě vyrábíte vlastní teplo, pelety a zpracováváte štěpku.

Ano. Výroba potřebuje podpůrné procesy. Teplo si vyrábíme ve vlastních kotlích na biomasu o výkonu 2x10 MWh. Zajišťujeme procesy nakládání s vedlejšími produkty, takže zpracováváme piliny ve vlastní peletkárně a štěpku, kterou transportujeme pásovým dopravníkem do sousedícího podniku na výrobu viskózové buničiny. Současně provozujeme vlastní dílnu pro servis vozového parku a čerpací stanici.

Jak často strojový park obnovujete? Chystáte investice do techniky?

Intervaly obnovy strojového parku závisí nejen na životnosti a poruchovosti dané technologie, ale i na tom, zda je na trhu již dostupná jiná, inovovaná a produktivnější varianta. Pokud tato technologie představuje úzké hrdlo pro objem výroby, může nastat situace, kdy technologii obnovíme ještě před koncem životnosti původní části. V praxi obnovujeme vozový park po 25 až 35 000 provozních hodinách a linky po částech v horizontu 5 až 15 let podle toho, zda daná část představuje úzké hrdlo objemu výroby. Do oprav, obnov a investic každoročně vkládáme několik set miliónů korun.

Pro každou firmu jsou klíčoví zaměstnanci. Jaké výhody a benefity pracovníkům nabízíte? Čím je motivujete?

Kromě adekvátních mezd, které patří v dřevozpracujícím průmyslu v České republice k nejvyšším, poskytujeme našim zaměstnancům další výhody, jako je třeba příspěvek na stravu, za pracovní flexibilitu, příspěvek na penzijní pojištění či vánoční příspěvek. Velký důraz klademe na investice do dalšího vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců, v tom vidíme velký motivující faktor. Kromě toho pořádáme pro všechny zaměstnance bez výjimky každým rokem vánoční večírek, firemní Dny dětí nebo teambuildingy pro každý pracovní kolektiv v podniku.

Jaké jsou vaše plány na další rozvoj podniku? Kde byste firmu ráda viděla ve střednědobém horizontu?

Ze zásadních rozvojových investic plánujeme rozšíření kapacity sušení o 120-tisíc kubíků ročně, protože vystavíme nové sušárny. Zvýšíme také kapacitu výroby tepla, a to stavbou třetího kotle na spalování kůry. Bude mít výkon 12 MW. Vybudujeme také závod na další zpracování řeziva na našem volném pozemku, jenž sousedí se současným firemním areálem. Společným cílem těchto investic je zvýšit jak přidanou hodnotu, tak objem pořezu na 1,5 milionů plnometrů ročně, což představuje nárůst více než 11 % oproti plánu pro letošní rok, jenž zatím s rezervou plníme. Vedle toho proběhne mnoho dalších investic do obnovy či zproduktivnění současných technologií, vnitropodnikové infrastruktury, automatizace,

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...