1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

Metadlyne 16V našich závodech chceme nadále investovat

Jednat rychle, minimalizovat náklady, snížit počty zaměstnanců, digitalizovat, automatizovat a naučit se správně zpracovávat data. To jsou podle Ing. Čestmíra Weishäupla, jednatele společnosti Metaldyne Oslavany, možné cesty ze současné globální krize, způsobené pandemií nového typu koronaviru. Manažer jihomoravské strojírenské firmy, která se zabývá zejména zakázkami pro automobilový průmysl, věří, že její dva výrobní závody budou navzdory letošnímu poklesu opět rozšiřovat kapacity a realizovat nové výrobní programy.

 

„Nálada je u nás velmi pracovní, řekl bych až hektická zejména u managmentu a vyšších pozic. Je to vyvoláno aktivitami spojenými s cílem minimalizovat ztráty, omezit výdaje, a hlavně vyhnout se zavlečení nákazy mezi naše spolupracovníky,“ říká jednatel společnosti, ve které okamžitě při vzniku pandemie zavedli veškerá možná a známá opatření od instalace dezinfekčních prostředků, přes povinnost nošení roušek a měření teploty na vstupu, až po vyloučení externích návštěv dodavatelů i zákazníků, plánování práce z domu či vizualizaci pro dodržování vzdáleností a bezpečného chování.

Hlavní projekty běží

Všichni z bezmála 350 zaměstnanců firmy Metaldyne Oslavany, která má výrobní závod také v nedalekém Zbýšově, podle něj prokazují vysokou míru disciplíny nejen v souvislosti s nařízeními proti onemocnění COVID-19, ale také s potřebami změn v odvolávkách zákazníků i s plánováním zastavení a znovu rozběhnutí výroby. A to vysokou měrou pochopení, flexibility a přizpůsobení se momentálním potřebám. Jako účinná se již ukázala také okamžitá opatření v oblasti nákladů, kde bylo třeba se zaměřit nejen na snížení fixních mzdových nákladů, ale také na vyjednávání s dodavateli či na omezení spotřeb a redukci skladových zásob vstupních materiálů i rozpracovaných a hotových výrobků. Jakým způsobem se faktor koronavirové pandemie projeví na letošních výsledcích? „Z pohledu obratu bude rok 2020 slabší, což bude mít dopad na plánovaný zisk a jistá omezení nastanou také z pohledu investic. Naše hlavní projekty a investice ovšem běží podle plánu a práce na nich je velmi intenzivní. Jedním z prioritních projektů je výroba pro našeho zákazníka z Německa, při které využijeme našich kapacit lisování kovů za tepla a objemového tváření za studena v závodě Oslavany a také obráběcích operací, soustružení, vrtání a protahování v závodě ve Zbýšově,“ odpovídá Čestmír Weishäupl s tím, že oproti plánovanému budgetu pro letošní rok očekává až 30-% pokles.

„Mírný nárůst by mohl přijít na začátku roku 2021. Adekvátně tomuto očekávání plánujeme a připravujeme scénáře dalšího vývoje potřeb lidských zdrojů a ostatních vstupů, abychom maximalizovali efektivitu vynaložených nákladů,“ pokračuje jednatel společnosti Metaldyne Oslavany, která klesající trend zaznamenávala v některých produktových segmentech již od třetího čtvrtletí minulého roku. Přestože krizi a stávající pokles v zakázkách nevítá s otevřenou náručí, vnímá ji jako příležitost zaměřit se na detail a důsledně prověřit všechny spotřeby, výdaje i efektivitu procesů. „Můžeme si ověřit také možnosti využití digitalizace a automatizace a motivovat lidi ke zlepšování i optimalizaci,“ podotýká Čestmír Weishäupl, který více spoléhá na vlastní síly než na v médiích často prezentovanou podporu ze strany státu prostřednictvím různých programů. „Státní podpora je určitou pomocí, ale není tím, co firmu zachrání. Může pouze oddálit či zmírnit pokles pracovních míst,“ upozorňuje jednatel firmy, která může dál vytvářet příležitosti pro zaměstnance na základě získávání nových dovedností spojených s prací s roboty, automatizací a daty.

Nové produkty pro automobilky

Společnost Metaldyne Oslavany, která je od roku 2017 součástí nadnárodní korporace AAM se sídlem v americkém Detroitu, je v současnosti jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu Brno-venkov. V Oslavanech, kde se nachází sídlo a vedení firmy, má k dispozici úseky výrobního oddělení – lisovnu za studena a za tepla, oddělení tepelných a povrchových úprav, laboratoř kvality s vybavením pro 3D měření, nebo metalografickou laboratoř. Dále je samozřejmě jako v ostatních podobných výrobních firmách součástí společnosti oddělení logistiky a nákupu, expedice, technická příprava výroby, oddělení kvality a údržby i finanční a personální oddělení. Závod ve Zbýšově u Brna, který byl zakoupen v roce 2012, je rozdělen na obrobnu, nástrojárnu, měrové středisko a řezárnu.

Výrobkové portfolio firmy, která se pyšní mimo jiné tím, že každý nákladní automobil na světě má aspoň jednu součástku vyrobenou v koncernu AAM, čítá přes 400 produktů. Dodávány jsou 83 zákazníkům, mezi které patří Dana, Bosch, ZF, TRW i světově proslulé značky jako BMW, Daimler, Volkswagen a Porsche. Jelikož zhotovené produkty najdou uplatnění i v dalších průmyslových odvětvích, objevují se v referencích zákazníci jako Hydac, M+S Hydraulic či Hilti. Díky dlouhodobým partnerstvím a zavedeným výrobním procesům zvládá tuzemský výrobce velmi dobře i zakázky, které se mohou jevit jako specifické.„V nejbližší době budeme dodávat nové produkty dvěma známým světovým společnostem vyrábějícím automobily,“ vrací se Čestmír Weishäupl k novinkám letošního roku, který bude náročnou prověrkou (nejen) pro české dodavatele světových automobilek.

Výrobní program Metaldyne Oslavany tradičně zahrnuje především drážkové náboje pro nákladní automobily, dále tlumiče a různé druhy hřídelí včetně drážkovaných a dutých, ale také tlakové filtry, tlakové láhve a další výrobky zejména z oceli. V čele výrobního programu stojí unikátní technologie lisování za studena, která je vhodná pro sériovou výrobu hlavně díky ekologičnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, vyšší ekonomičnosti a účinnosti provedení ve srovnání s konvenčním lisováním za tepla i vyšší efektivitě, protože neprodukuje žádný odpadní materiál, čímž přináší výraznou úsporu nákladů.

Být dobrým sousedem

Když se podíváme na historický vývoj společnosti Metaldyne Oslavany, zjistíme, že od založení v roce 1993, kdy byla společným podnikem německé firmy Neumeyer Fliespressen GmbH a Tepláren Brno, zaznamenala mnoho úspěchů. I poté, co se v roce 2001 stala součástí americké společnosti Metaldyne, nadále rozšiřovala kapacity o nové haly a výrobní linky. Postupně s rozvojem zázemí rostly i tržby, které se v posledních letech blížily k hranici dvou miliard korun, a také počet zaměstnanců. Firma si ovšem získala pozitivní image i mnohými aktivitami ve prospěch svého okolí.

Dlouhodobě podporuje místní organizace a spolky a věnuje se i dalším projektům. Například v roce 2019 uvedla do provozu novou neutralizační stanici v Oslavanech. Vyčištěná voda, která se vrací do řeky Oslavy, tak má několikanásobně lepší parametry, než požadují normy. „Naše společnost za poslední dva roky investovala mnoho prostředků do ochrany životního prostředí. Kromě neutralizační stanice to byla filtrační zařízení k zamezení vypouštění exhalací vznikajících při našich výrobních procesech, omezení hlučnosti stavbou protihlukové zdi i celkové zlepšení světelných a tepelných podmínek uvnitř našich závodů,“ vyjmenovává jednatel společnosti, jejíž krédo zní: „Myslíme na budoucnost“. Jaká budoucnost to může být? „Naším cílem je samozřejmě dělat byznys a vydělávat peníze, ale zároveň chceme, abychom byli dobrým zaměstnavatelem a sousedem, který dokáže minimalizovat dopady svých procesů na životní prostředí a okolí. Záměrem společnosti je i nadále investovat v obou našich závodech v Oslavanech a ve Zbýšově, rozšiřovat výrobní kapacity a naplňovat je novými výrobními programy,“ dodává Čestmír Weishäupl.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...