1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Tabor 23Špičková péče a velké plány do budoucna

Nemocnice Tábor, a.s., má téměř devadesátiletou historii. V současnosti zaujímá pozici druhé největší nemocnice v rámci Jihočeského kraje. Disponuje 480 lůžky, zaměstnává 1040 pracovníků, z toho 150 lékařů a více než 550 dalších členů středního zdravotnického personálu. Poskytuje péči ve 24 medicínských oborech. Zvládá poskytovat hospitalizační péči 20 000 pacientům ročně a dalších 360 000 ošetří ambulantně. Za rok je v nemocnici provedeno 5000 operačních zákroků. Finanční obrat nemocnice činil v loňském roce 1,5 miliardy Kč, pro letošní rok se počítá s jeho navýšením o dalších cca 100 milionů Kč.

Covidové období způsobilo pozastavení doložitelných výkonů. Proto Nemocnice Tábor, a.s., zvýšila svou operační výkonnost. Například již v roce 2022 bylo odoperováno přes 400 pacientů s náhradou velkých kloubů (kolena, kyčle) oproti 290 operacím v roce 2019. V letošním roce se chce přiblížit až 450 operacím. Cílem je zkrátit čekací dobu na tyto výkony ze současného necelého roku na několik měsíců nebo nabídnout kapacitu i mimotáborským pacientům. Výhodou táborské nemocnice je, že poskytuje i akutní lůžkovou rehabilitaci, takže pacienti vyžadující po těchto ortopedických operacích rehabilitaci, plynně navazují v jediné nemocnici. Jejich návrat k běžnému životu je tak rychlejší.

Velkou pozornost věnují v táborské nemocnici vědecké a výzkumné činnosti. „Naši zaměstnanci se pravidelně účastní vědeckých a výzkumných studií, probíhá zde několik screeningových programů, disponujeme poměrně rozsáhlou biologickou léčbou, což bývá především doménou velkých krajských nebo fakultních nemocnic. Větší odbornost a sofistikovanější léčebné metody nám tak umožňují včasnější záchyt některých onemocnění a tedy i jejich úspěšnější léčbu,“ vysvětluje Ing. Ivo Houška, MBA, předseda představenstva.

Digitalizace ve službách zdraví

V táborské nemocnici věnují velkou pozornost otázkám digitalizace zdravotnictví a eHealth. Na digitální bázi zde funguje většina úkonů týkajících se laboratorních vyšetření, a to od vystavení žádanky po zaslání výsledků. Součástí této elektronické infrastruktury je i chytrý systém avíz a upozornění, který snížil na minimum časové prodlevy v rámci jednotlivých kroků základních zdravotnických procesů. „Současně rozvíjíme projekt elektronické medikace, který umožňuje efektivní a bezpečnou součinnost mezi ošetřujícími lékaři a středním zdravotnickým personálem při podávání léčebných přípravků pacientům. Tento systém eliminuje riziko zpoždění jednotlivých medikací a pomáhá předcházet vzniku případných nežádoucích lékových interakcí. Rádi bychom v dohledné době zavedli i systém elektronických vizit, který by měl přispět k rychlejšímu vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a efektivnějšímu rozhodování o nejvhodnějším postupu jeho další léčby,“ vysvětluje Ivo Houška.

V Nemocnici Tábor, a.s., také připravují projekt, který umožní elektronické propojení jejich specializovaných pracovišť s praktickými lékaři v terénu. Tato interakce bude probíhat prostřednictvím specializovaného programu nebo datových schránek lékařů, připravuje se také možnost zasílání lékařských zpráv přímo do jejich informačních systémů v ordinacích. Do mnohých digitálních projektů plánují zapojit také vhodné formy umělé inteligence, například v laboratořích a rentgenových pracovištích.

Modernizace zařízení a výstavba nových pracovišť

V Nemocnici Tábor, a.s., průběžně investují do modernizace jednotlivých pracovišť. Tím posledním je skiaskopicko-endoskopické pracoviště z jara letošního roku. Jaká další pracoviště čeká modernizace a jak výsledek této činnosti zlepší péči o pacienty? Ing. Miroslav Kubeš, MBA, ekonomicko-provozní náměstek nemocnice vysvětluje: „Disponujeme 5000 přístroji zdravotnického vybavení, zákrokové a měřicí techniky. Každoročně investujeme cca 50 milionů Kč do modernizace zdravotnického vybavení a také do rozšiřování a modernizace samotného nemocničního areálu. V tuto chvíli je před dokončením rozsáhlý investiční projekt v hodnotě cca 95 milionů Kč. Rozdělen je do 7 skupin: zdravotnická lůžka, sterilizační a mycí technika pro operační sály, zobrazovací technika, diagnostické ultrazvuky, endoskopická a laparoskopická technika, monitorovací technika a specializované vybavení pro laboratorní účely. Předpokládáme, že všechny dodávky nových zařízení budou ukončeny v průběhu listopadu letošního roku.“

Kromě modernizace již existujících pracovišť plánují v Nemocnici Tábor, a.s., přístavbu budovy infekčního oddělení. „Pandemie Covid-19 nám zřetelně ukázala, jak důležité je mít k dispozici infekční oddělení s dostatečnou kapacitou. Naším záměrem je proto provést rekonstrukci stávající budovy infekčního oddělení a zároveň přístavbu tohoto pavilonu tak, abychom zohlednili veškeré zkušenosti z covidové doby, kdy jsme museli provozovat jednotlivá pracoviště na mnoha místech areálu. Modernizované infekce bude mít i vlastní RTG pracoviště,“ říká Ivo Houška.

Trend jménem jednodenní chirurgie

Takzvaná jednodenní chirurgie je zřetelným trendem u nás i ve světě. Důvodem je snaha o snížení zátěže zdravotnického systému jako celku. „Čím méně budeme hospitalizovat pacienty, kteří mohou být po některých nezávažných zákrocích převedeni do domácí péče, tím víc budeme mít času a kapacity starat se o pacienty s vážnějšími diagnózami,“ říká Ivo Houška. A dodává, že další důvod je stejně zásadní. „Čím méně času stráví pacient na lůžkovém oddělení jakékoli nemocnice, tím méně nebezpečí v podobě nosokomiálních infekcí na něj číhá, nehledě na pozitivní efekt léčby v domácím prostředí v podobě větší psychické a emocionální pohody pacienta. V každém případě však platí, že takzvaná jednodenní chirurgie se týká jen některých zákroků z oboru chirurgie, ortopedie a gynekologie,“ dodává Ivo Houška.

V nemocnici se o vhodnosti jednodenní péče rozhoduje na základě diagnózy, komplexního zhodnocení všech důležitých faktorů na straně pacienta a také všech případných rizik, které mohou v průběhu lékařského zákroku nastat. Výhodou pro všechny pacienty táborské nemocnice je také fakt, že jako jediná z jihočeských nemocnic disponuje vlastním systémem domácí péče. V něm pracuje 8 zdravotních sester, které obsluhují víc než polovinu celého regionu. „To nám umožňuje pečovat o naše pacienty v jejich domácím prostředí,“ dodává Ivo Houška.

Zdraví na talíři

Asi není třeba diskutovat o tom, jak důležitou roli hraje strava v rámci léčebného procesu a jeho podpoře. Pitný režim, nutriční skladba stravy a v neposlední řadě také estetická úroveň úpravy jídla na talíři, tohle všechno berou v Nemocnici Tábor, a.s., velmi vážně. Proto zaměstnávají 3 nutriční terapeutky, které sestavují specializované jídelníčky na míru jednotlivým diagnózám či specifickým potřebám pacienta v jednotlivých fázích léčebného procesu. Výsledkem je neuvěřitelných 52 druhů diet, které jsou v táborské nemocnici schopni denně připravit. „U každého přijatého pacienta provádíme takzvaný nutriční screening. V něm sledujeme hlavně stavy takzvané malnutrice, tedy stavy nedostatečného, nadbytečného či nevyváženého příjmu potravy. Tyto informace pak předáváme našim nutričním terapeutkám a také hlavnímu nutričnímu specialistovi nemocnice. Ti stanoví vhodné složení nemocniční stravy s cílem zlepšit a urychlit léčebný proces,“ vysvětluje Ivana Skočdopolová, hlavní sestra a náměstkyně ošetřovatelské péče. „Nedílnou součástí této nutriční péče o pacienta je také důraz kladený na estetickou úroveň úpravy pokrmů,“ dodává.

Nadstandardní péče o zaměstnance

Stejně nadstandardní péči, jakou poskytují svým pacientům, nabízejí v Nemocnici Tábor, a.s., také vlastním zaměstnancům. „Náš motivační zaměstnanecký program zaměřený na lékařský a střední zdravotnický personál obsahuje vedle systému vzdělávání i široký systém náborových příspěvků ve výši od 100 do 500 tisíc Kč v závislosti na úrovni vzdělání a délce praxe. Poskytujeme také příspěvky na bydlení ve výši 10 000 Kč měsíčně. Myslíme také na mediky, kterým v posledních dvou ročnících jejich studia nabízíme studijní stipendia a možnost absolvovat u nás odborné stáže. Velký důraz též klademe na realizaci motivačního programu pro zdravotní sestry, který obsahuje nejen finanční pobídky, ale také propracovaný systém podpory jejich dalšího odborného vzdělávání,“ vysvětluje Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení Nemocnice Tábor. 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...