1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

OT Energy Services, a.s.

OT energy serviceNový název pro zkušenou firmu v oblasti elektroenergetiky

Akciová společnost OT Energy Services zajišťuje komplexní dodávky v oblastech systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro.

Zabývá se zpracováním studií a projektů, tvorbou softwaru, systémovými integracemi i systémovou podporou zahrnující dodávky, montáž, uvedení do provozu i zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu. Zkušenosti s dlouholetou realizací investičních akcí formou finálních dodávek a rozvoj v rámci projektového řízení umožnily firmě OT Energy Services prosadit se i jako generální dodavatel. Nedávno firma prošla zásadními změnami, které vyvrcholily přejmenováním společnosti. Oslovili jsme proto jejího generálního ředitele Mgr. Jana Šafránka, aby naše čtenáře s nejnovějším vývojem ve společnosti seznámil.

Koncem dubna společnost změnila obchodní jméno z I&C Energo na OT Energy Services. Můžete vysvětlit, proč k tomu došlo a jaké jsou dnes vlastnické vztahy ve společnosti?

Stoprocentním akcionářem naší společnosti je skupina Olajterv Group, což je maďarská skupina, a z tohoto faktu také vyplývá změna názvu naší firmy. OT je interní zkratka používaná pro Olajterv. Šlo o postupný proces sbližování, kdy jsme nejdříve změnili corporate identity a změna názvu firmy byla druhým krokem.

Váš předmět podnikání se sice nezměnil, můžete přesto přiblížit hlavní obory činnosti firmy?

Podnikáme především v elektroenergetice. V tomto oboru jsou nosnou částí dodávky pro jaderné elektrárny. Jedná se hlavně o průmyslové automatizace, systémy elektro, vybrané strojní dodávky a technika budov. To jsou hlavně protipožární a bezpečnostní systémy.

Jaké jsou vaše nejdůležitější referenční zakázky a největší zákazníci?

Vzhledem k tomu, že se zabýváme průmyslovou údržbou a investičními dodávkami v oblasti elektroenergetiky, je naším největším cílovým zákazníkem skupina ČEZ. Pokud bych měl jmenovat nejdůležitější referenční zakázky, byly by to dodávky v rámci obnovy systému kontroly a řízení v Jaderné elektrárně Dukovany, které jsme realizovali pro společnost ŠKODA JS. Tento projekt běží ve dvou etapách od roku 2000 a potrvá až do roku 2016, přičemž první etapa byla ukončena v roce 2008. Za 16 let půjde o celkový objem tří miliard korun. V posledních letech se také podílíme na dodávkách systémů SKŘ (Systém kontroly řízení) a systémů elektro při výstavbě elektráren v Ledvicích a Počeradech.

Podle nejnovějších informací se budete podílet i na projekčních pracích v Jaderné elektrárně v Mochovcích. O co půjde konkrétně?

Jedná se o dvě zakázky. První budeme realizovat přímo pro Slovenské elektrárne, kde prostřednictvím našich odborníků budeme mít na starosti supervizi při zpracovávání prováděcí dokumentace SKŘ. Druhou zakázku realizujeme pro společnost ŠKODA JS, která je jedním ze sedmi hlavních dodavatelů. Půjde o supervizi testování a spouštění systémů v rámci výstavby třetího a čtvrtého bloku.

Nedávno jste získali i zakázku v elektrárně v Mělníku. Co budete realizovat tam?

Pro společnost Alstom, která je generální dodavatelem, se budeme podílet na projektu snížení emisí oxidů dusíku NOx. A v rámci ekologizace elektrárny Mělník I budeme dodávat systémy elektro a SKŘ.

Jaké byly hospodářské výsledky vaší společnosti v uplynulých letech a jaké očekáváte letos?

Letos očekáváme ekonomické ukazatele zhruba na úrovni loňského roku, kdy jsme realizovali obrat ve výši 2,5 miliardy korun a čistý zisk po zdanění přibližně 207 milionů korun. V roce 2012, kdy jsme prováděli nejvíce činnosti v elektrárnách v Počeradech a Ledvicích, firma vykázala obrat přes tři miliardy korun a čistý zisk v hodnotě 269 milionů korun.

Kolik v současné době zaměstnáváte pracovníků a jakým způsobem se podílíte na jejich vzdělávání?

V rámci skupiny, tedy včetně dceřiných společností, máme necelých 1300 zaměstnanců. Jejich vzdělávání se věnujeme ve dvou liniích. Tou první je určitá forma interních grantů a příspěvků, kterými individuálně podporujeme vzdělávání v oboru, třeba i formou vysokoškolského studia. Druhý směr, který je pro nás důležitý, představuje podporu jazykového vzdělávání. Jedná se především o angličtinu, ale i další jazyky.

Už jste zmínil i vaše dceřiné společnosti AFRAS Energo a ENPRO Energo. Jak doplňují činnost vaší mateřské firmy?

AFRAS Energo je svým oborem podnikání bližší našemu core businessu. Zaměřuje se na servis a dodávky v rámci radiační ochrany na jaderných elektrárnách a jedná se o společný podnik naší společnosti a firmy VF.

Společnost ENPRO Energo se zabývá tvorbou projektové dokumentace pro zařízení v rámci distribuce elektrické energie. Jedná se zejména o transformovny, rozvodny a spínací stanice do úrovně napětí do 110 kV. To představuje tvorbu projektové dokumentace rozvoden, transformoven a spínacích stanic daných distribučních transformoven.

Nedávno byla ještě založena třetí dceřiná společnost Energovod Servis, jejímž úkolem budou investiční dodávky při přenosu a distribuci v rámci páteřní sítě a regionálních distribučních sítí v úrovni 110, 220 a 400 kV.

Vaše firma také nedávno prošla recertifikací podle norem ISO. Které certifikáty tedy teď vlastníte?

Jde o certifikáty podle norem ISO 9001, 14000 a 18000. Jedná se o oblast kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Certifikáty jsme získali na další tři roky.

Jaké jsou hlavní plány společnosti do budoucna?

Stanovovat plány na delší období je v oblasti energetiky velice obtížné, protože se nacházíme v poněkud turbulentním a nejistém období. Nicméně určitě jedním z hlavních cílů bude rozšíření portfolia dodávek pro přenosovou soustavu a distribuční soustavy. Dále bychom se chtěli více orientovat na zahraniční trhy, a to především v oblasti jaderné energetiky. Mám na mysli hlavně Maďarsko, Slovensko a pak případně i některé další vybrané státy, které chtějí rozvíjet jadernou energetiku.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...